Firma "TROJSZYK" Konsultacje Entomologiczne

  • Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz kursów internetowych z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.​
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.​
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników zakładów przemysłu spożywczego z zakresu ochrony obiektów przed szkodnikami.​
  • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie entomologii stosowanej.​
  • Identyfikacja organizmów szkodliwych występujących w środowisku człowieka, a w szczególności zanieczyszczających produkty żywnościowe i paszowe; określanie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia produktów szkodnikami i doradztwo w sprawie monitoringu i sposobów zwalczania poszczególnych szkodników.​
  • DEZYNSEKCJA dóbr dziedzictwa kulturowego za pomocą azotu przy użyciu systemu VELOXY® (VEry Low OXYgen). Przy dezynsekcji i zabezpieczeniu pomieszczeń współpracujemy z najlepszymi firmami z branży DDD.​

Najnowsze artykuły

The 19th International Symposium on

  The 19th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology, Warsaw, Poland, September 7-9, 2023  

O szkodliwych gryzoniach

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz Konsultacje Entomologiczne Warszawa     Gryzonie w budynkach inwentarskich i

SZKOLENIE „Inwazyjne organizmy szkodliwe i

Szkolenie odbędzie się w Osiecku, whotelu 'Pod Sosnami” w dniach 19-20 czerwca 2023 r. Początek

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ

SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI TERMIN: 29-31 MAJA 2023 r. Termin

Zielone DDD” – Ekologiczne metody

Zielone DDD” – Ekologiczne metody zwalczania szkodników w środowisku człowieka   SZKOLENIE I WARSZTATY Zielone

31 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ

Wystawiłem już po raz 11-ty do sprzedaży miejsce na mojej stronie www.trojszyk.com na reklamę. Całkowity

Partnerzy