Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 1. Ignatowicz S. 2019. Przypadki przedostawania się gąsienic omacnicy spichrzanki (Plodia interpunctella, Lepidoptera: Pyralidae)  do opakowanych produktów żywnościowych. 59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin-PIB, Poznań, 12-14 lutego 2019 r., Streszczenia, str. 40.
 2. Ignatowicz S. 2018. Unusual cases of product contamination by 'wandering’ larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Proceedings of the12th International Working Conference on Stored Product Protection (IWCSPP) in Berlin, Germany, October 7-11, 2018. Julius-Kuehn-Archiv, 463: 183-189.
 3. Ignatowicz S. 2018. Zwalczanie szkodników w muzeach, archiwach i obiektach zabytkowych (Pest control in museums, archives and vintage objects). Materiały „Zabytki – Biologia – Konserwacja; Teoria i Praktyka” VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konserwatorów-Restauratorów Papieru i Skóry, Toruń, 18-19 października 2018 r., str. 23-24.
 4. Ignatowicz S., Pankowski B. 2018. Monitorowanie szkodników w muzeum (Monitoring of pests in museums). Materiały „Zabytki – Biologia – Konserwacja; Teoria i Praktyka” VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konserwatorów-Restauratorów Papieru i Skóry, Toruń, 18-19 października 2018 r., str. 25-26.
 5. Ignatowicz S. 2017. Roztocze pasożytnicze oraz dokuczliwe i ich zwalczanie. Materiały konferencyjne XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017, str. 30.
 6. Ignatowicz S. 2017. Skuteczność produktu biobójczego ASPERMET 200 EC w zwalczaniu kleszczy w środowisku człowieka. Materiały konferencyjne XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017, str. 31.
 7. Sady E., Ignatowicz S. 2015. Interpreting customer complaints: Heat treatment inhibits melanin formation in larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hubner). Program & Book Abstracts of 10th Conference on Integrated Protection of Stored Products, IOBC/wprs, p. 79.
 8. Sady E., Wiśniewski B., Ignatowicz S. 2015. Interpreting customer complaints: Defective or poorly designed packaging material that enable penetration of product by larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hubner). Program & Book Abstracts of 10th Conference on Integrated Protection of Stored Products, IOBC/wprs, p. 118.
 9. Sady E., Ignatowicz S. 2014. Using pheromone dispensers for detection of the Indian meal moth (Plodia interpunctella Hubner) infestations in food stores. International Mini-Symposium and Workshops „Opportunities for Enhancement of Integrated Pest Management”, April 1-3, 2014, Warsaw, Poland. Book of Abstracts, p. 49.
 10. Borowa M., Sady E., Ignatowicz S. 2014. Monitoring zwójek liściowych w ekologicznym sadzie jabłoniowym z wykorzystaniem pułapek feromonowych. Mat. 57 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, s. 204-208.
 11. Ignatowicz S.,  Lewandowski M. 2013. Szkodniki pieczarki i ich zwalczanie. Konferencja Naukowa KOR PAN „Aktualne problemy w ochronie grzybów uprawnych przed chorobami i szkodnikami”. Abstrakty, s. 9.
 12. Ignatowicz S. 2013. Pułapki pomocne w wykrywaniu Drosophila spp. Materiały 56 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych: 139-141.
 13. Ignatowicz S. 2013. Zwalczanie owadów w drewnie budowli za pomocą mikrofali. W: „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną”. Praca zbiorowa pod red. W. Skowrońskiego, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Monografia nr 9: 124-126.
 14. Ignatowicz S., Janczukowicz K., Olejarski P. 2011. Integrated Pest Management (IPM) of the drug store beetle, Stegobium paniceum (L.), a serious pest of old books. J. Ent. Acar. Res., Ser. II, 43 (2): 177-183.
 15. Chmielewska D., Gryczka U., Migdal W., Ignatowicz S. 2011. Application of radiation methods to preservation of cultural heritage. J. Ent. Acar. Res., Ser. II, 43 (2): 237-244.
 16. Ignatowicz S., Olejarski P. 2011. Problem odporności szkodników magazynowych na fosforowodór [Problem of stored product pest resistance to phosphine]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 51 (4): 1536-1544.
 17. Olejarski P., Ignatowicz S. 2011. Integrowana metoda zwalczania szkodników magazynowych podstawą zapewnienia wysokiej jakości przechowywanego ziarna zbóż [IPM as a principle to ensure the high quality of stored grain]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 51 (4): 1879-1885.
 18. Ignatowicz S., Olejarski P., Oboza S. 2010. Reaction of Polish industy to reduction of pesticides suitable for stored product protection. Julius-Kühn-Archiv, 429: 80-85.
 19. Olejarski P., Ignatowicz S. 2010. Konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów Unii Europejskiej dla ochrony zmagazynowanych zbóż. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 50 (2): 547-554.
 20. Olejarski P., Ignatowicz S. 2010. Szkodniki magazynowe w produktach spożywczych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 50 (2): 600-604.
 21. Ignatowicz S., Oboza S., Olejarski P. 2009. Rachunek ekonomiczny zabiegów fumigacji produktów spożywczych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 49 (4): 1617-1621.
 22. Ignatowicz S., Olejarski P. 2009. HACCP – System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktom spożywczym. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, vol. 49 (4): 2065-2070.
 23. Ignatowicz S., Olejarski P. 2008. Implementation of methyl bromide alternatives in Poland. Bull. IOBC WPRS, 40: 3-7.
 24. Komorowska-Kulik J., Ignatowicz S., Siemińska E. 2008. New funnel pheromone trap for monitoring of moths in dusty places. Bull. IOBC WPRS, 40: 127-130.
 25. Celmer- K., Ignatowicz S. 2008. Effect of gamma radiation and cold storage on emergence and life time adults Venturia canescens Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumonidae) parasiting larvae of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Bull. IOBC WPRS, 40: 193-201.
 26. Ignatowicz S., Malavelle J., Mück O. 2007. Methyl bromide alternatives in Central and Eastern Europe. Materiały 8th Fumigants and Pheromones Technical Conference, Bremen, 6-8 March 2007, pp. 56-62.
 27. Komorowska-Kulik J., Ignatowicz S., Siemińska E. 2007. New funnel pheromone trap for monitoring of moths in dusty places. Conference of the IOBC WPRS (OILB SROP) Working Group on Integrated Protection of Stored Products, Book of Abstract, p. 75.
 28. Ignatowicz S., Celmer-Warda K. 2005. Acceptability of irradiated larvae of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella, by a parasitoid, Venturia canescens. FAO/IAEA Intern. Conf. „Area-wide control of insect pests: Integrating the sterile insect and related nuclear and other techniques. Book of Extended Synopses: 331.
 29. Świetosławski J., Ignatowicz S. 2005. Effectiveness of different lures and traps against vinegar flies, synanthropic flies, and wasps. Proc. Vth Intern. Conf. On Urban Pests, p. 555.
 30. Ignatowicz S. 2004. Irradiation as an alternative to methyl bromide fumigation of agricultural commodities infested with quarantine stored product pests. Proceedings of a final research coordination meeting organized by the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture on “Irradiation as a phytosanitary treatment of food and agricultural commodities”. IAEA-TECDOC-1427: 51-66.
 31.  Trząskowska E., Ignatowicz S. 2002. Use of sex pheromones for monitoring of the pyralids moths: Ephestia kuehniella Zell and Plodia interpunctella L. (Lepidoptera: Pyralidae). W: „Arthropods: Chemical, physiological and environmental aspects” (praca zbiorowa pod redakcją Danuty Konopińskiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego), pp. 240-243.
 32. Ignatowicz S. 2000. Evaluation of the efficacy of predatory mites in controlling pests of cultivated mushrooms in organic mushroom houses. Organic Farming Research Foundation Information Bulletin, 11 pp.
 33. Morytz B., Lewandowski M., Przybysz E., Kroczyński J., Ignatowicz S., Idris Al-Amin. 2000. Zastosowanie preparatu DAR 2,5 GR w pieczarkarniach. Postępy w Ochronie Roślin, 40 (2): 692-695.
 34. Seniczak A., Ignatowicz S., Seniczak S. 2000. Effect of some heavy metals on the bionomy of mite Archegozetes longisetosus Aoki (Acari, Oribatida) in the laboratory conditions. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 7 (10): 1085-1091.
 35. Ignatowicz S., Świętosławski J. 2000. Control of house flies with larvicide and poison baits. XXI International Congress of Entomology, Book of Abstracts, 2: 4082.
 36. Ignatowicz S. 2000. Sposoby odkażania pomieszczeń przechowalniczych. Materiały XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy, Konferencja nt. „Techniki szklarniowe i rośliny cebulowe”, 19-20 października 2000 r., Skierniewice, str. 32-39.
 37. Ignatowicz S. 2000. Rola stawonogów w szerzeniu się parazytoz. Materiały Sympozjum Satelitarnego „Parazytozy jako ryzyko podróży” Konferencji „Medycyna Podróży”, 2 grudnia 2000 r., Białystok, Streszczenia: 6-7.
 38. Ignatowicz S. 2000. Radiation disinfestation of grain and other stored products as a technology for methyl bromide substitution. XXI International Congress of Entomology, Book of Abstracts, 2: 4012.
 39. Ignatowicz S. 2000. Quarantine pests and interrupted trade: Experiences from Poland and some other countries. XXI International Congress of Entomology, Book of Abstracts, 2: 3923.
 40. Szczepanik M., Ignatowicz S. 1999. Radiation-induced changes in the midgut of insects, pests of stored products. Proceedings of the 7th International Working Conference on Stored-product Protection, vol. 2: 1102-1110.
 41. Ignatowicz S., Lupa D.A. 1999. Melanization process in irradiated larvae of moths and beetles, pests of stored products. Proceedings of the 7th International Working Conference on Stored-product Protection, vol. 2: 1065-1075.
 42. Ignatowicz S., Kiełtyka T. 1999. Gastightness of grain storages in Poland. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Agriculture, 35: 57-62.
 43. Ignatowicz S., Sajdak M., Lewandowski M. 1999. Biological and chemical control of mushroom pests. „Modern production of plant and animal raw material, and high quality of products”, International seminar organized by the Faculty of Horticulture, Faculty of Animal Husbandry, Warsaw Agricultural University, Poland and University of Bonn, Germany; Warszawa, 25-27 czerwiec 1999 r., str. 65-68.
 44. Lupa D., Ignatowicz S. 1999. Zmiany aktywności fenoloksydazy u napromieniowanych szkodników magazynowych. Progress in Plant Protection, 39 (2): 458-462.
 45. Ignatowicz S. 1999. Zwalczanie szkodników produktów przechowywanych. Streszczenia Referatów i Doniesień Konferencji Naukowej „Pestycydy w zastosowaniu poza ochroną roślin”, Pszczyna, 17-18 czerwiec 1999 r., str. 4-7.
 46. Ignatowicz S. 1999. Zapobieganie powstawaniu ras odpornych szkodników na fumiganty. Materiały Seminarium nt. „Choroby i szkodniki ważniejszych gatunków roślin uprawnych rozwijające się w okresie ich przechowywania”, Poznań, 22-23 czerwca 1999 r., str. 20-22.
 47. Ignatowicz S. 1999. Research in irradiating quarantine pests in Poland. Proceedings of a Workshop on „The use of irradiation as a quarantine treatment of food and agricultural commodities”, Honolulu, Hawaii, November 10-12, 1997; pp. 90-96.
 48. Ignatowicz S. 1999. Radiacyjna dezynsekcja produktów przechowywanych. Materiały Seminarium nt. „Choroby i szkodniki ważniejszych gatunków roślin uprawnych rozwijające się w okresie ich przechowywania”, Poznań, 22-23 czerwca 1999 r., str. 17-19.
 49. Ignatowicz S. 1999. Ocena skuteczności preparatów firmy Bayer zawierających cyflutrynę i triflumuron w zwalczaniu much w obiektach inwentarskich. [Evaluation of Bayer insecticides containing cyfluthrine and triflumuron in controlling of flies at farm enclosures]. Wiad. DDD, (4): 7-9.
 50. Ignatowicz S. 1999. Detection methods for irradiated pests of stored products. Proceedings of the 7th International Working Conference on Stored-product Protection, vol. 2: 1076-1082.
 51. Ignatowicz S. 1999. Detection methods for irradiated mites and insects. In „Irradiation as a quarantine treatment of arthropod pests”, IAEA-TECDOC-1082: 141-161.
 52. Ignatowicz S. 1999. Cases of phosphine resistance in the grain weevil, Sitophilus granarius found in Poland. Proceedings of the 7th International Working Conference on Stored-product Protection, vol. 1: 625-630.
 53. Szczepanik M., Ignatowicz S. 1999. Oddziaływanie proszków roślinnych na wybrane szkodniki magazynowe. Materiały II Letniej Konferencji Chemii i Aktywności Biologicznej Pestycydów, Lądek Zdrój, 21-25 czewiec 1999 r., str. P 5.
 54. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1999. Możliwości stosowania granulowanego chlorfenwinfosu w ochronie upraw pieczarek przed muchówkami. Pestycydy, (1-2): 29-43.
 55. Lewandowski M., Dmowska E., Ignatowicz S. 1999. Fauna upraw boczniaka ostrygowatego. Progress in Plant Protection, 39 (2): 463-466.
 56. Karnkowski W., Ignatowicz S. 1999. Development of the yellow potato cyst nematode Globodera rostochiensis (Woll.) on potatoes after gamma irradiation of cysts. In „Irradiation as a quarantine treatment of arthropod pests”, IAEA-TECDOC-1082: 123-127.
 57. Ignatowicz S., Banasik-Solgala K. 1999. Gamma irradiation as a quarantine treatment for spider mites (Acarina: Tetranychidae) in horticultural products. In „Irradiation as a quarantine treatment of arthropod pests”, IAEA-TECDOC-1082: 29-47.
 58. Ignatowicz S., Lewandowski M. 1999. Roztocze występujące w podłożu uprawowym boczniaka (Pleurotus ostreatus). Ogólnopolskie Sympozjum „Grzyby – Technologia uprawy i przetwarzanie”, Poznań, 15 września 1999 r., str. 77-85.
 59. Malinowski H., Ignatowicz S. 1998. Ochrona szkółek i upraw leśnych i rolniczych przed szkodnikami korzeni w świecie i w Polsce. XXXVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 12-13 luty 1998 r., str.
 60. Lupa D., Ignatowicz S. 1998. Melanization process in irradiated larvae of moths and beetles, pests of stored products. FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Control of Insect Pests Integrating Sterile Insect and Related Nuclear and other Techniques, Penang, Malaysia, 28 maj – 2 czerwiec 1998 r., str. 141.
 61. Lupa D., Ignatowicz S. 1998. Melaniny owadów i ich znaczenie. Streszczenia posterów zgłoszonych na 43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 4-6 września 1998 r. Wiad. entomol., 17 Supl.: 173-174.
 62. Lupa D., Ignatowicz S. 1998. Detection methods for irradiated insects. FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Control of Insect Pests Integrating Sterile Insect and Related Nuclear and other Techniques, Penang, Malaysia, 28 maj – 2 czerwiec 1998 r., str. 145.
 63. Ignatowicz S. 1998. Zwalczanie szkodników przechowywanej cebuli za pomocą zabiegu napromieniowania stosowanego w celu zahamowania wyrastania szczypioru. Biul. Warz., 48: 65-76.
 64. Ignatowicz S. 1998. Problemy raboty konsultativnych sluzb w Polskoj Respublike po zascite rastenij ot vreditelej. Mat. mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii „Tendencii i puti razvitija agrarnogo obrazovanija w XX veke”, Gorki, 9-10.12.1998, str. 156.
 65. Ignatowicz S. 1998. Powdered herbs of the Daisy family (Compositae) as repellents or attractants for the grain weevil, Sitophilus granarius (L.), and the rice weevil, S. oryzae (L.). Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Hortic. and Landsc. Architekt., 19: 15-28.
 66. Ignatowicz S. 1998. Effects of gamma radiation on the reproduction of Tyrophagus neiswanderi Johnston et Bruce (Acari, Acaridae), a mite pest of ornamental plants. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Ochr. Środ., 2: 25-39.
 67. Ignatowicz S., Miętkiewski R., Pezowicz E. 1998. Compatibility of botanical insecticides with entomopathogenic fungi and entomogenous nematodes. In Smits P.H. (Ed.), Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes, IOBC Bulletin, 21 (4): 9-12.
 68. Lewandowski M., Szudyga K., Kiśluk A., Ignatowicz S. 1998. Effects of applications of a microbial insecticide, VECTOBAC 12AS, to compost and casing on the mushroom yield. Pestycydy, (1) 19-25.
 69. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1998. Fecundity of the mushroom sciarid, Lycoriella solani Winn., females developed from larvae which survived treatment with microbial insecticide, VectoBac 12AS. Pestycydy, (2-3): 33-37.
 70. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1998. Evaluation of a microbial insecticide, VECTOBAC 12AS, for controlling mushroom flies. Pestycydy, (1): 11-18.
 71. Karnkowski W., Ignatowicz S. 1998. Erynthronium denscanis as a new host plant for the potato tuber nematode, Ditylenchus destructor Thorne (Nematoda: Anguinidae). Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Hortic. & Landsc. Architekt., 19: 29-30.
