DEZYNFEKCJA I DEZYNSEKCJA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

SZKOLENIE ZDALNE (INTERNETOWE): 

 

Program Szkolenia:

 1. Ogólne zasady dezynfekcji
 2. Procedury dezynfekcji i dezynsekcji środków do transportu produktów żywnościowych.
 3. Wymagania dotyczące transportu i środków do przewożenia żywności
 4. Dezynfekcja osób i pojazdów na fermie
 5. Instrukcje mycia i dezynfekcji powierzchni
 6. Przykład ‘Instrukcji przeprowadzenia zabiegu dezynfekcji”
 7. Dezynfekcja pomieszczeń, chłodni i środków transportu
 8. HACCP: Analiza zagrożeń zdrowotnych w produkcji i dystrybucji żywności
 9. Produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji i dezynsekcji środków do transportu żywności
 10. Dezynfekcja środków transportu: Podsumowanie

 

Organizacja Szkolenia:

 • Kurs Internetowy kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.
 • Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, zakończyć też w dowolnym terminie.
 • Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i -oczywiście – adres e-mailowy.
 • Uczestnik wnosi opłatę w wysokości 615 zł 00 gr (sześćset piętnaście złotych) brutto na konto bankowe organizatora – firmy „Trojszyk” Konsultacje Entomologiczne, ul. Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa, nr 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805
 • Uczestnik informuje drogą internetową o dokonaniu wpłaty (potwierdzenie) oraz podaje dane swojej firmy niezbędne do przygotowania Faktury VAT.
 • Organizator szkolenia przesyła poprzez ‘WeTransfer’ materiał szkoleniowy (prezentacje PowerPoint bogate, pięknie ilustrowane) i zestaw pytań egzaminacyjnych.
 • Uczestnik zapoznaje się z dostarczonym materiałem i odpowiada na przesłane pytania. Odpowiedzi Uczestnik przesyła do organizatora szkolenia.
 • Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu zestawu pytań przesłanych przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.