Dnia 15 maja 1998 r. firma „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 165246.

Urząd Statystyczny w Warszawie nadał firmie „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz numer identyfikacyjny REGON 013057323.

Przedmiotem działalności gospodarczej firmy „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz prowadzonej w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 172G jest:

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Decyzją Nr ewidencyjny: WOU-621-U-2/04 z dnia 28 października 2004 r. udzielił upoważnienie dla „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz do organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie:

 • obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin;
 • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym;
 • stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie upoważnił Decyzją nr 78/2007 firmę „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz do prowadzenia szkoleń myśliwych w formie kursu obejmującego wiedzę wymaganą od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt.

Od dnia 06 czerwca 2011 r. firma „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz jest podatnikiem VAT czynnym.

NIP: PL951-103-94-62

W 43 Oddziale PKO BP SA prowadzony jest rachunek Biznes Partner firmy „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz, ul. Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa o numerze: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805
_____________________________________________________________________________

Wykonujemy następujące usługi:

ORGANIZACJA i PROWADZENIE SZKOLEŃ z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Od 2000 r. firma organizuje szkolenia i warsztaty szkoleniowe dla firm zajmujących się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją (DDD). Zorganizowała i przeprowadziła ponad 100 szkoleń.

PROWADZENIE KURSÓW INTERNETOWYCH dla osób zajmujących dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. Do wyboru szeroka oferta kursów:

 • PODSTAWY DEZYNSEKCJI ze szczególnym uwzględnieniem ZABIEGÓW ODKOMARZANIA
 • PODSTAWY DEZYNFEKCJI. Dezynfekcja w zakładach opieki zdrowotnej, budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniach z zagrożeniem od koronawirus SARS-CoV-2
 • PODSTAWY DEZODORYZACJI
 • DEZYNSEKCJA – POZIOM WYŻSZY
 • DERATYZACJA – POZIOM WYŻSZY
 • SZKODNIKI MAGAZYNOWE I ICH ZWALCZANIE
 • OCHRONA OBIEKTÓW INWENTARSKICH PRZED ORGANIZMAMI SZKODLIWYMI ZGODNA Z ZASADAMI DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ
 • USUWANIE PTAKÓW I INNYCH DZIKICH ZWIERZĄT Z OBIEKTÓW
 • OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PRZED SZKODNIKAMI ZGODNA Z WYMAGANIAMI SYSTEMU HACCP, IFS/BRC, AIB
 • CHEMICZNE METODY ZWALCZANIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH
 • DEZYNFEKCJA I DEZYNSEKCJA ODZIEŻY I INNYCH PRZEDMIOTÓW
 • OZON, GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OZONU W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI. Dezynfekcja w zakładach opieki zdrowotnej, budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniach z zagrożeniem od Koronawirus SARS-CoV-2
 • ROZTOCZE PASOŻYTNICZE I DOKUCZLIWE ORAZ ICH ZWALCZANIE
 • INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ
 • SZKODNIKI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W HURTOWNIACH I SKLEPACH ORAZ ICH ZWALCZANIE
 • NORMA PN-EN 16636:2015-03 ORAZ NAJNOWSZE WERSJE BRC/IFS I AIB
 • BARSZCZ SOSNOWSKIEGO I JEGO ZWALCZANIE

ORGANIZACJA i PROWADZENIE SZKOLEŃ z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

ORGANIZACJA i PROWADZENIE SZKOLEŃ zamkniętych dla pracowników zakładów przemysłu spożywczego z zakresu ochrony obiektów przed szkodnikami.

PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH w dziedzinie entomologii stosowanej.

IDENTYFIKACJA organizmów szkodliwych występujących w środowisku człowieka, a w szczególności zanieczyszczających produkty żywnościowe i paszowe; określanie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia produktów szkodnikami i doradztwo w sprawie monitoringu i sposobów zwalczania poszczególnych szkodników.

DEZYNSEKCJA dóbr dziedzictwa kulturowego za pomocą azotu przy użyciu systemu VELOXY® (VEry Low OXYgen). Jest to bardzo skuteczna metoda, ekologiczna, bezpieczna dla pracowników i nie wymagająca transportu zaatakowanych przez szkodniki obiektów. Przy dezynsekcji i zabezpieczeniu pomieszczeń współpracujemy z najlepszymi firmami z branży DDD.

VELOXY® (Very Low OXYgen):  Dezynsekcja przedmiotów zabytkowych w warunkach beztlenowych

Jeśli masz problem z „kornikami”… Jeśli odziedziczyłeś zabytkowy kredens z „lokatorami”… Jeśli coś chrobocze w krzesłach, a w starych księgach żeruje „mól książkowy”… Jeśli Twoim kolekcjom obrazów, znaczków lub poroży grozi pożarcie…To znaczy, że potrzebujesz naszej pomocy ! ! !

Zwalczamy szkodniki w różnych przedmiotach zabytkowych: wykonanych z drewna (ikony, ramy obrazów, podobrazia drewniane, zabytkowe meble, stare instrumenty),- starych i zabytkowych księgach, zbiorach archiwalnych, kolekcjach przyrodniczych, wyrobach z wełny, przedmiotach wykonanych ze skóry, trofeach myśliwskich.

Na czym polega metoda VELOXY ? Obiekty zabytkowe, np. ramy obrazów i stare księgi, zamykane są w opakowaniu z folii nieprzepuszczającej tlenu. Do wnętrza powstałego opakowania pompowany jest azot, który jest pozyskiwany z powietrza atmosferycznego (stanowi ok. 78% powietrza, a tlen tylko 21%) i podlega sterylizacji UV. Wpompowany azot „wypycha” z folii powietrze, aż do osiągnięcia minimalnego stężenia tlenu (0,1%-0,3%). Szczelnie zamknięte przedmioty w atmosferze niskotlenowej (czyli głównie w azocie) pozostawia się na 3 tygodnie. Taki okres ekspozycji gwarantuje 100% skuteczność dezynsekcji. Z powodu braku tlenu giną wszystkie stadia owadów: formy dorosłe szkodników, ich jaja, larwy i poczwarki.

VELOXY jest to nowoczesna, skuteczna i ekologiczna metoda dezynsekcji. Zastępuje tradycyjne środki chemiczne, nieraz niebezpieczne dla ludzi i przedmiotów zabytkowych. Dezynsekcja z zastosowaniem urządzenia VELOXY jest:

 • bezpieczna dla obiektów. Zamknięcie w azocie (gaz neutralny) nie zagraża werniksom, metalom szlachetnym, polichromii ani złoceniom i barwnikom. Brak tlenu dodatkowo zapobiega „starzeniu się” przedmiotów, np. hamuje korozję.
 • bezpieczna dla pracowników i właścicieli przedmiotów. Podczas dezynsekcji metodą VELOXY nie używa się żadnych chemikaliów i związków chemicznych.
 • wykonywana na miejscu. Aby zdezynsekować przedmiot nie trzeba go transportować, odpadają więc koszty transportu i ewentualnego ubezpieczenia.

Przechowywanie w azocie hamuje również rozwój pleśni, grzybów i bakterii, a także chroni obiekt przed szkodliwym działaniem tlenu.

Dezynsekcja w warunkach beztlenowych stosowana jest w wielu muzeach na świecie. Od niedawna również w Polsce można przeprowadzić dezynsekcję wartościowych, zabytkowych przedmiotów metodą VELOXY. Polecamy nasze usługi konserwatorom, kolekcjonerom i miłośnikom „staroci”…