 72. Ignatowicz S. 1998. Methods of application of powdered plant materials for protection of grain against stored product insects. W „Insects: Chemical, Physiological, and Environmental Aspects” (D. Konopińska, Ed.), Proc. 2nd Intern. Conf. on Insects: Chemical, Physiological and Environmental Aspects, Stefan Kopeć Memorial Conference, Sept. 14-19, 1997, Lądek Zdrój, pp. 203-208.
 73. Ignatowicz S. 1998. Repellency of powdered medicinal herbs to the grain weevil, Sitophilus granarius (L.), and the rice weevil, S. oryzae (L.). W „Insects: Chemical, Physiological, and Environmental Aspects” (D. Konopińska, Ed.), Proc. 2nd Intern. Conf. on Insects: Chemical, Physiological and Environmental Aspects, Stefan Kopeć Memorial Conference, Sept. 14-19, 1997, Lądek Zdrój, pp. 209-214.
 74. Banasik-Sołgała K., Ignatowicz S. 1997. A method for detecting irradiated larvae of moths, pests of stored products. XXVII Annual ESNA Meeting, Gent, Belgia, 29.08-2.09.1997 r.
 75. Rąkowski G., Ignatowicz S. 1997. Effects of some plant extracts on fecundity and longevity of the dry bean weevil, Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae). Pol. Pismo Entomol., 66: 161-167.
 76. Ignatowicz S., Zettler J.L. 1997. Zapobieganie powstawaniu ras odpornych na fosforowodór u szkodników magazynowych. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin, 37 (1): 138-143.
 77. Pezowicz E., Ignatowicz S., Kamionek M. 1997. Comparative effects of water extracts of seeds of the Indian neem tree, Azadirachta indica A. Juss, a plant-derived insecticide, Neemix, and a synthetic insecticide, Bancol 50WP, on the efficacy of the entomogenous nematode, Steinernema feltiae (Filipjev). Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Horticult. 18: 31-39.
 78. Ignatowicz S., Oboza S., Slusarski C. 1997. The current status of methyl bromide and phosphine fumigation in Poland. In Donahaye E.J., Navarro S., Varnava A. (Eds.), Proc. Int. Conf. Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, 21-26 April 1996, Printco Ltd., Nicosia, Cyprus, pp. 527-535.
 79. Ignatowicz S., Migdał W. 1997. Disinfestation of polypropylene bags with electron beam radiation generated by a linear electron accelerator. Polish Agricultural Annual, Series E, 26 (1/2): 19-24.
 80. Ignatowicz S. 1997. Screening of plant powders for repellency to the grain weevil, Sitophilus granarius L. (Coleoptera: Curculionidae). Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Horticult. 18: 13-19.
 81. Ignatowicz S. 1997. Powdered herbs of the mint family (Lamiaceae) as insect repellents for protection of stored wheat grain. Pol. Pismo Entomol., 66: 135-150.
 82. Ignatowicz S. 1997. Postradiation mortality of the mold mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acarida: Acaridae), infesting agricultural commodities and used packagings. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Horticult. 18: 3-11.
 83. Ignatowicz S. 1997. Odstraszające oddziaływanie proszków z nostrzyka białego i żółtego na wołka zbożowego i ryżowego. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin, 37 (2): 45-48.
 84. Ignatowicz S. 1997. Guideline for radiation disinfestation of used packagings. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Horticult. 18: 21-29.
 85. Ignatowicz S. 1997. Gamma irradiation as a quarantine treatment of apples infested with diapausing eggs of the European red spider mite, Panonychus ulmi (Koch) (Acarina: Tetranychidae). Nukleonika, 42 (4): 795-800.
 86. Ignatowicz S., Gersz M. 1997. Extracts of medical herbs as repellents and attractants for the dry bean weevil, Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae). Pol. Pismo Entomol., 66: 151-159.
 87. Ignatowicz S., Banasik-Sołgała K. 1997. Reduced melanization after death in larvae of the khapra beetle, Trogoderma granarium, as a result of the irradiation treatment. Nukleonika, 42 (4): 801-812.
 88. Banasik-Sołgała K., Ignatowicz S. 1997. Proces melanizacji ciała u napromieniowanych larw skórka zbożowego, Trogoderma granarium Ev. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin, 37 (2): 49-52.
 89. Banasik-Sołgała K., Ignatowicz S. 1997. Melanization process in irradiated larvae of stored product moths. Pol. Pismo Entom., 66: 125-134.
 90. Miętkiewski R., Ignatowicz S., Górski R. 1996. Comparative effects of BioNEEM and some synthetic insecticides on the mycelial growth of entomopathogenic fungi in vitro. Pestycydy, (1): 15-24.
 91. Ignatowicz S., Karnkowski W. 1996. Development of stem nematode, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, and the potato tuber nematode, D. destructor Thore, after gamma irradiation. Nukleonika, 41 (4): 97-108.
 92. Ignatowicz S., Pezowicz E., Kamionek M. 1996. Effects of azadirachtin on entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae (Filipjev). Pestycydy, (2): 17-21.
 93. Ignatowicz S., Zaedee I.H. 1996. Reduced melanization after death in larvae of the confused flour beetle, Tribolium confusum, as a result of the irradiation treatment. Pol. Pismo Entomol., 65: 51-59.
 94. Ignatowicz S., Wróblicka-Sysiak M. 1996. Reproductive performance of the bulb mite, Rhizoglyphus echinopus (F. et R.), after treatment with low doses of gamma radiation. Nukleonika, 41 (1): 81-88.
 95. Ignatowicz S. 1996. Susceptibility of diapausing larvae of the khapra beetle, Trogoderma granarium Everts, to gamma radiation. Ann. Warsaw Agricult.-SGGW, Agriculture, 31: 47-52.
 96. Ignatowicz S. 1996. Starvation as a cause of death in storage beetles following gamma irradiation. Roczn. Nauk Roln., 25 (1/2): 105- 111.
 97. Ignatowicz S. 1996. Sensitivity of a malathion-resistant strain of the grain weevil, Sitophilus granarius L., to gamma radiation. Roczn. Nauk Roln., 25 (1/2): 119-123.
 98. Ignatowicz S. 1996. Przegląd niechemicznych metod zwalczania szkodników magazynowych. Progress in Plant Protection, 36 (1): 207-215.
 99. Ignatowicz S. 1996. Postradiation mortality of adults of the grain weevil, Sitophilus granarius (L.), and the rice weevil, Sitophilus oryzae (L.). Ann. Warsaw Agricult.-SGGW, Agriculture, 31: 39-46.
 100. Ignatowicz S. 1996. Locomotor activity of irradiated adults of the grain weevil, Sitophilus granarius (L.), and the rice weevil, S. oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae). Roczn. Nauk Roln., 25 (1/2): 113-118.
 101. Ignatowicz S. 1996. Identification of irradiated insects: Alterations in total proteins of irradiated adults of the confused flour beetle, Tribolium confusum DuVal. (Coleoptera: Tenebrionidae). Nukleonika, 41 (4): 83-96.
 102. Ignatowicz S. 1996. Efficacy of electron beams in radiation disinfestation of jute bags. Roczn. Nauk Roln., Seria E, 25 (1/2): 125-131.
 103. Ignatowicz S. 1996. Combined use of gamma irradiation and bioinsecticide, DIPEL 2X, in controlling larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Phycitidae). Nukleonika, 41 (1): 69-80.
 104. Ignatowicz S. 1996. Combination of gamma irradiation with a bioinsecticidal treatment for controlling larvae of the Mediterranean flour moth, Ephestia kühniella (Zell.). Ann. Warsaw Agricult.-SGGW, Agriculture, 31: 53-58.
 105. Ignatowicz S., Wesołowska B. 1996. Repellency of powdered plant material of the Indian neem tree, the Labrador tea, and the sweet-flag, to some stored product pests. Pol. Pismo Entomol., 65: 61-67.
 106. Szczepanik M., Ignatowicz S. 1995. Changes in the midgut of larvae of the khapra beetle, Trogoderma granarium Everts, induced by gamma radiation. Bull. Pol. Acad. Sci., Biol. Sci., 43 (3-4): 205-210.
 107. Banasik K., Ignatowicz S. 1995. Zastosowanie proszków roślinnych w ochronie produktów magazynowych przed szkodnikami. Mat. XXXV Sesji Nauk. Inst. Ochr. Rośl., cz. I – Referaty: 160-165.
 108. Szczepanik M., Ignatowicz S. 1995. A rapid method of detection of irradiated insects: Changes in the midgut of larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella Hübner, induced by irradiation. Bull. Pol. Acad. Sci., Biol. Sci., 43 (2): 121-126.
 109. Miętkiewski R., Ignatowicz S. 1995. Grzyby owadobójcze gleb ornych Bułgarii okolic Kostinbrodu. Zesz. Nauk. WSR-P, Seria: Rolnictwo (37): 187-192.
 110. Ignatowicz S., Zaedee I.H.M. 1995. Mortality of larvae and adults of the confused flour beetle, Tribolium confusum DuVal., after irradiation. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Horticulture, (17): 49-54.
 111. Ignatowicz S., Banasik-Sołgała K. 1995. Comparative effects of gamma radiation on the carmine spider mite, Tetranychus cinnabarinus (Boisd.), and the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. Proc. Symp. „Advances of Acarology in Poland”, Siedlce, Sept. 26-27, 1995: 175-203.
 112. Ignatowicz S. 1995. Eggs of the European red mite, Panonychus ulmi (Koch) (Acarina: Tetranychidae), on apples. Proc. Symp. „Advances of Acarology in Poland”, Siedlce, Sept. 26-27, 1995: 94-105.
 113.  Ignatowicz S. 1995. Metoda identyfikacji napromienionych owadów dla potrzeb kwarantanny roślin. X Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Warszawa 6-7 kwietnia 1995 r., Streszczenia referatów, s. 70-71.
 114.  Ignatowicz S. 1995. Zastosowanie promieniowania jonizującego w kwarantannie roślin. X Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Warszawa, 6-7 kwietnia 1995 r., Streszczenia referatów, s. 72.
 115. Ignatowicz S., Wesołowska B. 1994. Owadobójcze i odstraszające właściwości naparów z roślin zielarskich. Ochrona Roślin, 38 (9): 14-15.
 116. Ignatowicz S., Wesołowska B. 1994. Potential of common herbs as grain protectants: repelent effect of herb extracts on the granary weevil, Sitophilus granarius L. Proc. VI Intern. Conf. on Stored Product Protection, vol. 2: 790-794.
 117. Ignatowicz S., Zaedee I. H. M. 1994. Radiation disinfestation of used packagings: irradiation trials with electron beams. Proc. VI Intern. Conf. on Stored Product Protection, vol. 2: 1201-1208.
 118. Ignatowicz S., Wesołowska B., Zaedee I. H. 1994. Detection of irradiated insects pests in stored product: locomotor activity of irradiated adult beetles. Proc. VI Intern. Conf. on Stored Product Protection, vol. 2: 1209-1213.
 119. Zaedee I. H. M., Ignatowicz S. 1993. Mortality of larvae and adults of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae), caused by gamma radiation. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Vet. Med., 18: 131-140.
 120. Ignatowicz S. 1993. Irradiation as a quarantine treatment for European red mite eggs on apples. IAEA-SM-327/19P: 649-651.
 121. Ignatowicz S., Zaedee I. H., Rahman R., Bhuya A. D. 1993. Metody identyfikacji napromieniowanych owadów i roztoczy. Mat. XXXIII Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Część II – Postery: 314-317.
 122. Ignatowicz S. 1993. Radiacyjna dezynsekcja jabłek. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Seria C: Biuletyn Informacyjny, Nr 1-2 (117-118): 81-82.
 123. Wesołowska B., Ignatowicz S. 1993. Germination test for identification of gamma-irradiated bean seeds. Institut fur Sozialmedizin und Epidemiologie des Bundesgesunheitsamtes, SozEp Hefte, (16): 103-107.
 124. Ignatowicz S., Zaedee I. H. M., Ahmed M. S. H., Al.-Taweel A. A., Hameed A. A. 1993. Evaluation of trial shipments of fumigated and radiation disinfested dates from Iraq to Poland. Roczn. Nauk roln., Seria E, 23 (1/2): 97-101.
 125. Ignatowicz S. 1992. Możliwości stosowania promieniowania jonizującego w kwarantannie roślin. Mat. XXXI Sesji Nauk. Inst. Ochr. Rośl., Część I – Referaty: 80-87.
 126. Brzostek G., Ignatowicz S. 1992. Oviposition preference of the bean weevil, Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae), for varieties of the common bean. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Horticult., 16: 65-78.
 127. Ignatowicz S. 1992. Irradiation of stored agricultural products for mite disinfestation. Proc. First Arab Conf. on the Peaceful Uses of Atomic Energy: 611-618.
 128. Ignatowicz S., Zaedee I. H. M. 1992. Gamma irradiation as a quarantine treatment against mites, pests of agricultural commodities. First Arab Conf. on the Peaceful Uses of Atomic Energy: 619-628.
 129. Ignatowicz S. 1992. Irradiation as a quarantine treatment for agricultural products infested by acarid mites (Acarina: Acaridae). W „Use of Irradiation as a Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities”, IAEA, Vienna, str. 157-173.
 130. Ignatowicz S., Wróblicka-Sysiak M. 1991. Łączne stosowanie promieniowania gamma i biopreparatu DIPEL 2X w zwalczaniu szkodników magazynowych. Mat. XXXI Sesji Nauk. Inst. Ochr. Rośl., Część II – Postery: 259-262.
 131. Ignatowicz S. 1990. Mortality of Tyrophagus putrescentiae (Schrank) females exposed to a high ratio of gamma-irradiated males as an index of radiation impact on sexual vigor of males. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 373: 101-108.
 132. Brzostek G., Ignatowicz S. 1990. Owipozycyjna wybiórczość strąkowca fasolowego. Materiały z Sympozjów Sekcji Etologicznej Rogów ’87, Wigry ’88. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, str. 27.
 133. Ignatowicz S. 1990. Mating compatibility of six strains of the flour mite, Acarus siro L. (Acarida: Acaridae). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 373: 109-114.
 134. Ignatowicz S., Brzostek G. 1990. Use of irradiation as quarantine treatment for agricultural products infested by mites and insects. radiat. Phys. Chem., 35 (1-3): 263-267.
 135. Ignatowicz S. 1990. Chemosterilization of acarid mites (Acarida: Acaridae). Part VIII. Antifecundity effects of potassium iodide in the mold mite, Tyrophagus putrescentiae. Roczn. Nauk Roln., Seria E, 20 (1/2): 79-84.
 136. Ignatowicz S. 1990. Irradiation of agricultural products for mite (Acarina: Acaroidea) disinfestation. Proc. 5th Intern. Work. Conf. Stored Prod. Prot., (2): 1199-1209.
 137. Ignatowicz S., Sysiak M. 1990. Sterilization of the bulb mite, Rhizoglyphus echinopus (F. et R.) (Acarida: Acaridae), with gamma radiation. Proc. 5th Intern. Work. Conf. Stored Prod. Prot., (2): 1211-1220.
 138. Ignatowicz S., Goszczyński W. 1990. Skuteczność preparatu DIPEL 2X w zwalczaniu gąsienic na kapuście. Mat. XXX Sesji Nauk. Inst. Ochr. Rośl., Część II – Postery: 93-96.
 139. Brzostek G., Ignatowicz S. 1990. The role of a pheromone-like substance deposited on beans by the bean weevil, Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo Entomol., 60: 237-250.
 140. Wróblicka-Sysiak M., Brzostek G., Ignatowicz S. 1990. Możliwości łącznego stosowania promieniowania gamma i biopreparatów w zwalczaniu szkodników magazynowych. Mat. Konf. Nauk. „Niekonwencjonalne metody walki ze szkodnikami”. PAN, Wydział V – Nauk Rolniczych i Leśnych, Komitet Ochrony Roślin, Poznań, str. 70-89.
 141. Ignatowicz S. 1990. Inheritance of photoperiodic responses controlling diapause in the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. W „The Acari, Reproduction, Development and Life-History Strategies”, pp. 277-278.
 142. Ignatowicz S., Wróblicka-Sysiak M. 1989. Zwalczanie rozkruszka korzeniowego, Rhizoglyphus echinopus (F. et R.) za pomocą promieniowania gamma. Mat. XXIX Sesji Nauk. Inst. Ochr. Rośl., Cześć II – Postery: 305-308.
 143. Ignatowicz S. 1988. Irradiation as quarantine treatment for the mold mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acari: Acaridae), in agricultural products. Roczn. Nauk Roln., Seria E, 18 (2): 215-230.
 144. Ignatowicz S. 1988. Zastosowanie promieniowania jonizującego w kwarantannie roślin. Mat. XXVIII Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Część II – Postery: 221-224.
 145. Ignatowicz S. 1988. Combined effect of entomophthoraceous fungi with other pathogens of Choristoneura fumiferana. Mat. Symp. VPS-MOBB „Persystentnost i effektivnost insekticidnych mikroorganizmov v biocenozach”. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, pp. 132-137.
 146. Ignatowicz S., Brzostek G. 1988. Effects of gamma radiation and of irradiated bean seeds on the dry bean weevil, Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae). Roczn. Nauk Roln., Seria E, 18 (2): 201-213.
 147. Ignatowicz S. 1988. Zwalczanie rozkruszków (Acari: Acaroidea) za pomocą promieniowania jonizującego. Mat. XXVIII Sesji Nauk. Inst. Ochr. Rośl., Cześć II – Postery: 61-65.
 148. Ignatowicz S. 1988. Potential of radiation as quarantine treatment for the mould mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank), in agricultural products. IAEA-SM-301/10P: 381-383.
