W Jaworznie, dnia 10 lipca 2015 r., w godzinach 10:00 – 14:00 odbyło SEMINARIUM ICB Pharma na temat

„Preparat o fizycznym mechanizmie zwalczania ptaszyńca kurzego do stosowania w skutecznej metodzie eliminacji populacji ektopasożyta odpornych na akarycydy”

 ICB Pharma

PROGRAM SEMINARIUM

– Powitanie

– Zwiedzanie nowego zakładu

– Referat „Biologia, szkodliwość i zwalczanie ptaszyńca kurzego”  – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (Katedra Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie)

– Przedstawienie nowego preparatu „DERGALL” na ptaszyńca kurzego o fizycznym mechanizmie zwalczania – referat pt. „DERGALL – preparat o fizycznym mechanizmie zwalczania ptaszyńca kurzego – Dawid Liszka (ICB Pharma, Jaworzno).

– Lunch

– Dyskusja