BRAK MIEJSC na szkoleniu podstawowym i uzupełniającym: 17 – 19 CZERWCA 2024 r.

NAJBLIŻSZY TERMIN ZOSTANIE WKRÓTCE WYZNACZONY, A BĘDZIE W DRUGIEJ POŁOWIE WRZEŚNIA 2014 ROKU !

 

Termin szkolenia podstawowego: 17 -19 CZERWCA 2024 r.; początek 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Bazylia” (dawniej 'Zatoka’). Czas trwania szkolenia: 2 doby hotelowe. Koszt szkolenia: 1600 zł (brutto). BRAK MIEJSC

Termin szkolenia uzupełniającego: 18-19 czerwca 2024 r.; początek 18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 15:15. Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Bazylia” (dawniej 'Zatoka’). Czas trwania szkolenia: 1 doba hotelowa. Koszt szkolenia: 800 zł (brutto). BRAK MIEJSC

ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ DNIA 19 CZERWCA 2024 r. około godz. 14-tej.

Tylko ten, kto ukończy „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji”, może (a) zakupić środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych (T+) i toksycznych (T), (b) stosować je do zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania (fumigacji), (c) stosować je do zwalczania kretów, nornic i karczowników.

Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, materiały szkoleniowe bogate i pięknie ilustrowane, egzamin i Zaświadczenie.

PROGRAM SZKOLENIA nt.: Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodny jest z Programem szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 10 maja 2013 r., poz. 554, załącznik nr 6). Szkolenie zakończy się EGZAMINEM.

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz PKO Bank Polski S.A.,

numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

Liczba miejsc jest ograniczona przez ww. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zajęcia będą się odbywać w małych grupach, stąd wpłata = zapewniona rezerwacja. Duży jest popyt na szkolenia, dlatego zalecam z tego powodu jak najwcześniejszą rezerwację. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia ukończenia szkolenia ważne 5 lat, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa zamieszczona niżej) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

Karta zgłoszenia na szkolenie

„Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji”

Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „BAZYLIA”

Zgłaszam się na szkolenie

o podstawowe, 17 – 19 CZERWCA 2024 r.

o uzupełniające, 18 – 10 CZERWCA 2024 r.

Uwaga: Szkolenie uzupełniające jest przeznaczone dla tych Uczestników, którzy ukończyli już szkolenie podstawowe, a ich Zaświadczenie utraciło ważność po 5 latach. Dane do Zaświadczenia:

Imię i Nazwisko …………………………………………………..…………………… PESEL: ………………………………….……………………

Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

Województwo …………………………………………………………………………………

Dane do faktury: FIRMA: ……………………………………………………………………………….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ……………………………………..…………………………

Kod i miejscowość: ………………………………………………………

NIP firmy ………………………………………………………………………