 149. Ignatowicz S. 1987. Diapause incidence in crosses of a homodynamic strain of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acarina, Tetranychidae), with diapausing and non-diapausing strains. Pol. Pismo Entomol., 57: 541-551.
 150. Ignatowicz S. 1987. Sex ratio distortion in the flour mite, Acarus siro L. (Acarina, Acaridae). Pol. Pismo Entomol., 57: 775-781.
 151. Ignatowicz S. 1987. Inheritance of the length of the critical photoperiod for induction of diapause in the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari, Tetranychidae). Pol. Pismo Entomol., 57: 767-773.
 152. Ignatowicz S. 1987. Chemosterilization of acarid mites (Acarida: Acaridae). Part V. Chemiosterilant activity and toxicity of thiourea against the mold mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank), and the flour mite, Acarus siro L. Roczn. Nauk Roln., Seria E, 17 (1): 47-60.
 153. Ignatowicz S. 1987. Chemosterilization of acarid mites (Acarida: Acaridae). Part VI. Chemosterilant effect of 5-fluorouracil on the flour mite, Acarus siro L., and the mold mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank). Roczn. Nauk Roln., Seria E, 17 (2): 149-159.
 154. Ignatowicz S. 1987. Chemosterilization of acarid mites (Acarida: Acaridae). Part VII. Effect of colchicine against the flour mite, Acarus siro L., and the mold mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank). Roczn. Nauk Roln., Seria E, 17 (2): 161-167.
 155. Ignatowicz S., Łucka W. 1987. Podatność nasion różnych odmian fasoli na porażenie przez strąkowca fasolowego (Acanthoscelides obtectus Say). Mat. XXVII Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Część II – Postery: 23-26.
 156. Ignatowicz S. 1986. Genetic basis of diapause in the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae). Treatises and Monographs, Warsaw Agric. Univ. Press, 53: 1-61.
 157. Ignatowicz S., Helle W. 1986. Genetics of diapause suppression in the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. Exp. App. Acarol., 2: 161-172.
 158. Soper R. S., Ignatowicz S. 1986. Compatibility of entomophthoralean fungi with other pathogens of the spruce budworm, Choristoneura fumiferana (Clemens) (Lepidoptera, Tortricidae). Pol. Pismo Entomol., 56: 453-456.
 159. Ignatowicz S. 1986. Crossing between non-diapausing and diapausing allopatric strains of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acarina, Tetranychidae). Pol Pismo Entomol., 56:677-685.
 160. Ignatowicz S. 1986. Chemosterilization of acarid mites (Acarida: Acaridae). Part IV. Potassium iodate and tin iodide as chemosterilants of the mold mite Tyrophagus putrescentiae (Schrank). Roczn. Nauk Roln., Seria E, 16 (2): 9-16.
 161. Ignatowicz S. 1986. Effects of accelerated electrons on the reproduction of the mold mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank). Roczn. Nauk Roln., Seria E, 16 (2): 17-26.
 162. Ignatowicz S. 1986. Sex ratio in the acarid mites (Acarida: Acaroidea). Roczn. Nauk Roln., Ser. E, 16 (1): 101-110.
 163. Boczek J., Ignatowicz S., Davis R. 1984. Some effects of mineral salts in the diet of the mold mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank). J. Georgia Entomol. Soc., 19 (2): 235-248.
 164. Ignatowicz S. 1983. Effects of inorganic salts upon biology and development of acarid mites. I. Effect of mineral salts on fecundity and egg viability of „copra mite”, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acarina: Acaridae). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 252: 207-229.
 165. Ignatowicz S. 1983. Effects of inorganic salts upon biology and development of acarid mites. II. Results of study on effects of trace element surplus in food upon fecundity , lifespan and development of „copra mite”, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acaridae, Acarina). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 252: 207-229.
 166. Boczek J., Ignatowicz S. 1983. Studies on aging in acarid mites. V. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 252: 191-205.
 167. Ignatowicz S. 1983. Chemosterilization of acarid mites (Acarina: Acaridae). Part III. Doses of sodium fluoride affecting fecundity of Tyrophagus putrescentiae (Schrank). Roczn. Nauk Roln., Seria E, 13 (1-2): 9-16.
 168. Ignatowicz S., Boczek J., Davis R., Bruce W.A. 1983. Utilization of irradiated sperm from successive matings by the mold mite (Acari: Acaridae). J. Econ. Entomol., 76 (4): 683-686.
 169. Ignatowicz S., Boczek J. 1983. Effects of gamma radiation on the fertility of Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acarida: Acaridae). In „Acarology VI”, vol. 1: 457-463.
 170. Ignatowicz S. 1982. Chemosterilization of acarid mites (Acarina: Acaridae). Part I. Infecundity induced in females of the flour mite, Acarus siro L., by potassium iodide. Roczn. Nauk Roln., Seria E, 12 (1/2): 11-21.
 171. Ignatowicz S. 1982. Chemosterilization of acarid mites (Acarina: Acaridae). Part II. Boric acid and sodium borate effects on fecundity and longevity of Tyrophagus putrescentiae (Schrank). Roczn. Nauk Roln., Seria E, 12 (1/2): 23-35.
 172. Ignatowicz S., Łagowska H. 1982. Partial recovery in fertility by offspring of iiradiated females and males of the flour mite (Acarus siro L.) (Acarida: Acaridae). Roczn. Nauk Roln., Seria E, 12 (1/2): 37-45.
 173. Ignatowicz S. 1980. Effect of inorganic salts upon biology and development of acarid mites. IV. Effects of calcium phoshate surplus in food upon fecundity, life span and development of the copra mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acarina, Acaridae). Pol. Pismo Entomol., 50: 289-298.
 174. Ignatowicz S. 1980. Effects of inorganic salts upon biology and development of acarid mites. V. Effects of some mineral food additives upon fecundity, life span and development of copra mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acarina, Acaridae). Pol. Pismo Entomol., 50: 531-539.
 175. Ignatowicz S., Pankiewicz-Nowicka D. 1980. Effect of inorganic salts upon biology and development of acarid mites. VI. Effect of tricalcium phosphate and calcium chloride surplus in food upon fecundity, life span and egg viability of flour mite, Acarus siro L. (Acarina, Acaridae). Pol. Pismo Entomol., 50: 541-546.
 176. Ignatowicz S. 1980. Effect of inorganic salts upon biology and development of acarid mites. VII. Rapid desiccation of the copra mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank), and other mites with tricalcium phosphate and ferric phosphate. Pol. Pismo Entomol., 51: 471-482.
 177. Ignatowicz S. 1980. Effect of inorganic salts upon longevity and reproduction of the granary weevil, Sitophilus granarius L. (Coleoptera, Curculionidae). Pol. Pismo Entomol., 50: 299-307.
 178. Ignatowicz S. 1979. Effect of inorganic salts upon biology and development of acarid mites. III. Effects of relative humidity and mineral salts upon fecundity and longevity of copra mite, Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acarina, Acaridae). Pol. Pismo Entomol., 49:577-581.
 179. Ignatowicz S., Boczek J. 1979. Sterility induced in „copra mite”, Tyrophagus putrescentiae, by iodine salts. In „Recent Advances in Acarology”, vol. 1: 285-290.
 180. Ignatowicz S. 1979. Inter- and intraspecific competition in mites: Parasitus coleopratorum (L.) and Macrocheles glaber (Muller). Proc. 4th Intern. Congr. Acarol., 1974, pp. 623-625.
 181.  Ignatowicz S. 1979. Sole jodu jako chemosterylanty rozkruszka drobnego, Tyrophagus putrescentiae (Acarina: Acaridae). XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Poznań, 3-6 IX 1979 r., Streszczenia referatów, s. 67.
 182.  Ignatowicz S. 1979. Wpływ nadmiaru soli nieorganicznych w pokarmie na biologię i rozwój  rozkruszka drobnego, Tyrophagus putrescentiae (Schr.) (Acarina: Acaridae). XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Poznań, 3-6 IX 1979 r., Streszczenia referatów, s. 67-68.
 183.  Ignatowicz S., Boczek J. 1979. Badania nad starzeniem się rozkruszków (Acaroidea). XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Poznań, 3-6 IX 1979 r., Streszczenia referatów, s. 68.
 184. Boczek J., Ignatowicz S. 1978. Effect of tricalcium phosphate on Tyrophagus putrescentiae (Schr.) (Acari: Acaridae). Proc. 2nd Intern. Work. Conf. on Stored-Product Entomology, p. 320-327.
 185. Ignatowicz S. 1976. Anomalie w budowie ciała żuka leśnego, Geotrupes silvaticus Panz. Przegl. Zool., 20 (1): 140-142.
 186. Ignatowicz S. 1975. Uwagi o larwach Leptus phalangi (Acarina: Erythraeidea) jako pasożytach kosarzy (Opiliones). Wszechświat, 1 (2135): 20.
 187. Ignatowicz S. 1974. O występowaniu larw wodopójek z rodzaju Arrenurus Duges (Arrenuridae, Hydrachnellae) na niektórych ważkach z podrzędu Zygoptera. Pol. Pismo Entomol., 44: 307-314.
 188. Ignatowicz S. 1974. Observations on the biology and development of Hypoaspis aculeifer Canestrini, 1885 (Acarina, Gamasides). Zool. Pol., 24: 41-59.
 189. Ignatowicz S. 1974. Nowe dane o występowaniu roztoczy (Acarina) na owadach w Polsce. Pol. Pismo Entomol., 44: 705-713.
 190. Ignatowicz S. 1973. Anomalia odwłokowa u samca Ischnura elegans Lind. Przegl. Zool., 17 (3): 399-400.

Podręczniki, rozdziały w książkach:

 1. Ignatowicz S. 2019. Rozkruszki w przechowywanych nasionach rzepaku. Prewencja i zwalczanie. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa, str. 36.
 2. Klejdysz T., Ignatowicz S., Kubasik W., Gorzała G., Olejarski P., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Pruszyński G., Pruszyński S., Goliński P., Waśkiewicz A., Zamojska J., Węgorek P., Dworzańska M. 2017. Metodyka integrowanej ochrony magazynów zbożowych [Methodology of integrated protection of grain storage]. (T. Klejdysz, M. Mrówczyński red.). ISBN 978-83-64655-31-9, str. 225.
 3. Praca zbiorowa pod redakcją B. Gazińskiego. 2012. Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich: Bydło, kozy i owce. Wyd. Systherm, Poznań. Rozdziały: 6. Zabezpieczenie budynków przed gryzoniami, str. 185-209; 7. Owadoszczelność obiektów inwentarskich, str. 211-232.
 4. Praca zbiorowa pod redakcją H. Zimnego. 2010. Ekologia wnętrz – Zdrowy dom, zdrowe mieszkanie, zdrowi ludzie. Wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa. Rozdział 9. Zwierzęta „jako szkodniki” w otoczeniu człowieka, str. 140-160.
 5. Böye J., Ignatowicz S., Lange H., Muck O., Mueller D.K., Navarro S., Sotiroudas V., Hofmeier H., Hemptinne G.J., Hemptinne A., Rubsamen B. 2006. Szkoleniowa i techniczna pomoc we wdrażaniu technologii alternatywnych dla bromku metylu w sektorze „po zbiorze” w krajach z gospodarką w okresie przejściowym. Podręcznik szkoleniowy, UNEP: 100 str.
 6. Praca zbiorowa pod redakcją J. Rozbickiego. 2002. „Produkcja i rynek zbóż”. Wydawca „Wieś Jutra”, Warszawa. Rozdział „Ochrona przechowywanego ziarna przed szkodnikami”, str. 291-304.
 7. Praca zbiorowa pod redakcją J. Boczka. 1999. „Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych”. Tom III. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Rozdziały: Oznaczanie synantropijnych karaczanów; Oznaczanie gatunków z rzędu chrząszczy i motyli, szkodliwych w magazynach, str. 32-105.
 8. Praca zbiorowa pod redakcją naukową H. Runowskiego. 1999. „Przyrodnicze aspekty rolnictwa ekologicznego i jakość jego produktów”. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Rozdział pt. Metody zwalczania szkodników do stosowania w gospodarstwach ekologicznych, str. 79-106.
 9. Praca zbiorowa. 1999. „Ochrona pieczarki”. Rozdziały: Ignatowicz S., Dmowska E., Lewandowski M. Rozdział 3: Stosowane metody ochrony, str. 23-34; Rozdział 4: Inne metody ochrony, str. 35-38; Rozdział 12: Roztocze (Acarina), str. 101-107; Rozdział 13: Skoczogonki (Collembola), str. 108-110. Ignatowicz S. 1998. Owady i roztocze: Wykrywanie i Zwalczanie.
 10. Praca zbiorowa pod redakcją A. Rynieckiego i P. Szymańskiego pt. „Dobrze przechowywane zboże”. Wyd. II. MR INFO, Towarzystwo Umiejętności Rolniczych, Poznań, str. 10-13, 92.
 11. Ignatowicz S. 1998. Rozdział 9. Szkodniki upraw szklarniowych. Rozdział 10. Szkodniki magazynowe. W „Zarys nauki o szkodnikach roślin. Cz. II. Ważniejsze szkodniki podstawowych roślin uprawnych”. Praca zbiorowa pod redakcją R. Miętkiewskiego. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce, str. 333-375 (II wydanie).
 12. Miętkiewski R., Ignatowicz S. 1998. Rozdział 1. Charakterystyka najważniejszych grup szkodników. W „Zarys nauki o szkodnikach roślin. Cz. I. Ogólne wiadomości o szkodnikach roślin i metodach ich zwalczania”. Praca zbiorowa pod redakcją R. Miętkiewskiego. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce, str. 8-97 (II wydanie).
 13. Ignatowicz S. 1994. Straty powodowane przez szkodniki w magazynach zbożowych. W „Produkcja roślinna: Technologia przechowalnictwa zbóż, ziemniaków i pasz”. Praca zbiorowa pod red. dr Jacka Chotkowskiego. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa,
 14. Ignatowicz S., Boczek J. 1981. Roztocze – Szkodniki roślin i produktów przechowywanych. Bibliografia 1967-1978. Polska Akademia Nauk, Komitet Ochrony Roślin, PWN, Warszawa, 391 str.

Inne publikacje:

 1. Ignatowicz S. 2024. Oświetlenie budynków inwentarskich nie powinno wabić owadów. Polskie Drobiarstwo, (4):36-39.
 2. Ignatowicz S. 2023. Uciążliwe muchówki. Metody zwalczania. AGROBYDŁO, (2): 53-55.
 3. Ignatowicz S. 2023. Dezynfekcja i dezynsekcja środków transportu używanych w drobiarstwie. Polskie Drobiarstwo, (4): 20-23.
 4. Ignatowicz S. 2022. Zwalczanie much w gospodarstwach mlecznych. Jak ograniczyć choroby bydła i straty w wydajności mleka? AGROBYDŁO, (2): 50-54.
 5. Ignatowicz S. 2021. Muchy w chlewniach i ich zwalczanie. Trzoda Chlewna, (5): 60-63.
 6. Ignatowicz S. 2021. Zwalczanie much w oborach. Metody biotechniczne. AGROBYDŁO, (2): 50-52.
 7.  Ignatowicz S. 2021. Bolimuszka kleparka i jej zwalczanie. Trzoda Chlewna, (6): 64-68.
 8. Ignatowicz S. 2021. Ozon dezaktywuje koronawirusa SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Gospodarka Mięsna, (6): 22-24.
 9. Ignatowicz S. 2021. Przygotowanie magazynów do przyjęcia zboża. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (4): 11-12.
 10. Ignatowicz S. 2021. Metody zwalczania szkodników w magazynach paszowych. Trzoda Chlewna, (7/8): 77-81.
 11. Ignatowicz S. 2021. Zwalczanie gryzoni w chlewniach. Trzoda chlewna, (9): 67-70.
 12. Ignatowicz S. 2021. Skórnikowate w obiektach inwentarskich i ich zwalczanie. Polskie Drobiarstwo, (11): 34-39.
 13. Ignatowicz S. 2020. Eliminuj szkodniki z ziarna. Nowoczesna Uprawa, (1): 58-60.
 14.  Ignatowicz S. 2020. Wołki i ich zwalczanie. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (1): 30-33.
 15.  Ignatowicz S. 2020. Szkodniki magazynowe w paszy i ich zwalczanie. Polskie Drobiarstwo, (3): 28-31.
 16.  Ignatowicz S. 2020. Rozkruszki w nasionach rzepaku i ich zwalczanie. Część V. Chemiczne metody zwalczania rozkruszków w magazynach i silosach. Nasz Rzepak, nr 2 (55): 6-10.
 17.  Ignatowicz S. 2020. Dokuczliwe i pasożytnicze muchówki. Metody zwalczania. AgroBydło, (2): 46-50.
 18.  Ignatowicz S. 2020. Zwalczanie much nie jest łatwe. Trzoda Chlewna, (7-8): 92-97.
 19. Ignatowicz S. 2020. Skuteczność zabiegów ozonowania w dezaktywacji koronawirusa SARS-CoV-2. Przemysł Spożywczy, 74 (9): 12-18. DOI 10.15199/65.2020.9.2
 20. Ignatowicz S. 2019. Ozon – jego właściwości i możliwości zastosowania w zabiegach dezodoryzacji i dezynfekcji pomieszczeń przetwórstwa mięsa i przechowywania wyrobów. Gospodarka Mięsna, (1): 16-23.
 21. Ignatowicz S. 2019. Rozkruszki w nasionach rzepaku i ich zwalczanie. Część I. Rozkruszki i ich życie. Nasz rzepak, 1 (51): 6-9.
