Kurs Internetowy kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.

Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, rozpocząć i zakończyć też w dowolnym terminie.

Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i – oczywiście – adres e-mailowy.

Koszt każdego kursu wynosi  615 zł brutto (500 zł netto).

Uczestnik wnosi opłatę na konto bankowe firmy „Trojszyk” Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz, ul. Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa, nr 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805 oraz podaje dane firmy niezbędne do przygotowania Faktury VAT.

Organizator szkolenia przesyła elektronicznie (np. WeTransfer) materiały szkoleniowe (bogate, pięknie ilustrowane).

Uczestnik zapoznaje się z poszczególnymi partiami materiału. Dyskutuje drogą internetową z organizatorem trudniejsze zagadnienia (zapytanie-odpowiedź).

Organizator kursu przesyła jednocześnie zestaw pytań, na które uczestnik musi odpowiedzieć. Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu przesłanych odpowiedzi przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o Ukończeniu Szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Formularz zgłoszeniowy na kurs

    Zgłaszam się na: