INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PUSTYCH MAGAZYNACH

Tribolium confusum1

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

Integrowane metody zwalczania szkodników w pustych magazynach

Od 27 kwietnia 2013 r. obowiązuje Ustawa o środkach ochrony roślin, ogłoszona 12 kwietnia br. (Dz. U., poz. 455 ). Ustawa ta zawiera m. in. przepisy wprowadzające od 1 stycznia 2014 r. obowiązek przestrzegania przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin zasad integrowanej ochrony roślin.

Różne są definicje „integrowanej ochrony roślin”, ale jako najprostszy jej opis można przyjąć następujący: „Integrowane metody zwalczania szkodników (IPM) polegają na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia liczebności szkodliwych zwierząt w sposób skuteczny, ekonomiczny i bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska”. Integrowane metody ochrony roślin muszą być też stosowane w magazynach z płodami rolnymi i paszami. (więcej…)

Czytaj dalejINTEGROWANE METODY ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PUSTYCH MAGAZYNACH

STAWONOGI O ZNACZENIU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYM

Stanisław Ignatowicz

Katedra Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie

 

Stawonogi o znaczeniu sanitarno-epidemiologicznym

 

Uważa się, że co szósty chory człowiek na świecie cierpi na chorobę, której przenosicielami są owady. Najbardziej znaną chorobą rozprzestrzenianą przez owady w ciepłych krajach jest malaria, której epidemie pojawiają się w czasie masowego wystąpienia komarów widliszków.

Mucha domowa. W pomieszczeniach naszych mieszkań i domów bardzo pospolita jest mucha domowa (Musca domestica), również skuteczny roznosiciel zarazków chorobotwórczych, gdyż siada nie tylko na naszym pożywieniu, lecz również na odchodach i padlinie. Przenosi chorobotwórcze bakterie durów, czerwonki, wąglika, czynniki chorobotwórcze powodujące zapalenie spojówek, a także formy inwazyjne pasożytów (np. jaja owsików). Jest ona ponadto żywicielem pośrednim dla larw niektórych tasiemców. Mucha domowa nie kłuje nas i nie wysysa krwi, ale daje się we znaki swym wyjątkowym natręctwem. Występuje wszędzie tam, gdzie żyją ludzie i żywi się tym samym pokarmem, co człowiek. (więcej…)

Czytaj dalejSTAWONOGI O ZNACZENIU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYM

FOSFOROWODÓR I FORMY UŻYTKOWE FOSFORKÓW METALI

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, Katedra Entomologii Stosowanej SGGW, Warszawa

Fosforowodór i formy użytkowe fosforków metali

 

Bromek metylu był cennym gazem stosowanym do fumigacji gleby, przechowywanych produktów i pustych pomieszczeń, ale z tego powodu, że niszczy ozon w stratosferze został z dniem 1 stycznia 2005 r. wycofany z użycia. Obecnie jedynym gazem, jaki możemy stosować w zabiegach fumigacji, jest fosforowodór.

Fosforowodór jest otrzymywany z ciał stałych znanych jako fosforek glinu (AlP) lub fosforek magnezu (Mg3P2). Są to główne fosforki metali, które są powszechnie stosowane do fumigacji przechowywanego zboża i innych produktów żywnościowych oraz obiektów. (więcej…)

Czytaj dalejFOSFOROWODÓR I FORMY UŻYTKOWE FOSFORKÓW METALI

O GRYZKACH, O PSOTNIKACH

 

Stanisław Ignatowicz

 

O GRYZKACH, O PSOTNIKACH

 

Gryzki (Psocoptera) zwane też psotnikami mało kto zna. Są to bardzo drobne (0,7-6,0 mm) owady należące do małego rzędu, obejmującego nie więcej niż 6000 gatunków rozmieszczonych szeroko po świecie i żyjących we wszystkich środowiskach lądowych. Występują na drzewach i krzewach, skupiając się często w duże grupy na spodniej stronie liści lub w korze. Żywią się grzybami, glonami, porostami i różnymi resztkami organicznymi. Niektóre są drapieżne. Psotniki są pospolite w Europie i w Ameryce Północnej, ale mimo to, szczegóły ich życia zostały słabo poznane.

Nieliczne gryzki przystosowały się do warunków magazynów i przechowalni środków spożywczych. Zboże i produkty jego przemiału są bardzo często porażane przez te drobne i prymitywne owady. Obecność gryzków w pomieszczeniach magazynowych świadczy o złym ich stanie sanitarnym. Gryzki występują też w wilgotnych i starych książkach w bibliotekach, stąd ich angielska nazwa „book louse” („wesz książkowa”). Częste są w wilgotnych i nieogrzewanych piwnicach, na strychach i w spiżarniach, w nowo wybudowanych domach, gdzie pokarmem ich są różne grzyby pleśniowe. W pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarskich może występować do 50 gatunków gryzków. Ze względu na drobne rozmiary ciała mogą być mylone z rozkruszkami, które występują w podobnych środowiskach. (więcej…)

Czytaj dalejO GRYZKACH, O PSOTNIKACH