 22. Ignatowicz S. 2019. Ekologiczne metody zwalczania szkodników w magazynach zbóż i w młynach. Przegląd Zbożowo-Mączny, (2): 22-25.
 23. Ignatowicz S. 2019. Rozkruszki w nasionach rzepaku i ich zwalczanie. Część II. Szkodliwość rozkruszków. Nasz rzepak, 2 (52): 6-8.
 24. Ignatowicz S. 2019. Zwalczanie much w kurnikach, cz. I. Polskie Drobiarstwo, (5): 43-48.
 25. Ignatowicz S. 2019. Chemiczne metody zwalczania much. Odporność na substancje aktywne. AGROBYDŁO, (3): 42-46.
 26. Ignatowicz S. 2019. Zwalczanie much w kurnikach, cz. II. Polskie Drobiarstwo, (5): 2-5.
 27. Ignatowicz S. 2019. Przyłóż się do sprzątania magazynu. Nowoczesna Uprawa, (7): 63-64.
 28. Ignatowicz S. 2019. Kontroluj magazyn z ziarnem. Nowoczesna Uprawa, (8): 68-70.
 29.  Ignatowicz S. 2019. Zwalczanie gryzoni w fermach drobiarskich, cz. I. Polskie Drobiarstwo, (10): 27-29.
 30. Ignatowicz S. 2019. Zwalczanie gryzoni w fermach drobiarskich, cz. II. Polskie Drobiarstwo, (11): 55-58.
 31. Ignatowicz S. 2018. Dzikie ptaki i metody ich oddalania od fermy drobiarskiej. Polskie Drobiarstwo, (2): 30-34.
 32. Ignatowicz S. 2018. Kret za kratami. Mleczne Agro, 8, 10.
 33. Ignatowicz S. 2018. Dezynfekcja, dezynsekcja i dezodoryzacja środków transportu produktów żywnościowych. Gospodarka Mięsna, (2): 16-20.
 34. Ignatowicz S. 2018. Gryzki (Psocoptera), ich szkodliwość w magazynach zbożowych i zwalczanie. Przegląd Zbożowo-Mączny, (3-4).
 35. Ignatowicz S. 2018. Ozon, jego właściwości i możliwości zastosowania. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, (9): 44-47.
 36. Ignatowicz S. 2018. Rozkruszki w paszy i ich szkodliwość, cz. I. Polskie Drobiarstwo, (5): 42-45.
 37. Ignatowicz S. 2018. Rozkruszki w paszy i ich szkodliwość, cz. II. Polskie Drobiarstwo, (6): 50-52.
 38. Ignatowicz S. 2018. Wykrywanie, monitorowanie i zwalczanie szkodników przechowywanych zbóż za pomocą pułapek feromonowych. Przegląd Zbożowo-Mączny, (5-6): 38-41.
 39. Ignatowicz S. 2018. Sposoby na gryzonie. Agrotechnika, (11): 46-48.
 40. Ignatowicz S. 2018. Szkodniki trzeba eliminować. Nowoczesna Uprawa, (11-12): 12-15.
 41. Ignatowicz S. 2018. Szkodniki w bakaliach. Działkowiec, (12): 70.
 42. Ignatowicz S. 2017. Zwalczanie much: Metody biologiczne i chemiczne. AGROBYDŁO, (2): 50-54.
 43. Ignatowicz S. 2017. Zwalczanie gryzoni: Trutki na myszy i szczury. AGROBYDŁO, (3): 52-55.
 44. Ignatowicz S. 2017. Integrowane metody ochrony produktów przechowywanych przed szkodnikami. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (4): 52-56.
 45. Ignatowicz S. 2017. Zadbaj o magazyny. Nowoczesna Uprawa, (7): 8-11.
 46. Ignatowicz S. 2017. Wykorzystanie znajomości zachowań gryzoni do ich zwalczania na fermach drobiarskich. Polskie Drobiarstwo, (9): 12-16.
 47. Ignatowicz S. 2017. Skórnik słoniniec. Działkowiec, (11): 60.
 48. Ignatowicz S. 2017. Gryzonie w gospodarstwach sadowniczych (cz. I). Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa „SAD”, (11): 34-37.
 49. Ignatowicz S. 2017. Zwalczanie gryzoni w obiektach gospodarczych. Polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych „WARZYWA”, (11): 54-56.
 50. Ignatowicz S. 2017. Gryzonie w gospodarstwach sadowniczych (cz. II). Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa „SAD”, (12):  41-44.
 51. Ignatowicz S. 2016. Zwalczanie gryzoni. Metody chemiczne i mechaniczne. AGROBYDŁO, (1): 54-57.
 52. Ignatowicz S. 2016. Biała mgła w magazynie. Nowoczesna Uprawa, (7): 12-15.
 53. Ignatowicz S. 2016. Osy i szerszenie. Działkowiec, (8): 59-60.
 54. Ignatowicz S. 2106. Gryzonie w obiektach gospodarskich. Warzywa, (10): 51-52.
 55. Ignatowicz S. 2016. Zwalczanie gryzoni w obiektach gospodarczych. Warzywa, (11): 52-54.
 56. Ignatowicz S. 2016. Gryzonie zjadają tony. Nowoczesna Uprawa, (11-12): 18-21.
 57. Ignatowicz S. 2015. Zwalczanie gryzoni w gospodarstwie ogrodniczym. Sad Nowoczesny, (1): 48-51.
 58. Ignatowicz  S.  2015. Zwalczanie much. Jak chronić bydło przed owadami? AGROBYDŁO,  (2): 57-58, 60, 62.
 59. Ignatowicz S. 2015. Masz czysty magazyn? Nowoczesna Uprawa, (7): 10,12-13.
 60. Ignatowicz S., Janczukowicz K., Budzyński Ł. 2015. Fourmidor – doskonały żel na mrówki. Polskie Stow. Prac. DDD, (2): 20-21.
 61. Ignatowicz S. 2015. Program ochrony budynków zakładu mięsnego przed szkodnikami. Gospodarka Mięsna, (7): 26-28.
 62. Ignatowicz S. 2015. Szkodniki już mogą być. Nowoczesna Uprawa, (10): 21-23.
 63. Ignatowicz S. 2015. Gryzonie Ci nie pomagają. Nowoczesna Uprawa, (11/12): 11-13.
 64. Ignatowicz S. 2014. Czy komary mogą przenosić HIV? KONTRA, Biul. Kraj. Centrum ds. AIDS, 3 (61): 2.
 65. Ignatowicz S. 2014. Przygotuj magazyn na zboże. Nowoczesna Uprawa, (7): 10-13.
 66. Ignatowicz S. 2014. Bąki, jusznice, ślepaki – postrach dla bydła i pasterzy. Bydło, (7): 54-57.
 67. Ignatowicz S. 2014. Integrowane metody zwalczania much w oborach. Bydło, (6): 56-60.
 68. Ignatowicz S. 2014. Lampy owadobójcze – Zwabiają i niszczą owady. Biul. Stow. Prac. DDD, 1 (76): 10-11.
 69. Ignatowicz S. 2014. Częstotliwość inspekcji firm DDD. Przynajmniej raz w miesiącu. Biul. Stow. Prac. DDD, 1 (76): 18.
 70. Ignatowicz S. 2013. Jak wykryć występowanie gryzoni w obiekcie drobiarskim i wokół niego. Polskie Drobiarstwo, (11): 46-49.
 71. Ignatowicz S. 2013. Mole spożywcze w magazynie. Nowoczesna Uprawa, (11): 44-46.
 72. Ignatowicz S. 2013. Niebezpieczne gryzonie, niebezpieczne rodentycydy. Bydło, (10): 64-69.
 73. Ignatowicz S. 2013. Koniecznie zwalczać wołki. Nowoczesna Uprawa, (10): 47-49.
 74. Ignatowicz S. 2013. Pulsacyjna technika stosowania rodentycydów STORM. Pest Control News, (6): 12-13.
 75. Ignatowicz S. 2013. Szkodniki w sklepach spożywczych: sanitarne, gospodarcze, dokuczliwe i kąśliwe. Biul. Stow. Prac. DDD, 3 (42): 13-15.
 76. Ignatowicz S. 2013. Dokuczliwe owady. Trzoda Chlewna, (7): 67-70.
 77. Ignatowicz S. 2013. Nie zawlec szkodników do magazynu. Nowoczesna Uprawa, (7): 24-27.
 78. Ignatowicz S. 2013. Integrowane metody zwalczania szkodników w pustych magazynach. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (7).
 79. Ignatowicz S. 2013. Zwalczanie gryzoni w pomieszczeniach gospodarskich. Informator sadowniczy, (6): 11-12.
 80. Ignatowicz S. 2013. Zwalczanie much w okresie wiosenno-letnim. Bydło, (5): 56-63.
 81. Ignatowicz S. 2013. Zwalczanie much w chlewni. Trzoda Chlewna, (5): 80-86.
 82. Ignatowicz S. 2013. Przygotuj magazyn. Nowoczesna Uprawa, 5 (79): 69-71.
 83. Ignatowicz S. 2013. HACCP – system zapobiegania zwalczaniu i rozprzestrzenianiu się ptaszyńca kurzego w kurnikach. Polskie Drobiarstwo, (1/13): 53-56.
 84. Ignatowicz S. 2013. Program zabezpieczenia sklepów przed szkodnikami – W trosce o konsumenta. Biul. Stow. Prac. DDD, 1 (72): 13-15.
 85. Ignatowicz S. 2013. Szkodliwe ptaki i metody ich oddalania od budynków zakładu produkcyjnego. Rzeźnik Polski, 3 (164): 42-45.
 86. Ignatowicz S. 2013. Ozon, jego właściwości i możliwości zastosowania w zabiegach dezodoryzacji i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich i nie tylko. Polskie Drobiarstwo,  (3): 32-35.
 87. Ignatowicz S. 2013. Poznaj wroga – rodzaje szkodników spożywczych. Poradnik handlowca, (2/240):  60-61.
 88. Ignatowicz S. 2012/2013. Ozon,  jego właściwości i możliwości zastosowania w zabiegach dezodoryzacji i dezynfekcji. Firma Sprzątająca, (20): 36-39.
 89. Ignatowicz S. 2012. Mole spożywcze. Działkowiec, 1 (737): 61-62.
 90. Ignatowicz S. 2012. Dezynfekcja  i dezynsekcja środków transportu mięsa i wyrobów mięsnych. Gospodarka Mięsna, (1): 16-18.
 91. Ignatowicz S. 2012. Rozkruszki. Działkowiec, 2 (738): 67.
 92. Ignatowicz S. 2012. Ozon, jego  właściwości i możliwości zastosowania w zabiegach dezodoryzacji i dezynfekcji nie tylko w kurnikach. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 2  (245): 20-25.
 93. Ignatowicz S. 2012. Smakosze zepsutego ziarna. Nowoczesna Uprawa, (2): 44-47.
 94. Ignatowicz S. 2012. Skórnikowate (Dermestidae) w kurnikach – skórniki i szubaki. Ogólnopolski  Informator Drobiarski, 3 (246): 24-32.
 95. Ignatowicz S. 2012. Muchy i ich zwalczanie za pomocą lepów. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 5  (248): 26-34.
 96. Ignatowicz S. 2012. Ptaki bywają szkodliwe. Nowoczesna Uprawa, 5 (67): 68-70.
 97. Ignatowicz S. 2012. Oświetlenie budynków zakładu produkującego żywność wabi owady. Rzeźnik Polski, 5 (154): 34-35.
 98. Ignatowicz S. 2012. Integrowane metody zwalczania much w budynkach inwentarskich. Trzoda Chlewna, (5): 70-78.
 99. Ignatowicz S. 2012. Zwalczanie gryzoni w norach przy budynkach inwentarskich. Bydło, (5): 67-69.
 100. Ignatowicz S. 2012. Jak chronić bydło przed meszkami? Bydło, (5): 70-73.
 101. Ignatowicz S. 2012. Fosforowodór skuteczny, ale… Agrotechnika, (6): 26-30.
 102. Ignatowicz S. 2012. Kuczmany – ich szkodliwość i zwalczanie. Bydło, (6): 72-75.
 103. Ignatowicz S. 2012. Złożyć do czystego magazynu. Nowoczesna Uprawa, (6): 23-25.
 104. Ignatowicz S. 2012. Biedronka azjatycka – nowy szkodnik w Polsce. Rzeźnik polski, 6 (155): 42-43.
 105. Ignatowicz S. 2012. Biologiczne metody zwalczania much: „Biomuchy”. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, 2 (69): 14-16.
 106. Ignatowicz S. 2012. Zamgławiacze i możliwości ich zastosowania. Ogólnopolski Informator  Drobiarski, 7 (250): 20-28.
 107. Ignatowicz S. 2012. Chemiczne  metody zwalczania much w oborach. Bydło, (7): 68-72.
 108. Ignatowicz S. 2012. Pająki w pomieszczeniach produkcyjnych i mieszkalnych. Rzeźnik polski, 7 (156): 40-46.
 109. Ignatowicz S. 2012. Cryonite – nowa i ekologiczna metoda zwalczania szkodników. Rzeźnik polski, 9 (158): 52-53.
 110. Ignatowicz S. 2012. Zatroszcz się o ziarno. Nowoczesna Uprawa, (10): 25-27.
 111. Ignatowicz S. 2012. Uwagi o przetargach oferowanych branży dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Biuletyn PSPDDD, 3 (70): 19-21.
 112. Ignatowicz S. 2012. Drewnojady– groźne szkodniki drewnianych elementów budynków inwentarskich. Kołatki.  Bydło, (12): 56-59.
 113. Ignatowicz S. 2011. Mysz domowa (Mus musculus) i jej zwalczanie z zastosowaniem rodentycydów. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 2 (233): 26-30.
 114. Ignatowicz S. 2011. Zapobieganie występowaniu omacnicy spichrzanki i mklików w magazynach paszowych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 4 (235): 26-34.
 115. Ignatowicz S. 2011. Zamgławiacze i ich stosowanie. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 5  (236): 22-30.
 116. Ignatowicz S. 2011. „Drobne muszki”, ich szkodliwość i zwalczanie.  Ogólnopolski Informator Drobiarski, 7 (238): 22-29.
 117. Ignatowicz S. 2011. Formy użytkowe produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania gryzoni i bezpieczne ich stosowanie. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 11 (242): 24-32.
 118. Ignatowicz S. 2011. Szczur wędrowny i śniady. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 12 (243): 32-42.
 119. Ignatowicz S. 2011. Szkodniki nie znają granic … Biuletyn PSP DDD, 4 (67): 5-6.
 120. Ignatowicz S. 2011. Zwalczanie gryzoni w przechowalniach. Hasło Ogrodnicze, (11):  50-53.
 121. Ignatowicz S. 2011. Trojszyki są bardzo płodne. Nowoczesna Uprawa, (12): 23- 25.
 122. Ignatowicz S. 2011. Wołki groźne dla ziarna. Nowoczesna Uprawa, (11): 14-17.
 123. Ignatowicz S. 2011. Tępić gryzonie. Nowoczesna Uprawa, (10): 23- 25.
 124. Ignatowicz S. 2011. Przypilnować szkodniki. Nowoczesna Uprawa, (7): 10-14.
 125. Ignatowicz S. 2011. Ozon, jego właściwości i możliwości zastosowania w zabiegach dezodoryzacji i dezynfekcji. Rzeźnik polski, 149: 46- 50.
 126. Ignatowicz S. 2011. Program zabezpieczenia sklepów przed szkodnikami. Rzeźnik polski, 148: 46-49.
 127. Ignatowicz S. 2011. Przechowywanie zbóż – gazowanie szkodników. Top-agrar, (6): 56.
 128. Ignatowicz S. 2011. Stosowanie rodentycydów – technika „pulsacyjna”. Gospodarka Mięsna, 18-21.
 129. Ignatowicz S. 2011. Spróbujmy zastosować wysoką temperaturę w kurnikach w celu ich dezynsekcji. Polskie Drobiarstwo, (7): 30-34.
 130. Ignatowicz S. 2011. Jak chronić bydło przed owadami w okresie wiosenno-letnim? Część 1. Bydło, (5): 64- 68.
 131. Ignatowicz S. 2011. Jak chronić bydło przed owadami w okresie wiosenno-letnim? Część 2. Bydło, (6): 62- 66.
 132. Ignatowicz S. 2011. Bąki, jusznice, ślepaki i gzy na pastwisku. Bydło, (7): 59-63.
 133. Ignatowicz S. 2011. Gryzonie – groźne szkodniki w gospodarstwie. Bydło, (10): 65- 67.
 134. Ignatowicz S. 2011. Karmniki deratyzacyjne i sposoby ich rozmieszczania. Bydło, (9): 65-69.
 135. Ignatowicz S. 2011. Drewnojady – groźne szkodniki drewnianych elementów budynków inwentarskich. Cz. 1. Spuszczel pospolity. Bydło, (9): 43-45.
 136. Ignatowicz S. 2011. Krocionogi wokół zakładu mięsnego. Rzeźnik polski, (146): 60-62.
 137. Ignatowicz S. 2011. Rozkruszki w przyprawach. Rzeźnik polski, (139): 32-36.
 138. Ignatowicz S. 2011. Karmnik deratyzacyjne i sposoby ich rozmieszczania. Trzoda Chlewna, (9): 86-89.
 139. Ignatowicz S. 2011. Niechemiczne metody zwalczania much w chlewniach. Trzoda Chlewna, (6): 79-83.
 140. Ignatowicz S. 2011. Muchy i chemiczne metody ich zwalczania. Trzoda Chlewna, (5): 81 -89.
 141. Ignatowicz S. 2011. Zwalczanie szkodników w metalowych silosach i wokół nich. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (3): 27-28
 142. Ignatowicz S. 2011. „Drobne muszki” w zakładach mięsnych i nie tylko. Rzeźnik polski, (144): 30-34.
 143. Ignatowicz S. 2010. Pospolite gryzonie w zabudowaniach inwentarskich. Część I. Ogólnopolski  Informator Drobiarski, (1): 22-24.
 144. Ignatowicz S. 2010. Pospolite gryzonie w zabudowaniach inwentarskich. Część II. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (2): 23-25.
 145. Ignatowicz S. 2010. Zapobieganie występowaniu szkodników magazynowych w przyprawach. Rzeźnik Polski, (2): 28-31.
 146. Ignatowicz S. 2010. O barierze pierwszej i drugiej utworzonej z karmników deratyzacyjnych. Biuletyn PSP DDD, (2): 24-26.
 147. Ignatowicz S. 2010. Zwalczanie szkodliwych gryzoni metodami chemicznymi. Cz. I. Rodentycydy. Polskie Drobiarstwo, (3): 52-55.
 148. Ignatowicz S. 2010. Pchły. Bydło, (4): 63-65.
 149. Ignatowicz S. 2010. Monitorowanie szkodników w zakładach przemysłu spożywczego. Rzeźnik Polski, (4): 32-36.
 150. Ignatowicz S. 2010. Zwalczanie szkodliwych gryzoni metodami chemicznymi. Cz. II. Formy użytkowe rodentycydów i sposoby ich rozmieszczania. Polskie Drobiarstwo, (4): 16-20.
 151. Ignatowicz S. 2010. Zwalczanie szkodliwych gryzoni metodami chemicznymi. Cz. III. Gubienie gryzoni w budynkach inwentarskich i wokół nich. Polskie Drobiarstwo, (5): 16-20.
 152. Ignatowicz S. 2010. Fizyczne metody zwalczania szkodników. Rzeźnik Polski, (5): 52-54.
 153. Ignatowicz S. 2010. Muchy i ich zwalczanie. Polskie Drobiarstwo, (5): 38-42.
 154. Ignatowicz S. 2010. Muchy i ich zwalczanie. Gospodarka Mięsna, (5): 22-25.
 155. Ignatowicz S. 2010. Dezynfekcja  i dezynsekcja środków transportu żywności. Rzeźnik Polski, (6): 24-26.
 156. Ignatowicz S. 2010. Co gryzie trawnik? Działkowiec, (6): 58-59.
 157. Ignatowicz S. 2010. Komary w  kurnikach i wokół nich i ich zwalczanie. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (8): 24-31.
 158. Ignatowicz S. 2010. Krecia robota. Rolnik Dzierżawca, (9): 86-88.
 159. Ignatowicz S. 2010. Kleszcze i ochrona przed nimi. Rzeźnik Polski, (9): 36-40.
 160. Ignatowicz S. 2010. Pasożyty zewnętrzne ptaków i ich zwalczanie: Ptaszyniec kurzy i obrzeżek gołębi. Część I. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (11): 26-30.
 161. Ignatowicz S. 2010. Pasożyty zewnętrzne ptaków i ich zwalczanie: Ptaszyniec kurzy i obrzeżek gołębi. Część II. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (12): 32-36
 162. Ignatowicz S. 2010. Bezpieczne metody zwalczania szkodników w zakładach przemysłu mięsnego: Metody ekologiczne. Rzeźnik Polski, (12): 32-35.
 163. Ignatowicz S. 2009. Skuteczne zwalczanie much w budynkach inwentarskich za pomocą nowego preparatu Muchakron Plus 10 WP. Biul. Pol. Stow. Prac DDD, (1).
 164. Ignatowicz S. 2009. Szkodliwość i zwalczanie ptaszyńca kurzego. Polskie Drobiarstwo, (1/09): 40-43.
 165. Ignatowicz S. 2009. Zwalczanie rozkruszków. Trzoda Chlewna, (1): 79-80.
 166. Ignatowicz S. 2009. Skorek pospolity – szkodnik czy pożyteczny? Biuletyn PSP DDD, (1): 26-27.
 167. Ignatowicz S. 2009. Skuteczne zwalczanie much w budynkach inwentarskich za pomocą nowego preparatu Muchakron Plus 10 WP. Biuletyn PSP DDD, (1): 27-29.
 168. Ignatowicz S. 2009. Produkty biobójcze z grupy pyretroidów i ich zastosowanie w walce ze szkodnikami w kurnikach – część 1. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 3 (210): 26-30.
 169. Ignatowicz S. 2009. Ochrona przed komarami, kuczmanami i meszkami. Bydło, (4): 68-71.
 170. Ignatowicz S. 2009. Myszy w magazynach paszowych i ich zwalczanie. Bydło, (4): 60-63.
 171. Ignatowicz S. 2009. Zwalczanie szkodników magazynowych. Rzeźnik Polski, (2): 50-52.
 172. Ignatowicz S. 2009. Piekarnie pod ochroną. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, (3): 42-43.
 173. Ignatowicz S. 2009. Pędraki i drutowce – szkodniki glebowe. Działkowiec, 5 (705): 68-69.
 174. Ignatowicz S. 2009. Nieproszeni goście: Gryzonie. Wydawnictwo „Działkowiec”, Warszawa, str. 48.
 175. Ignatowicz S. 2009. Muchy i metody ich zwalczania: Polowanie na muchy. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, (5): 46-48.
 176. Ignatowicz S. 2009. Produkty biobójcze z grupy fosforoorganicznych i karbaminianów oraz ich zastosowanie w walce ze szkodnikami w kurnikach. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 5 (212): 24-28.
 177. Ignatowicz S. 2009. Zwalczanie much w gospodarstwie: Obrzydliwy sublokator. Rolnik Dzierżawca, 5 (146): 95-97.
 178. Ignatowicz S. 2009. Wykorzystanie niskiej temperatury w ochronie produktów przed szkodnikami. Rzeźnik polski, 5 (118): 20-21.
 179. Ignatowicz S. 2009. Ochrona bydła przed muchami i gzami bydlęcymi. Bydło Weterynaria (5):  1-4.
 180. Ignatowicz S. 2009. Kret w ogrodzie. Wydawnictwo „Działkowiec”, Warszawa, str. 40.
 181. Ignatowicz S. 2009. Ochrona bydła przed muchami i gzami bydlęcymi. Bydło, (6): 72-76.
 182. Ignatowicz S. 2009. Pleśniakowiec lśniący – jego szkodliwość i zwalczanie. Bydło, (6): 78-81.
 183. Ignatowicz S. 2009. Zwalczanie much w chlewniach i innych obiektach inwentarskich. Trzoda Chlewna, (6):79-82.
 184. Ignatowicz S. 2009. Muchy i metody ich zwalczania. Rzeźnik Polski, (6): 32-34.
 185. Ignatowicz S. 2009. Muchy i ich zwalczanie. Polskie Drobiarstwo, (6): 32-34.
 186. Ignatowicz S. 2009. Rybiki, ich szkodliwość i zwalczanie. Przegląd piekarski i cukierniczy, (7): 30-31.
 187. Ignatowicz S. 2009. Insektycydy neonikotynoidowe stosowane do zwalczania szkodników w kurnikach. Część 1. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 7 (214): 24-26.
 188. Ignatowicz S. 2009. Lampy owadobójcze – ich znaczenie i zastosowanie w obiektach inwentarskich. Część 1. Bydło, (7): 46-48.
 189. Ignatowicz S. 2009. Materiały opakowaniowe i przedostawanie się szkodników przez opakowania do produktów spożywczych. Rzeźnik Polski, (7): 26-28.
 190. Ignatowicz S. 2009. Komary, meszki i kuczmany: Krwiopijcy atakują. Rolnik Dzierżawca, (8): 82-84.
 191. Ignatowicz S. 2009. Osy i szerszenie: Najbardziej jadowite. Rolnik Dzierżawca, (8): 84-86.
 192. Ignatowicz S. 2009. Osy w zakładach przemysłu mięsnego. Rzeźnik Polski, (8): 32-36.
 193. Ignatowicz S. 2009. Dezynsekcja kurników wysoką temperaturą. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 9 (216): 26-28.
 194. Ignatowicz S. 2009. Gryzonie w oborze i wokół niej – jak wykryć ich występowanie? Bydło, (10): 70-73.
 195. Olejarski P., Ignatowicz S. 2009. Europejskie Sympozjum w Berlinie. Biul. Pol. Stow. Prac. DDiD, (3): 5-7.
 196. Ignatowicz S. 2009. Mechaniczne metody zwalczania gryzoni. Rzeźnik Polski, (10): 30-32.
 197. Ignatowicz S. 2008. Zapobieganie występowaniu omacnicy spichrzanki i mklików w sklepach. Poradnik Handlowca, (1/179):  30-31.
 198. Ignatowicz S. 2008. Lampy owadobójcze i ich zastosowanie. Bydło, (5): 51-52.
 199. Ignatowicz S. 2008. Meszki i ochrona bydła przed nimi. Bydło, Dodatek dla lekarzy weterynarii, (5): 6-8.
 200. Ignatowicz S. 2008. Trojszyki w piekarni i cukierni oraz ich zwalczanie. Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy, (3): 26-29.
 201. Ignatowicz S. 2008. Trudni przeciwnicy: ślimaki, pędraki, krety. Działkowiec, Nr specjalny, (1): 16-17.
 202. Ignatowicz S. 2008. Zapobieganie występowaniu omacnicy spichrzanki i mklików w sklepach. Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy, (4): 32-36.
 203. Ignatowicz S. 2008. Lampy owadobójcze, ich znaczenie i zastosowanie w obiektach hodowli drobiu. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (4): 26-34.
 204. Ignatowicz S. 2008. Zamgławiacze – nowoczesne i wydajne urządzenia do podawania produktów biobójczych w kurnikach. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (5): 24-34.
 205. Ignatowicz S. 2008. Chemiczne metody zwalczania much w chlewni. Trzoda Chlewna, (5): 78-82.
 206. Ignatowicz S. 2008. Podstawowe informacje o środkach ochrony roślin i produktach biobójczych stosowanych do zwalczania szkodników w kurnikach. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (6): 22-32.
 207. Ignatowicz S. 2008. Niechemiczne metody zwalczania much w chlewni. Trzoda Chlewna, (6): 96-99.
 208. Ignatowicz S. 2008. Odporność much na produkty biobójcze. Bydło, Weterynaria (7): I-IV.
 209. Ignatowicz S. 2008. Zapobieganie występowaniu omacnicy spichrzanki i mklików. Przegl. Zboż.-Młyn., (6):  17-19.
 210. Ignatowicz S. 2008. Chemiczne grupy środków ochrony roślin i produktów biobójczych stosowanych do zwalczania szkodników w kurnikach. Ogólnopolski Informator Drobiarski,  (7):  22-28.
 211. Ignatowicz S. 2008. Opryskiwanie – skuteczny sposób stosowania środków ochrony roślin i produktów biobójczych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (8): 26-34.
 212. Ignatowicz S. 2008. Zapobiegawcze metody zwalczania szkodników stosowane w zakładach przemysłu zbożowego. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (9): 68-70.
 213. Ignatowicz S. 2008. Monitorowanie szkodników w kurniku. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (11): 20-26.
 214. Ignatowicz S. 2008. „Atrax Pasta” – atrakcyjna dla mysz i szczurów forma użytkowa produktu biobójczego do skutecznego zwalczania gryzoni. Biuletyn PSP DDD, (3): 13-14.
 215. Ignatowicz S. 2008.  Mity i fakty o gryzoniach. Biuletyn PSP DDD, (3): 16-20.
 216. Ignatowicz S. 2008. Deratyzacja terenu budowy. Biuletyn PSP DDD, (3): 15-16.
 217. Ignatowicz S. 2008. Metody zwalczania gryzoni w zakładach przemysłu mięsnego. Rzeźnik Polski, (11): 20-24.
 218. Ignatowicz S. 2008. Nornikowate i ich zwalczanie. Bydło, (11): 74-77.
 219. Ignatowicz S. 2008. Szczury  ich życie. Bydło, (10): 74-77.
 220. Ignatowicz S. 2008. Gubienie gryzoni w norach przy budynkach inwentarskich. Trzoda Chlewna, (10): 97-99.
 221. Ignatowicz S. 2008. Ochrona obiektów inwentarskich przed gryzoniami: Wyproszeni goście. Rolnik Dzierżawca, (11): 68-70.
 222. Ignatowicz S. 2008. Pleśniakowiec lśniący w fermach drobiarskich i jego zwalczanie. Polskie Drobiarstwo, (12): 42-44.
 223. Ignatowicz S. 2008. Rozkruszki występujące w paszach i ich szkodliwość. Trzoda Chlewna, (12): 86-89.
 224. Ignatowicz S. 2008. Sorexa – rodentycydy dla profesjonalistów. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 17-18.
 225. Ignatowicz S. 2008. Ocena atrakcyjności i skuteczności próbki preparatu „Toxan Ziarno” przeznaczonego do zwalczania gryzoni. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 20-21.
 226. Ignatowicz S. 2007. Zamienniki bromku metylu i ich wdrażanie. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Streszczenia: 128-129.
 227. Ignatowicz S. 2007. Propagowanie niechemicznych metod zwalczania szkodników i ochrony agrobioróżnorodności. Biuletyn nr 1/2007 Fundacji „Benignus”, Włocławek, 27 str.
 228. Ignatowicz S. 2007. Dezynsekcja młynów wysoką temperaturą. Przegląd Zbożowo- Młynarski, (3): 24-26.
 229. Ignatowicz S. 2007. Biologia, szkodliwość i zwalczanie pleśniakowca lśniącego w fermach drobiarskich. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (4): 10-20.
 230. Ignatowicz S. 2007. Wdrażanie zamienników bromku metylu w Polsce w ramach Projektu GEF „Całkowita sektorowa eliminacja bromku metylu w krajach z gospodarką w okresie przejściowym”. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 20-24.
 231. Ignatowicz S. 2007. Zdążyć przed szkodnikiem. Murator, (6): 230-232.
 232. Ignatowicz S. 2007. Muchy w oborach. Bydło, (6): 68-72.
 233. Ignatowicz S. 2007. Monitorowanie obecności szkodników. Warzywa, (9): 51-52.
 234. Ignatowicz S. 2007. Zwalczanie much w chlewniach. Trzoda Chlewna, (5): 90-97.
 235. Ignatowicz S. 2007. Substancje zapachowe roślin i ich wykorzystanie w walce ze szkodnikami. Materiały IV Krajowego Sympozjum „Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne, Łódź, 20-22 czerwca 2007 r., str. 33.
 236. Ignatowicz S. 2007. System recyrkulacji fosforowodoru. Przegląd Zbożowo- Młynarski, (6): 28-29.
 237. Ignatowicz S. 2007. Dezynsekcja. Lampy owadobójcze. Katalog produktów dla specjalistycznych firm DDD 2007-2008: 6-9, 44-45.
 238. Ignatowicz S. 2007. Rolnictwo ekologiczne. Biuletyn nr 3/2007 Fundacji „Benignus”, Włocławek, 23 str.
 239. Ignatowicz S. 2007. Wszoły – pasożyty ptaków. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (6): 26-32.
 240. Ignatowicz S. 2007. Zwalczanie much w oborach – metody chemiczne. Bydło, (7): 68-72.
 241. Ignatowicz S. 2007. Trojszyki w kurnikach i ich zwalczanie. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (9): 28-34; (10)
 242. Ignatowicz S. 2007. Urojona parazytoza. Higiena, (2): 20-21.
 243. Ignatowicz S. 2007. Wdrażanie zamienników bromku metylu (cz. I). Odkażanie pomieszczeń i przechowywanych produktów. Ochrona Roślin, (7/8): 42-45.
 244. Ignatowicz S. 2007. Wyłapywanie gołębi miejskich za pomocą pułapek. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (3): 4-6.
 245. Ignatowicz S. 2007. Fosforowodór i formy użytkowe fosforków metali. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (10): 37-38
 246. Ignatowicz S. 2007. Monitorowanie szkodników w pomieszczeniach magazynowych. Higiena, (2): 2, 15-16.
 247. Ignatowicz S. 2007. Zwalczanie gryzoni w budynkach inwentarskich i w ich otoczeniu. Bydło, (10): 66-69.
 248. Ignatowicz S. 2007. Ochrona obiektów inwentarskich przed gryzoniami. Część I. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (11):  26-36.
 249. Ignatowicz S. 2007. Ochrona obiektów inwentarskich przed gryzoniami. Część II. Ogólnopolski Informator Drobiarski, (12).
 250. Komorowska-Kulik J., Ignatowicz S. 2007. Pułapki na muchy i inne owady latające. Higiena, (3-4): 28-30.
 251. Ignatowicz S. 2007. Zapobieganie występowaniu omacnicy spichrzanki i mklików w sklepach. Higiena, (3-4): 25-27.
 252. Ignatowicz S. 2006. Mucha domowa i jej zwalczanie w kurnikach. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 5 (176): 10-22.
 253. Ignatowicz S. 2006. Przyjdzie ciepło, nadlecą muchy. Top agrar Polska, (4): 18-19.
 254. Ignatowicz S. 2006. Ptaszyniec kurzy, jego szkodliwość i zwalczanie. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 11 (182): 22-32.
 255. Ignatowicz S. 2005. Szczuroszczelność budynków. Higiena, (1): 18-21.
 256. Ignatowicz S. 2005. Jak wykryć występowanie gryzoni w obiekcie? Higiena, (1): 21-23.
 257. Ignatowicz S. 2005. Dokumentacja zabiegów DDD – komu jest ona potrzebna? Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 17-18.
 258. Ignatowicz S. 2005. Trucie szczurów w norach. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 22-23.
 259. Ignatowicz S. 2005. Roztocze magazynowe. W „Alergia na Roztocze” (red. B. Majkowska-Wojciechowska). Oficyna Wydawnicza „Mediton”, 65-75.
 260. Ignatowicz S. 2005. Metody deakaryzacji chemicznej. W „Alergia na Roztocze” (red. B. Majkowska-Wojciechowska). Oficyna Wydawnicza „Mediton”, str. 228-230.
 261. Ignatowicz S. 2005. Biologia, szkodliwość i zwalczanie mrówek „ogrodowych”. Higiena, (2): 19-22.
 262. Ignatowicz S. 2005. Wywilżny, czyli muszki owocowe i ich zwalczanie. Higiena, (2): 22-23.
 263. Ignatowicz S. 2005. Zapobieganie powstawaniu  ras odpornych na fosforowodór u szkodników magazynowych. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 25-26.
 264. Ignatowicz S. 2005. Wskazówki dla użytkowników przy wykonywaniu zabiegu z zastosowaniem produktu biobójczego. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 26-27.
 265. Ignatowicz S. 2005. Stop myszom  i szczurom! top agrar Polska, top świnie (10): 18-21.
 266. Ignatowicz S. 2005. Zwalczanie gryzoni w składach paszy i w miejscach jej podawania zwierzętom inwentarskim. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (3): 10-12.
 267. Ignatowicz S. 2005. Uwagi o zwalczaniu myszy w obiektach. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 15-16.
 268. Ignatowicz S. 2005. Środki gryzoniobójcze RATIMOR i sposoby ich stosowania. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 17-18.
 269. Ignatowicz S. 2005. Zamgławiacze dynafog – nowoczesne i wydajne urządzenia do podawania produktów biobójczych i środków ochrony roślin. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 34-36.
 270. Ignatowicz S. 2004. Złotooki. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 24-25.
 271. Ignatowicz S. 2004. Produkty biobójcze w formie żelowej i ich stosowanie. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 14-15.
 272. Ignatowicz S. 2004. Metody stosowania środków ochrony roślin w pieczarkarni. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 18-19.
 273. Ignatowicz S. 2004. Program ochrony obiektów przed szkodnikami jako podstawowy wymóg zabezpieczeń przed zagrożeniami makrobiologicznymi w przetwórstwie spożywczym w aspekcie funkcjonowania systemów jakościowych produkcji żywności. Materiały Konferencji PSP DDD nt.: „Zwalczanie szkodników sanitarnych w świetle integracji z Unią Europejską”, Warszawa, 26 lutego 2004 r., str. 23-33.
 274. Ignatowicz S. 2004. Pająki związane z pomieszczeniami ludzkimi. Higiena, (2): 28-30.
 275. Ignatowicz S. 2004. Wykrywanie szkodników magazynowych w przechowywanym zbożu i produktach jego przemiału. Higiena, (3-4): 30-32.
 276. Ignatowicz S. 2004. Zwalczanie szkodników produktami biobójczymi w formie proszków do sporządzania zawiesiny: ALFASEP 10 WP i PERSEP 10 WP. Biul. Inform. BEST-PEST, (1):  7-9.
 277. Ignatowicz S. 2004. Świeca dymna do zwalczania owadów ETOFOG 2000 i jej zastosowanie. Biul. Inform. BEST-PEST, (1): 10-11.
 278. Ignatowicz S. 2003. Urządzenia do wykrywania szkodników. Działkowiec, Numer Specjalny nr 1/2003 „Ochrona Roślin”: 6-7.
 279. Ignatowicz S. 2003. Preparaty biologiczne do zwalczania szkodników. Działkowiec, Numer Specjalny nr 1/2003 „Ochrona Roślin”: 39-41.
 280. Ignatowicz S. 2003. Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie preparatami ABC. Działkowiec, Numer Specjalny nr 1/2003 „Ochrona Roślin”: 51.
 281. Ignatowicz S. 2003. Szkodniki drewna wyrobionego. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 21-24.
 282. Ignatowicz S. 2003. Drutowce i pędraki – groźne szkodniki glebowe. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 25-27.
 283. Ignatowicz S. 2003. Moje pierwsze spotkanie z Thaumatomyia notata, czyli rojówką żółtą. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 32.
 284. Ignatowicz S. 2003. Metody zwalczania gryzoni w chlewniach i drobiarniach. Wieś Jutra, (3): 38-39.
 285.  Ignatowicz S. Muchy w obiektach inwentarskich i ich zwalczanie. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 6-9.
 286. Ignatowicz S. 2003. Wywilżny czyli „muszki owocowe”. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 21-23.
 287. Ignatowicz S. 2003. Meszki, ich szkodliwość i zwalczanie. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 23-24.
 288. Ignatowicz S. 2003. Komarnice.  Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 31-32.
 289. Ignatowicz S. 2003. Program zabezpieczenia obiektów przed ptakami. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (3): 4-8.
 290. Ignatowicz S. 2003.  VI Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Fumiganty i Feromony”, Kopenhaga, 3-5 czerwiec 2003 r.  Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 4-6.
 291. Ignatowicz S. 2003. Problemy z deratyzacją.  Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 21-23.
 292. Ignatowicz S. 2003. Gryzki, ich szkodliwość i zwalczanie.  Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 24-25.
 293. Ignatowicz S. 2003. Monitoring szkodników w zakładzie przemysłu spożywczego. Higiena, (1): 22-24.
 294. Ignatowicz S. 2003. Szkodliwość gryzoni. Higiena, (3): 24-26.
 295. Ignatowicz S. 2003. Wysoka atrakcyjność bloczków woskowych Derat BB dla gryzoni w warunkach naturalnych. Higiena, (3): 29-30.
 296. Ignatowicz S. 2003. Zwalczanie inwazji gryzoni w składach paszy i w miejscach jej podawania zwierzętom. Wieś Jutra, (11): 36-38.
 297. Ignatowicz S. 2002. Wymogi AIB dotyczące zwalczania szkodników w zakładach przemysłu  spożywczego. Higiena, (5): 40-41.
 298. Ignatowicz S. 2002. Aktualne problemy dezynsekcji (pomieszczenia gospodarskie, magazyny, zakłady przemysłu spożywczego) w świetle przepisów UE. Materiały Konferencyjne „Problemy dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji od zwierzęcia do konsumenta w świetle integracji z UE”, Warszawa, 12 grudnia 2002 r.
 299. Ignatowicz S. 2002. Aby skutecznie niszczyć muchy – zastosuj preparaty Fendona i Tenopa. Higiena, (5): 35-36.
 300. Ignatowicz S. 2002. Choroby i szkodniki bylin rabatowych. Działkowiec, nr specj. „Najpiękniejsze byliny”: 47-50.
 301.  Ignatowicz S. 2002. Owady wewnątrz ciała człowieka. Higiena, (4): 18-19.
 302. Ignatowicz S. 2002. Integrowana  metoda zwalczania (IPM) gryzoni. Higiena (4): 36-38.
 303. Ignatowicz S. 2002. Krocionogi i stonogi, ich szkodliwość i zwalczanie. Higiena (4): 32-33.
 304. Ignatowicz S. 2002. ABC – Szkodniki na działce i w ogrodach przydomowych – Poradnik. THEMAR, Warszawa (materiał reklamowy).
 305. Ignatowicz S. 2002. Szkodniki ogrodów skalnych: ślimaki, krety, gryzonie. Działkowiec, nr specj. „Ogrody skalne”: 47-50.
 306. Ignatowicz S. 2002. Szkodniki rzepaku. Wieś Jutra, 2 (43): 26-28.
 307. Ignatowicz S. 2002. Wymogi AIB dotyczące zwalczania szkodników w zakładach przemysłu spożywczego. Higiena, (5): 40-41.
 308. Ignatowicz S. 2002. Szkodniki rzepaku. Wieś Jutra, 2 (43): 26-28.
 309. Ignatowicz S. 2002. Szkodniki ogrodów skalnych: ślimaki, krety, gryzonie. Działkowiec, nr specj. „Ogrody skalne”: 47-50.
 310.  Ignatowicz S. 2002. Integrowane metody zwalczania szkodników w zakładach przemysłu spożywczego. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 12-15.
 311.  Ignatowicz S. 2002. Mysz „paletowa”. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (4): 22.
 312.  Ignatowicz S. 2002. Ochrona zakładów przemysłu spożywczego przed gryzoniami. Higiena, (2-3): 30-33.
 313. Ignatowicz S. 2002. Krocionogi i stonogi, ich szkodliwość i zwalczanie. Higiena (4): 32-33.
 314. Ignatowicz S. 2002. Gryzki, ich szkodliwość i zwalczanie. Higiena (4): 17-18.
 315. Ignatowicz S. 2002. Choroby i szkodniki bylin rabatowych. Działkowiec, nr specj. „Najpiękniejsze byliny”: 47-50.
 316. Ignatowicz S. 2002. Aby skutecznie niszczyć muchy – zastosuj preparaty Fendona i Tenopa. Higiena, (5): 35-36.
 317. Ignatowicz S. 2002. ABC – Szkodniki na działce i w ogrodach przydomowych – Poradnik. THEMAR, Warszawa (materiał reklamowy).
 318. Ignatowicz S. 2001. Stosujmy żele przeciwko karaczanom. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (27): 7-8.
 319. Lewandowski M., Ignatowicz S. 2001. Szkodliwe muchówki w uprawie boczniaka ostrygowatego. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, (2): 26-30.
 320. Ignatowicz S. 2001. Ukryte pędraki. Farmer, (6): 71.
 321. Ignatowicz S. 2001. Szkodniki na leszczynach. Murator, (5): 186.
 322. Ignatowicz S. 2001. Stosujmy żele przeciwko karaczanom. Problemy Higieny, (1): 30.
 323. Ignatowicz S. 2001. Podziemne podgryzanie. Farmer, (5): 68.
 324. Ignatowicz S. 2001. Mszyce na roślinach. Murator, (6): 170.
 325. Ignatowicz S. 2001. Kreci owad. Farmer, (7): 49.
 326. Ignatowicz S. 2001. Szkodliwość os i szerszeni oraz ich zwalczanie. Higiena, (2): 38-42.
 327. Ignatowicz S. 2001. Premise Cockroach Bait – nowoczesna przynęta na karaczany. Higiena, (2): 44- 46.
 328. Ignatowicz S. 2001. Gryzki, ich biologia, szkodliwość i zwalczanie. Ochrona Roślin, (7/8): 12-13.
 329. Ignatowicz S. 2001. Szkodniki warzyw korzeniowych. Działkowiec, (9): 59-60.
 330. Ignatowicz S. 2001. Inspekcja wewnętrzna dotycząca aktywności gryzoni i ptaków oraz metod zwalczania tych szkodników w zakładach przemysłu spożywczego: tylko 50 pytań. Higiena, (3): 25-26.
 331. Ignatowicz S. 2001. Szkodniki produktów przechowywanych i ich znaczenie sanitarne. Higiena, (3): 27-28.
 332. Ignatowicz S. 2000. Zbiór, konserwowanie i preparowanie owadów. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 10-11.
 333. Ignatowicz S. 2000. Zagrożenia od szkodników w środowisku człowieka. Materiały narady szkoleniowej zorganizowanej przez Koło Terenowe „Kujawy” Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Toruń, 25 luty 2000, str. 1-4.
 334. Ignatowicz S. 2000. Złotooki – nasi drapieżni sprzymierzeńcy. Murator, (9): 194.
 335. Ignatowicz S. 2000. Wykrywanie szkodników w przechowywanym zbożu. Technika Rolnicza, (6): 20-22.
 336. Ignatowicz S. 2000. Wykrywanie szkodników magazynowych w przechowywanym ziarnie zbóż pułapkami chwytnymi. Ochrona Roślin, (3): 40-42.
 337. Ignatowicz S. 2000. Wykrywanie szkodników magazynowych w przechowywanym zbożu i produktach jego przemiału. Wieś Jutra, 2 (19): 28-31.
 338. Ignatowicz S. 2000. Wstrętne muchy! TopAgrar-Topświnie, (5): 12, 14.
 339. Ignatowicz S. 2000. Trutka na stacji. Farmer, (4): 68.
 340. Ignatowicz S. 2000. Tarczniki na winorośli. Murator, (2): 155.
 341. Ignatowicz S. 2000. Szpeciele, które szpecą rośliny. Działkowiec, (7): 54.
 342. Ignatowicz S. 2000. Strach przed „robakami”. Farmer, (2): 26.
 343. Ignatowicz S. 2000. Sposoby odkażania pomieszczeń przechowalniczych. Materiały XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy, Konferencja nt. „Techniki szklarniowe i rośliny cebulowe”, 19-20 października 2000 r., Skierniewice, str. 32-39.
 344. Ignatowicz S. 2000. Rola stawonogów w szerzeniu się parazytoz. Materiały Sympozjum Satelitarnego „Parazytozy jako ryzyko podróży” Konferencji „Medycyna Podróży”, 2 grudnia 2000 r., Białystok, Streszczenia: 6-7.
 345. Ignatowicz S. 2000. Olbrzymie pąki. Farmer, (20): 12.
 346. Ignatowicz S. 2000. Ochrona przechowywanego zboża przed szkodnikami. Wieś Jutra, 6 (23): 46-47.
 347. Ignatowicz S. 2000. Nowoczesny program zwalczania much, pleśniakowca lśniącego i innych szkodliwych owadów w zabudowaniach inwentarskich. Polskie Drobiarstwo, (9): 22-26.
 348. Ignatowicz S. 2000. Niszczyć jednocześnie larwy i osobniki dorosłe much. Magazyn Weterynaryjny, Suplement – Świnie: 81-82.
 349. Ignatowicz S. 2000. Nietypowe zlecenie: ślimaki. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 15-16.
 350. Ignatowicz S. 2000. Mszyczniki – nasi drapieżni sprzymierzeńcy. Murator, (6): 160.
 351. Ignatowicz S. 2000. Maliny z odorkiem. Farmer, (12): 16.
 352. Ignatowicz S. 2000. Krecia robota. Farmer, (7): 60.
 353. Ignatowicz S. 2000. Komary i meszki, ich szkodliwość i zwalczanie. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (2): 7-10.
 354. Ignatowicz S. 2000. Kleszcze – ich życie i znaczenie epidemiologiczne. Przegląd hodowlany, (7): 26-29.
 355. Ignatowicz S. 2000. Jak zwalczać meszki? Murator, (8): 150.
 356. Ignatowicz S. 2000. Jak walczyć z komarami? Murator, (7): 97.
 357. Ignatowicz S. 2000. Jak powstają kropki u biedronki? Przyroda Polska, (2): 13.
 358. Ignatowicz S. 2000. Gdzie kryją się szkodniki przed zimą. Działkowiec, (11): 54-56.
 359. Ignatowicz S. 2000. FENDONA skutecznie zwalcza muchy w obiektach inwentarskich. Wieś Jutra, (12): 2.
 360. Ignatowicz S. 2000. Dwa preparaty w jednym czyli Tenopa 060 SC. Wieś Jutra, (12): 15-16.
 361. Ignatowicz S. 2000. Drapieżne pluskwiaki – nasi sprzymierzeńcy. Murator (8): 113.
 362. Ignatowicz S. 2000. Dezynsekcja pomieszczeń przechowalniczych. OWK, (24): 35-36.
 363. Ignatowicz S. 2000. Co niszczy trawnik? Murator, (2): 156.
 364. Ignatowicz S. 2000. Biedronki – drapieżni sprzymierzeńcy. Murator, (4): 145.
 365. Ignatowicz S. 2000. Żeby szaraki nie ogryzały drzew. Murator, (10): 197.
 366. Ignatowicz S. 2000. Żarłoczny motyl. Farmer, (14): 27.
 367. Ignatowicz S. 2000. Ślimaki w boczniakarni i ich zwalczanie. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 28 (1): 31-33.
 368. Boczek J., Ignatowicz S. 2000. Strach przed owadami. Wieś Jutra, (12): 24-26.
 369. Ignatowicz S. 2000. „Złote pajączki” nie szkodzą. Murator, (7): 136.
 370. Lewandowski M., Ignatowicz S. 2000. Zadrowate – problem wciąż aktualny. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 28 (1): 12-16.
 371. Lewandowski M., Ignatowicz S. 2000. Szkodliwość muchówek występujących w pieczarkarniach. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 28 (2): 19-22.
 372. Lewandowski M., Ignatowicz S. 2000. Biologia i rozwój zadrowatych – szkodników pieczarek. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 28: 23-26.
 373. Ignatowicz S., Lewandowski M. 2000. Muchówki w pieczarkarniach, ich szkodliwość i zwalczanie. Ochrona Roślin, 44 (10): 11-12.
 374. Ignatowicz S., Galant A. 2000. Gazowanie ziarna pszenicy zaatakowanego przez wołki siarczkiem karbonylu w komorze fumigacyjnej pod obniżonym ciśnieniem. Ochrona Roślin, 44 (9): 27-30.
 375. Ignatowicz S., Galant A. 1999. Koszty zabiegów fumigacyjnych. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 3-7.
 376. Anonim. 1999. K-Obiol. Ulotka AgrEvo.
 377. Anonim. 1999. K-Obiol 02 DP. Ulotka AgrEvo.
 378. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1999. Zwalczanie szkodliwych muchówek w pieczarkarniach. Streszczenia Referatów i Doniesień Konferencji Naukowej „Pestycydy w zastosowaniu poza ochroną roślin”, Pszczyna, 17-18 czerwiec 1999 r., str. 33-34.
 379. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1999. Zasady bezpiecznego stosowania chemicznych środków ochrony pieczarek. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, (3): 32-34.
 380. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1999. Program „skojarzonego zwalczania” czyli jednoczesnego niszczenia form dorosłych i larw ziemiórkowatych. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, (3): 29-31.
 381. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1999. Odporność owadów na insektycydy. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, (4): 26-29.
 382. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1999. Granulowany chlorfenwinfos do ochrony pieczarek przed larwami muchówek. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, (2): 13-16.
 383. Lewandowski M., Dmowska E., Ignatowicz S. 1999. Nicienie, roztocze i owady występujące w boczniakarni. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, (2): 29-32.
 384. Ignatowicz S., Wojciechowski T. 1999. Zwalczanie szkodników sanitarnych zgodnie z zasadami HACCP. Gospodarka Mięsna, LI (1): 54-57.
 385. Ignatowicz S., Galant A. 1999. Koszty zabiegów fumigacyjnych prowadzonych w magazynach. Ochrona Roślin, 43 (12): 41-42.
 386. Ignatowicz S. 1999. Zwalczanie szkodników produktów przechowywanych. Streszczenia Referatów i Doniesień Konferencji Naukowej „Pestycydy w zastosowaniu poza ochroną roślin”, Pszczyna, 17-18 czerwiec 1999 r., str. 4-7.
 387. Ignatowicz S. 1999. Zwalczanie szkodników magazynowych. Wieś jutra, (4): 17-20.
 388. Ignatowicz S. 1999. Zwalczanie gryzoni rodentycydem STORM. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (3): 3-4.
 389. Ignatowicz S. 1999. Zboże w pył. Farmer, (1): 24.
 390. Ignatowicz S. 1999. Zapobieganie powstawaniu ras odpornych szkodników na fumiganty. Materiały Seminarium nt. „Choroby i szkodniki ważniejszych gatunków roślin uprawnych rozwijające się w okresie ich przechowywania”, Poznań, 22-23 czerwca 1999 r., str. 20-22.
 391. Ignatowicz S. 1999. Wykrywanie szkodników magazynowych w przechowywanym zbożu i produktach jego przemiału. Materiały szkoleniowe z seminarium pt. „Pszenice jakościowe: Technologia uprawy i przechowywania ziarna”. ODR Białystok, str. 18-36.
 392. Ignatowicz S. 1999. Utrapione mrówki. Murator, (9): 174-175.
 393. Ignatowicz S. 1999. Trujące żarlinki. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (3): 10-11.
 394. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Podziemni kopacze. Murator (10): 145-146.
 395. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Pod osłoną pajęczynki. Farmer, (4): 41-42.
 396. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Oszpecone rośliny. Murator, (2): 118-119.
 397. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Mszyce. Murator, (3): 140-141.
 398. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Jak je rozpoznawać i niszczyć zimą? Murator, (1): 160-161.
 399. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Jak je rozpoznawać i niszczyć zimą. Murator, (1): 118-119.
 400. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Co zagraża roślinom cebulowym i bulwiastym. Murator, (4): 154-155.
 401. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Żarłoczne larwy: drutowce i pędraki. Murator (11): 124-125.
 402. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki w ogrodzie: Ślimaki. Murator, (5): 162-163.
 403. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki produktów przechowywanych, ich biologia, ekologia oraz znaczenie medyczne i sanitarne. Materiały I Seminarium „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne”, str. 79-89.
 404. Ignatowicz S. 1999. Szkodniki glebowe. Działkowiec, (11): 48-50.
 405. Ignatowicz S. 1999. Szkodliwość rozkruszków w paszach. Przegląd hodowlany, (12): 25-27.
 406. Ignatowicz S. 1999. Szkodliwość gryzoni i ich zwalczanie w gospodarstwach rolniczych. Wieś jutra, (4): 3-6.
 407. Ignatowicz S. 1999. Stawonogi jadowite i trujące, ich biologia i szkodliwość. Materiały I Seminarium „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne”, str. 25-36.
 408. Ignatowicz S. 1999. Skutki uboczne stosowania bromku metylu w zabiegach fumigacyjnych. Materiały II Letniej Konferencji Chemii i Aktywności Biologicznej Pestycydów, Lądek Zdrój, 21-25 czewiec 1999 r., str. W 16.
 409. Ignatowicz S. 1999. Skośnik zbożowiaczek i mól ziarniak – groźne szkodniki przechowywanych zbóż. Przegl. Zboż.-Młyn., (7): 36-37.
 410. Ignatowicz S. 1999. Słów kilka o gnojce. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 20-21.
 411. Ignatowicz S. 1999. Radiacyjna dezynsekcja produktów przechowywanych. Materiały Seminarium nt. „Choroby i szkodniki ważniejszych gatunków roślin uprawnych rozwijające się w okresie ich przechowywania”, Poznań, 22-23 czerwca 1999 r., str. 17-19.
 412. Ignatowicz S. 1999. Pułapka na ślimaki. Farmer, (13): 20-21.
 413. Ignatowicz S. 1999. Przygotowanie pieczarkarni przed zastosowaniem środków owadobójczych  (AGROCLEAN – łagodny środek do mycia pomieszczeń i urządzeń pieczarkarni). Biuletyn Producenta Pieczarek – Pieczarki, (4): 35-36.
 414. Ignatowicz S. 1999. Pożyteczne biedronki. Farmer, (9): 44.
 415. Ignatowicz S. 1999. Pluskwiaki opiekują się potomstwem. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 13.
 416. Ignatowicz S. 1999. Owady i roztocze w ziarnie zbóż? Magazyn Ogólnopolski „Zagroda”, (2): 30.
 417. Ignatowicz S. 1999. Osy – jadowici goście. Murator, (8): 142-143.
 418. Ignatowicz S. 1999. Nie skorpion, ale tylko zaleszczotek. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (1): 16.
 419. Ignatowicz S. 1999. Natrętne muchy. Farmer, (14): 14.
 420. Ignatowicz S. 1999. Kto zjada liście? Murator, (7): 114-115.
 421. Ignatowicz S. 1999. Komu smakują iglaki? Murator, (6): 142-143.
 422. Ignatowicz S. 1999. Komarnice. Farmer, (6): 66.
 423. Ignatowicz S. 1999. Kolonie mszyc. Farmer, (10): 36.
 424. Ignatowicz S. 1999. Jak uporać się z muchami w chlewni? TopAgrar, (5) Topświnie: 20-22.
 425. Ignatowicz S. 1999. Integrowana metoda zwalczania szkodników pieczarek i jej zasady. Biuletyn Producenta Pieczarek – Pieczarki, (4): 23-25.
 426. Buczek A., Ignatowicz S. 1999. Zbiór i konserwowanie stawonogów. Materiały I Seminarium „Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne”, str. 97-102.
 427. Ignatowicz S. 1998. Zastosowanie promieniowania jonizującego w rolnictwie: Radiacyjna  dezynsekcja przechowywanych produktów rolniczych. Postępy Techniki Jądrowej, 41 (2): 2-8.
 428. Ignatowicz S. 1998. Zastosowanie atraktantów i feromonów w praktyce zwalczania muchy domowej Biul. Stow. Prac. DDD, (5): 9-11.
 429. Ignatowicz, S. 1998. Nowoczesny program zwalczania much, pleśniakowca lśniacego i innych szkodliwych owadów w zabudowaniach inwentarskich [Control of flies and other insects in animal housing]. Życie Weterynaryjne, 73 (8): 304-306.
 430. Ignatowicz S. 1998. Wykrywanie szkodników magazynowych w przechowywanym zbożu i produktach jego przemiału. Zastosowanie pułapek z feromonami płciowymi i atraktantami pokarmowymi. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (8): 33-35.
 431. Ignatowicz S. 1998. Wołki – groźne szkodniki przechowywanego zboża. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 3 (13): 3-5.
 432. Ignatowicz S. 1998. Uciążliwe towarzystwo. Farmer, (5): 68.
 433. Ignatowicz S. 1998. Tablice do określania do gatunku najważniejszych szkodników magazynowych. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 1 (11): 20-23.
 434. Ignatowicz S. 1998. Tablica do oznaczania motyli – najważniejszych szkodników magazynowych. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (2): 14-15.
 435. Ignatowicz S. 1998. Szkodliwość wróbli i gołębi oraz metody ich zwalczania. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 1 (11): 3-5.
 436. Ignatowicz S. 1998. Szkodliwość gąsienic motyli w magazynach i ich zwalczanie: omacnica spichrzanka i mkliki. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (5): 14-16.
 437. Ignatowicz S. 1998. Szerszenie i osy, ich szkodliwość i zwalczanie. Biul. Stow. Prac. DDD, (5): 3-6.
 438. Ignatowicz S. 1998. Strach przed kleszczem. Farmer, (12): 46.
 439. Ignatowicz S. 1998. Rozkruszki w przechowywanych surowcach zielarskich i ich zwalczanie. Wiadomości Zielarskie, (7/8): 26-29.
 440. Ignatowicz S. 1998. Rozkruszki – groźne szkodniki naszych zapasów. Działkowiec, (12): 60.
 441. Ignatowicz S. 1998. Results of the FAO/IAEA Program on „Irradiation as a Quarantine Treatment of Mites, Nematodes and Insects other than Fruit Fly”. XXVIII Annual Meeting ESNA, Brno, Czechy, 26-29 sierpień 1998 r., str. 198.
 442. Ignatowicz S. 1998. Pułapka na słodyszka. Farmer, (8): 22-23.
 443. Ignatowicz S. 1998. Ptaszyniec kurzy (Szkodliwość i zwalczanie). Magazyn „Drobiarstwo”, 3 (18): 16-17.
 444. Ignatowicz S. 1998. Przypominamy – Radzimy, Ochrona roślin. Działkowiec, (11): 63.
 445. Ignatowicz S. 1998. Przędziorek chmielowiec. Działkowiec, (5): 42.
 446. Ignatowicz S. 1998. Prusaki i karaluchy – ich szkodliwość i zwalczanie. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, (3): 21-24.
 447. Ignatowicz S. 1998. Preparaty bakteryjne do zwalczania szkodników na działce. Działkowiec, (7): 37.
 448. Ignatowicz S. 1998. Oznaczanie gatunków pospolitych karaczanów. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 1 (11): 8-10.
 449. Ignatowicz S. 1998. Owady chorują. Przyroda Polska, (6): 5.
 450. Ignatowicz S. 1998. Owadolubne nicienie. Nowoczesne Rolnictwo, 5 (3): 45.
 451. Ignatowicz S. 1998. Ocena stopnia porażenia przechowywanego zboża przez szkodniki i podejmowanie decyzji o ich zwalczaniu. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (3): 18-20.
 452. Ignatowicz S. 1998. Niekończąca się walka. Farmer, (10): 16-17.
 453. Ignatowicz S. 1998. Myszy w magazynach zbożowych i ich zwalczanie. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (10): 33-35.
 454. Ignatowicz S. 1998. Mali krwiopijcy. Farmer, (2): 31.
 455. Ignatowicz S. 1998. Grzyby owadobójcze. Nowoczesne Rolnictwo, (4): 44-45.
 456. Ignatowicz S. 1998. Gryzonie i ich szkodliwość. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 1 (11): 16-17.
 457. Ignatowicz S. 1998. Gryzki, ich szkodliwość i zwalczanie. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (12): 14-15.
 458. Ignatowicz S. 1998. Groźny wołek. Farmer, (15): 28.
 459. Ignatowicz S. 1998. Doskonały kamuflaż. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (5): 8.
 460. Ignatowicz S. 1998.  Czarnuchowate w kurnikach. Magazyn „Drobiarstwo”, 3 (23): 24-29.
 461. Ignatowicz S. 1998. Chronić zboże w magazynie. Top Agrar, (6): 68, 70.
 462. Ignatowicz S. 1998. Biopreparaty wirusowe. Nowoczesne Rolnictwo, (7): 45-46.
 463. Ignatowicz S. 1998. Bezsenność w kurniku. Farmer, (4): 14.
 464. Ignatowicz S. 1998. Ankieta dotycząca szkodników boczniaka i ochrony upraw boczniaka przed szkodnikami. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 26 (2): 47-48.
 465. Ignatowicz S. 1998. Ankieta dotycząca szkodników boczniaka i ochrony upraw boczniaka przed szkodnikami. iuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 26 (2): 47-48.
 466. Wojciechowski T., Ignatowicz S. 1998. Karaczan amerykański w warszawskim szpitalu. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 4 (14): 16.
 467. Sielezniew M., Ignatowicz S. 1998. Magiczna moc feromonów płciowych owadów. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 3 (13): 16-17.
 468. Lupa D., Ignatowicz S. 1998. Zastosowanie promieniowania jonizującego w ochronie roślin. III Polskie Sympozjum – Proekologiczne insektycydy, Lądek Zdrój, 22-25 czerwca 1998 r., str. W13.
 469. Lupa D., Ignatowicz S. 1998. Melanization process in irradiated larvae of moths and beetles, pests of stored products. FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Control of Insect Pests Integrating Sterile Insect and Related Nuclear and other Techniques, Penang, Malaysia, 28 maj – 2 czerwiec 1998 r., str. 141.
 470. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1998. Plany badawcze Katedry Entomologii Stosowanej SGGW w zakresie ochrony grzybów jadalnych przed szkodnikami. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 26 (2): 43-46.
 471. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1998. Insektycydy. Komentarz do terminarza ochrony pieczarek na rok 1998. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 26 (2): 10-11.
 472. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1998. Forezja czyli „podróż bez biletu”. Przyroda Polska, (6): 8-9.
 473. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1998. Drapieżne roztocze w pieczarkarni. Biuletyn Producenta Pieczarek – Pieczarki, (4): 19-22.
 474. Ignatowicz S., Wojciechowski T. 1998. Zwalczanie szkodników zgodnie z zasadami HACCP. Mięso i Wędliny, (2): 32-34.
 475. Ignatowicz S., Szczepanik M. 1998. Zmiany w jelicie środkowym owadów po zabiegu napromieniowania. Materiały XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Curie-Skłodowskiej, Siedlce, 15-17 kwietnia 1998 r., str. 98.
 476. Ignatowicz S., Rowiński M. 1998. Skrzypionki w zbożach. Farmer, (7): 30-31.
 477. Ignatowicz S., Olszak R.W. 1998. Drapieżne chrząszcze w ochronie roślin. Nowoczesne Rolnictwo, (8): 46-47.
 478. Ignatowicz S., Lewandowski M. 1998. Skoczogonki i ich szkodliwość w pieczarkarniach. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 26 (3): 21-23.
 479. Ignatowicz S., Lewandowski M. 1998. Możliwości zwalczania szkodliwych muchówek w pieczarkarni za pomocą biopreparatów zawierających zarodniki i kryształy białkowe laseczki turyngskiej. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 26 (2): 32-35.
 480. Ignatowicz S., Lewandowski M. 1998. Możliwości wykorzystania entomofilnych nicieni do zwalczania szkodników – muchówek w pieczarkarniach. Biuletyn Producenta Pieczarek  „Pieczarki”, 26 (1): 35-41.
 481. Ignatowicz S., Lewandowski M. 1998. Możliwości stosowania metod biotechnicznych w ochronie pieczarek przed szkodnikami. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, (4): 26-29.
 482. Ignatowicz S., Lewandowski M. 1998. Czy możliwe będzie uprawianie kurek (Cantharellus cibarius) w szklarni? Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 26 (3): 37-39.
 483. Ignatowicz S., Galant A. 1998. Koszty zabiegów fumigacyjnych stosowanych w ochronie przechowywanych produktów przed szkodnikami. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (6): 18-20.
 484. Ignatowicz S., Boczek J. 1998. Rozkruszki w paszach i ich szkodliwość. Magazyn „Drobiarstwo”, 3 (19): 19, 22-24.
 485. Lewandowski M., Ignatowicz S. 1997. Ziemiórkowate i zadrowate w pieczarkarniach. Biuletyn Producenta Pieczarek „Pieczarki”, 25 (4): 32-36.
 486. Ignatowicz S. 1997. Zwalczanie szkodników w pustych magazynach. Przegląd Zboż.-Młyn., (7): 4-6.
 487. Ignatowicz S. 1997. Zastosowanie promieniowania jonizującego w rolnictwie: Napromieniowywanie produktów rolnych jako zabieg kwarantannowy. Postępy Techniki Jądrowej, 40 (3): 44-49.
 488. Ignatowicz S., Zettler J.L. 1997. Zapobieganie powstawaniu ras odpornych na fosforowodór u szkodników magazynowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 37 (1): 138-143.
 489. Ignatowicz S., Lewandowski M. 1997. Opieka nad potomstwem. Przyroda Polska, (9): 10-11.
 490. Ignatowicz S., Karnkowski W. 1997. Inhibition of development of plant-infesting nematodes after gamma irradiation. XXVII Annual ESNA Meeting, Gent, Belgia, 29.08-2.09.1997 r.
 491. Ignatowicz S., Doniec J. 1997. Uszkodzenia przechowywanych produktów powodowane przez szkodniki. Część I. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, 3 (9): 6-8.
 492. Ignatowicz S. 1997. Zwalczanie szkodników w pustych magazynach. Przegląd Zboż.-Młyn., (7): 4-6.
 493. Ignatowicz S. 1997. Zastosowanie promieniowania jonizującego w rolnictwie: Napromieniowywanie produktów rolnych jako zabieg kwarantannowy. Postępy Techniki Jądrowej, 40 (3): 44-49.
 494. Ignatowicz S. 1997. Wykrywanie szkodników magazynowych w przechowywanym zbożu i produktach jego przemiału. Wykrywanie szkodników za pomocą pułapek chwytnych. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (11): 30-32.
 495. Ignatowicz S. 1997. Wykrywanie i zwalczanie szkodników magazynowych za pomocą pułapek feromonowych. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, 1 (7): 10-11, 14-15.
 496. Ignatowicz S. 1997. Tabela do oznaczania najważniejszych szkodników magazynowych. Przegląd Zboż.-Młyn., (8): 39-41.
 497. Ignatowicz S. 1997. Rybiki, ich szkodliwość i zwalczanie. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 4 (10): 6-7.
 498. Ignatowicz S. 1997. Rybik cukrowy i piekarniany. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, (11): 11-12.
 499. Ignatowicz S. 1997. Program zwalczania much i ich rola w rozprzestrzenianiu chorób. Życie Wetenaryjne, 72 (6).
 500. Ignatowicz S. 1997. Muchy, ich znaczenie sanitarne, program zwalczania. Magazyn „Drobiarstwo”, 2 (9): 35-37.
 501. Ignatowicz S. 1997. Miodla indyjska źródłem botanicznych insektycydów. Wiadomości Zielarskie, (12): 19-20.
 502. Ignatowicz S. 1997. Meszki. Farmer, (16).
 503. Ignatowicz S. 1997. Jak przechowywać zboże w gospodarstwach rolnych? Pytania i odpowiedzi (cz. 10). Pytanie: Jak można łatwo rozróżnić szkodniki magazynowanych zbóż i  innych przechowywanych produktów? Plon, (42): 6.
 504. Ignatowicz S. 1997. Bionomia, szkodliwość i zwalczanie skórka zbożowego, Trogoderma granarium Ev. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, 2 (8): 9-11.
 505. Ignatowicz S. 1997. Biologia, szkodliwość i zwalczanie pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus Panzer). Magazyn „Drobiarstwo”, 2 (8): 25-27.
 506. Ignatowicz S. 1997. Bezpieczne magazyny. Farmer, (15): 39.
 507. Ignatowicz S. 1997. A review of methods for detecting of irradiated insects. XXVII Annual ESNA Meeting, Gent, Belgia, 29.08-2.09.1997 r.
 508. Ignatowicz S. 1996. Szkodliwość i zwalczanie pleśniakowca lśniącego w fermach drobiarskich. Biul. Pol. Stow. Prac. DDD, (6): 21-22.
 509. Ignatowicz S. 1996. Owadobójcze właściwości siarczku karbonylu. Pestycydy, (4): 23-29.
 510. Ignatowicz S. 1995. Zastosowanie promieniowania jonizującego w rolnictwie. Zwalczanie  szkodników metodą wypuszczania sterylnych owadów. Postępy Techniki Jądrowej, 38 (2): 35-41.
 511. Ignatowicz S. 1995. Zastosowanie promieniowania jonizującego w ochronie produktów rolniczych przed szkodnikami. Mat. Kraj. Symp. „Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska”, str. 122-127.
 512. Ignatowicz S. 1995. Insektycydy otrzymane z miodli indyjskiej (Azadirachta indica A. Juss), ich aktywność owadobójcza oraz skutki uboczne stosowania. Pestycydy, (3): 37-46.
 513.  Ignatowicz S. 1993. Bromek metylu niszczy warstwę ozonową w stratosferze. Ochrona Roślin, 37 (7): 19-20.
 514.  Ignatowicz S. 1993. Radiation disinfestation of agrivultural products and packagings. Proc. Intern. Techn. Conf. and Workshop on „Practical Use of Fumigants and Pheromones”, str. 125-136.
 515.  Ignatowicz S. 1991. Spichlerz pod specjalnym nadzorem. Młody Rolnik – Polski Farmer, (13): 8.
 516.  Ignatowicz S. 1991. Trudności związane ze zwalczaniem diapauzujących form szkodników magazynowych. Ochrona Roślin, 35 (10): 8-9.
 517.  Ignatowicz S. 1991. Radiacyjna dezynsekcja produktów rolnych. W „Program i streszczenia wykładów Szkoły Jesiennej nr 13 Pol. Tow. Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie”, Zakopane, 14-18 X 1991, str. 53-60.
 518.  Ignatowicz S. 1991. Radiacyjna dezynsekcja zbóż i jego przetworów. Ochrona Roślin, (11/12): 16-18.
 519.  Ignatowicz S. 1990. Zimowe skrzynki dla złotooków. Działkowiec, (7-8): 11.
 520.  Ignatowicz S. 1990. Wykrywanie szkodników w produktach przechowywanych za pomocą pułapek feromonowych. Materiały z konferencji naukowej na temat „Niekonwencjonalne metody walki ze szkodnikami”. PAN, Wydział V – Nauk Rolniczych i Leśnych, Komitet Ochrony Roślin, Poznań, str. 90-103.
 521.  Ignatowicz S. 1990. Możliwości zwalczania szkodników magazynowych za pomocą promieni  jonizujących. Część II. Zagadnienia związane ze stosowaniem promieniowania w celu dezynsekcji produktów magazynowanych. Post. Nauk Roln., (4-6): 51-58.
 522.  Ignatowicz S. 1989. Szkodniki w magazynach. Młody Rolnik – Przysposobienie Rolnicze, (1): 6.
 523. Ignatowicz S. 1989. Walczymy ze stonką. Młody Rolnik – Przysposobienie Rolnicze, (25): 4.
 524. Ignatowicz S., Brzostek G. 1989. Biologiczne metody zwalczania szkodników w uprawach polowych i pod osłonami. Ogrodnictwo, (3): 6-7.
 525. Ignatowicz S., Łucka W. 1987. Wykorzystanie analogów hormonów juwenilnych w celu zwiększenia wydajności gąsienic jedwabnika morwowego. Kosmos, 36 (1): 97-101.
 526. Ignatowicz S. 1987. Feromony alarmowe mszyc i próby oceny ich przydatności w ochronie upraw przed mszycami. Ochrona Roślin, 20 (8): 8-9.
 527.  Ignatowicz S. 1987. Wykorzystanie drapieżców w biologicznej ochronie roślin uprawnych pod osłonami. Działkowiec, (11): 14.
 528.  Ignatowicz S. 1987. Szkodniki magazynowe. Młody Rolnik – Przysposobienie Rolnicze, (15): 4.
 529. Ignatowicz S. 1986. Odporność roztoczy roślinożernych na pestycydy. Sad Nowoczesny, (1): 20-24.
 530. Ignatowicz S. 1986. Szkodniki w naszej spiżarni. Działkowiec, (1): 22-23.
 531. Ignatowicz S. 1986. Szpeciele na gruszach i ich zwalczanie. Działkowiec, (3): 31.
 532. Ignatowicz S. 1986. Jeszcze o pleśniakowcu lśniącym. Drobiarstwo, 34 (3): 9-11.
 533. Ignatowicz S. 1986. Biologia, szkodliwość i zwalczanie nasionnicy trześniówki. Sad Nowoczesny, (2): 10-13  (9).
 534. Ignatowicz S. 1986. Akademia Jęczmienia. Szkodniki, cz. I. Młody Rolnik – Przysposobienie Rolnicze, (13): 10.
 535. Ignatowicz S. 1986. Akademia  Jęczmienia. Szkodniki, cz. II. Młody Rolnik – Przysposobienie Rolnicze,      (15): 6.
 536. Ignatowicz S. 1986. Foretyczne powiązania pomiędzy roztoczami. Wszechświat, 87 (2): 32-33.
 537. Ignatowicz S. 1986. Pożyteczne owady na naszej działce. Złotooki. Działkowiec, (3): 31.
 538. Ignatowicz S. 1986. Pożyteczne owady na naszej działce. Biegaczowate. Działkowiec, (5): 12-13.
 539. Ignatowicz S. 1986. Pożyteczne owady na naszej działce. Mszyczniki. Działkowiec, (7): 12-13, 19.
 540. Ignatowicz S. 1986. Pożyteczne owady na naszej działce. Biedronki. Działkowiec, (9): 22.
 541. Ignatowicz S. 1986. Pożyteczne owady na naszej działce. Drapieżne pluskwiaki. Działkowiec, (11): 20-21.
 542. Ignatowicz S. 1986. Możliwości zwalczania szkodników magazynowych za pomocą promieniowania wytwarzanego przez akceleratory elektronowe. Ochrona Roślin, (8): 17-20.
 543. Ignatowicz S. 1986. Jak to robili starożytni Egipcjanie? Młody Rolnik, (38): 11.
 544. Ignatowicz S. 1986. Owadomorkowate i próby ich wykorzystania w walce ze szkodnikami. Wszechświat, 87 (11): 261-265.
 545. Ignatowicz S. 1985. Determinacja płci u owadów. Wiad. Entomol., 5 (3-4): 135-152.
 546. Miętkiewski R., Ignatowicz S. 1985. Wykorzystanie grzybów do produkcji insektycydów. Ochrona Roślin, 29 (5): 6-9.
 547. Ignatowicz S. 1985. Gleba żyje. Działkowiec, (9):26-27.
 548. Ignatowicz S. 1985. Szkodniki roślin można zwalczać … szkodnikami. Działkowiec, (7): 5.
 549. Ignatowicz S. 1984. Szkodliwość i zwalczanie pordzewiacza śliwowego. Sad Nowoczesny, (3): 9-12.
 550. Ignatowicz S. 1984. Szkodliwość i zwalczanie roztocza cyklamenowca. Owoce, Warzywa, Kwiaty, 24 (23): 11.
 551. Ignatowicz S. 1984. Szpeciele – szkodniki grusz. Sad Nowoczesny, (6): 11-14.
 552. Ignatowicz S. 1983. Wybiórczość strąkowca fasolowego w stosunku do odmian fasoli. Ochrona Roślin, 27 (4): 15-17.
 553.  Ignatowicz S. 1983. Zwalczanie rozkruszków (Acaroidea) metodą wzbogacania produktów  magazynowych solami mineralnymi. Przegl. Zboż.-Młyn., (6): 24-27.
 554.  Ignatowicz S. 1983. Powiązania pomiędzy roztoczami i motylami. Wiad. Entomol., 4 (1-2): 17-23.
 555.  Ignatowicz S. 1983. Zwalczanie szkodliwych gąsienic w magazynowanych produktach za pomocą biopreparatów opartych na bakterii Bacillus thuringiensis Berliner. Post. Nauk Roln., (1): 67-78.
 556.  Ignatowicz S. 1983. Możliwości zwalczania szkodników magazynowych za pomocą promieni jonizujących. Część I. Wpływ promieni gamma i X na rozwój, długość życia i rozrodczość szkodliwych roztoczy, chrząszczy i motyli. Post. Nauk Roln., (2): 97-116.
 557.  Ignatowicz S. 1982. Genetyczne zwalczanie szkodników: Metoda J.A. Downes’a. Kosmos, 31 (3-4): 211-218.
 558.  Ignatowicz S. 1982.Niezgodność cytoplazmatyczna – autocydalna metoda zwalczania szkodników. Kosmos, (5-6): 361-376.
 559. Ignatowicz S. 1982. Pułapka feromonowa Trogo-Trap i jej zastosowanie w ochronie produktów magazynowanych przed skórkiem zbożowym (Trogoderma granarium Ev.). Ochrona Roślin, 26 (5): 19-20.
 560.  Ignatowicz S. 1982. Zwalczanie wyłogówki Choristoneura fumiferana (Cl.) (Lepidoptera: Tortricidae) w lasach Ameryki Północnej przy użyciu bioinsektycydów. Sylwan, (1-3): 61-66.
 561.  Ignatowicz S. 1981. Chromosomy złożone owadów i możliwości wykorzystania mechanizmu genetycznego z nimi związanego w autocydalnej metodzie zwalczania  szkodników. Kosmos, 30 (6): 545-556.
 562. Ignatowicz S. 1981. Biologia, szkodliwość i zwalczanie śmietki cebulanki (Delia antiqua Meigen). Ochrona Roślin, 25 (4): 16-17.
 563.  Hurej M., Ignatowicz S. 1981. Przykłady skutecznego ograniczania liczebności mszycy trzmielinowo-burakowej przez larwy bzygowatych w uprawie buraka cukrowego. Ochrona Roślin, 25 (5): 5-7.
 564.  Ignatowicz S. 1981. Możliwości zwalczania szkodliwych roztoczy metodami genetycznymi. Ochrona Roślin, 25 (9): 17-19.
 565.  Ignatowicz S. 1981. Zmiany w magazynowanych produktach spożywczych po gazowaniu. Ochrona Roślin, 25 (11-12): 22-24.
 566.  Ignatowicz S. 1981. Sterylność mieszańców – autocydalna metoda zwalczania szkodliwych owadów i roztoczy. Wiad. Entomol., 2 (3-4):97-114.
 567. Ignatowicz S., Piechota M. 1980. Feromony alarmowe mszyc. Wiad. Entomol., 1 (3): 129-143.
 568. Boczek J., Ignatowicz S. 1980. Straty powodowane przez szkodniki przechowywanych produktów na świecie i w Polsce. Ochrona Roślin, 24 (10-11): 16-18.
 569.  Ignatowicz S. 1980. Wpływ hormonów juwenilnych i ich analogów na pasożyty owadów. Wiad. Entomol., 1 (4): 267-269.
 570. Ignatowicz S. 1980. Translokacje chromosomowe u owadów i możliwości ich wykorzystania w genetycznej metodzie zwalczania szkodników. Wiad. Entomol., 1 (2): 77-94.
 571.  Ignatowicz S., Boczek J. 1980. Hormony owadów i możliwości ich wykorzystania do zwalczania gatunków szkodliwych. Kosmos, (2): 183-192.
 572. Ignatowicz S. 1979. Recenzja: H. Dingle (ed.): Evolution of insect migration and diapause (Ewolucja wędrówek i diapauzy u owadów). Proceedings in Life Sciences, Springer-Verlag, New York- Heidelberg -Berlin. Biul. Inf. Pol. Tow. Entomol., 23: 93-95.
 573.  Ignatowicz S. 1979. V Międzynarodowy Kongres Akarologiczny. Przegl. Zool., 23 (3):278-280.
 574.  Ignatowicz S. 1978. 38 Zjazd Acadian Entomological Society – Orono, Maine, USA, 4-5 IV 1978. Biul. Inf. Pol. Tow. Entomol., 22: 65-66.
 575. Ignatowicz S. 1978. Konferencje robocze „Badania nad zwójką Choristoneura fumiferana (Clem.) (Lep., Tortricidae) w Orono, Maine (USA). Biul. Inf. Pol. Tow. Entomol., 22: 58-61.
 576. Miętkiewski R., Ignatowicz S. 1978. Stan badań nad bioinsektycydami pochodzenia grzybowego. Ochrona Roślin, 22 (12): 10-13.
 577. Ignatowicz S. 1978. Zapotrzebowanie pokarmowe owadów i roztoczy na sole mineralne. Kosmos, (1):55-65.
 578. Ignatowicz S. 1977. Recenzja: Asher E. Treat – Mites of moths and butterflies [Roztocze występujące na ćmach i motylach dziennych], Cornell Univ. Press, Ithaca, New York. Biul. Inf. PTE, (21): 76-77.
 579. Ignatowicz S. 1977. Możliwości walki z rozkruszkami – szkodnikami produktów magazynowych za pomocą fosforanu trójwapniowego. Ochrona Roślin, 21 (11): 16-19.
 580. Ignatowicz S. 1976. Możliwości zwalczania szkodników magazynowych metodą wzbogacania produktów spożywczych solami mineralnymi. Ochrona Roślin, 20 (3): 14-16.
 581. Ignatowicz S. 1976. Recenzja: J.H.P. Sankey i T.H. Savory: British Harvestmen – Synopses of the British Fauna (New series), No. 4. Przegl. Zool., 20 (2): 221.
 582. Ignatowicz S. 1976. Znaczenie fosforanu wapnia w walce z owadami – szkodnikami produktów zbożowych. Kosmos, (4): 333-340.
 583. Ignatowicz S. 1976. Recenzja: Z. Livsic, V.I. Mitrofanov – Rasteneobitajuscie klesci, Klesci vrednye i poleznye [Roztocze występujące na roślinach, Roztocze szkodliwe i pożyteczne). Trudy Gos. Nikit. Botan. Sada, t. LXVI, Jałta. Biul. Inf. PTE, (3): 74-76.
 584. Ignatowicz S. 1975. Forezja wśród roztoczy. Wszechświat, 6 (2140): 151-153.
 585. Ignatowicz S. 1975. IV  Międzynarodowy Kongres Akarologiczny. Pol. Pismo Entomol., 45: 217-220.
 586. Ignatowicz S. 1974.  IV International Congress of Acarology, Saalfelden (Austria), 12-19 sierpnia 1974 r. Biul. Inf. PTE, 15: 37-40. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Poznań, 3-6 IX 1979 r., Streszczenia referatów , s. 67-68.