Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

Integrowane metody zwalczania pluskwy domowej

My pomagamy pluskwie zasiedlać coraz to nowe miejsca. Pluskwy dostają się np. do hotelu razem z naszym bagażem i … pozostają, a potem przechodzą do sąsiednich pokoi lub pokojówki roznoszą je po całym hotelu. W ten sposób zasiedlają **hotele i również chętnie *****hotele, w których za noc z pluskwami trzeba zapłacić nawet 600 zł. Z hoteli goście przenoszą pluskwy do swoich mieszkań lub domów.

Cimex

Gdy pluskwy zostaną stwierdzone w hotelu, wtedy przedsiębiorca zostanie skompromitowany w mediach i internecie, utraci zaufanie klientów, poniesie straty finansowe, a nawet może się zdarzyć tak, że przykre to zdarzenie zakończy się rozprawą w sądzie. Hotelarze powinni więc zatrudnić specjalistyczne firmy zwalczające organizmy szkodliwe do stałej inspekcji i monitorowania pluskwy w hotelach, a na fakt wykrycia pluskiew powinni szybko odpowiedzieć działaniem, a nie czekać na narzekania gości. Im szybciej zareagują, tym lepiej, gdyż zwalczanie pluskwy domowej nie jest proste i wymaga ścisłej współpracy pomiędzy firmą zwalczającą szkodniki i pracownikami hotelu.

W hotelach, a także i w naszych sypialniach, należy rozmieszczać urządzenia do monitorowania pluskwy. Polecam PUŁAPKĘ DO MONITOROWANIA OBECNOŚCI PLUSKIEW. Detektor ten ma taką budowę, że można go np. włożyć pod materac lub wcisnąć w szczelinę, za obraz lub listwę podłogową.

 

Pułapki do monitorowania obecności pluskiew należy też wykładać po chemicznych zabiegach odpluskwiania pomieszczeń, aby się upewnić – czy skutecznie wytępiono pasożyta. Eliminacja pluskwy po jednym zabiegu nie jest normą, potrzebne są dwa-trzy zabiegi, aby pasożyta zniszczyć. Z 100% pewnością możemy stwierdzić, że pokój jest zapluskwiony, ale nie mamy takiej pewności, że pokój jest wolny od pluskwy, stąd należy przeprowadzać dokładną inspekcję i monitorowanie przed i po każdym zabiegu zwalczania. Dezynsektor nie powinien wierzyć klientowi, który twierdzi, że ‘zabieg się udał’, gdyż klient nie jest specjalistą.

 

Zwalczanie pluskwy domowej metodami chemicznymi jest trudne, gdyż szkodniki są ukryte w głębokich kryjówkach, z których nawet najsilniejszy odkurzacz ich nie wyciągnie. W swoich kryjówkach, w szczelinach ścian i za boazerią pluskwy są niedostępne dla insektycydów stosowanych metodą opryskiwania czy opylania. Ponadto, wielu pracowników firm zwalczających szkodniki ma „zahamowania” przy stosowaniu chemicznych produktów biobójczych na pościel i meble, z których po zabiegu będą korzystać dzieci, starsi, czy osoby osłabione chorobą.

 

Nie ma jednej doskonałej metody zwalczania pluskwy domowej, dlatego pracownik firmy zwalczającej szkodniki powinien rozważyć zastosowanie jednocześnie różnych metod, które są dostępne i adekwatne do danej sytuacji. Powinien więc wdrożyć program integrowanych metod zwalczania (IPM) pluskwy, który polega na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia ich liczebności w sposób skuteczny, ekonomiczny oraz bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Proponuję łączne zastosowanie krzemianów razem z wysoką temperaturą.

 

Stosowanie wysokich temperatur nie jest nową metodą zwalczania pluskwy, bo zalecano ją już w 1916 r. Pluskwa domowa, podobnie jak inne owady, przyjmuje ciepło z otoczenia. Temperaturę ciała reguluje ona w ten sposób, że przemieszcza się w miejsca bądź chłodne, bądź ciepłe. W chłodnym pomieszczeniu pluskwy aktywnie wyszukują ciepłych miejsc i przemieszczają się do źródła ciepła. Gdy za gorąco, opuszczają ciepłe miejsca i przenoszą się do chłodnych, aby przeczekać trudny okres. Gdy temperatury jednak okażą się śmiertelne, wtedy rozpoczynają poszukiwanie nowej i chłodnej kwatery. Jeśli zamierzamy zastosować wysoką temperaturę, wtedy musimy zadbać, aby temperatura osiągnęła >45°C, która jest progową temperaturą śmiertelną dla pluskwy. „ZAPP BUG” jest skutecznym urządzeniem służącym do likwidacji pluskiew metodą termiczną.

 

Rewelacyjna ‘szafa-piekarnik’ ZAPP BUG o wym. 1,00 m x 1,00 m x 0,71 m jest wygodnym pojemnikiem, w którym można odpluskwić przedmioty, których nie można wyprać w temp. powyżej 50oC. ZAPP BUG można stosować do sprzętu elektronicznego, walizek, mebli (także tapicerowanych), ubrań, butów i innych rzeczy, które są zasiedlone przez pluskwy. W większych ZAPP BUG, np. o wymiarach 2,80 m x 1,46 m x 2,00 m) można zmieścić duże meble, materace i inne przedmioty. Zabieg trwa 1 godzinę i jest w 100% skuteczny, gdyż wysoka temperatura niszczy wszystkie stadia rozwojowe pasożytów, również jaja pluskwy i pcheł.

 

Temperatury bardzo wysokie, wyższe niż 100oC, powodują natychmiastową śmierć pluskwy. CIMEX – parownica na pluskwy zabija jaja, stadia rozwojowe i osobniki dorosłe owadów gorącą parą, która jest wytwarzana wewnątrz bojlera, podobnie jak w konwencjonalnych generatorach parowych, ale następnie para jest podgrzewana do bardzo wysokiej temperatury 180oC wewnątrz dyszy, która ją rozpyla. W trakcie uwalniania para łączy się z PREPARATEM ALKOHOLOWYM do urządzenia CIMEX, który dezynfekuje powierzchnię podczas zabiegu. Sucha i rozgrzana para przedostaje do różnych szczelin i zakamarków; może przeniknąć przez dwie warstwy tkaniny. Pistolet, który posiada zwykłe i specjalne końcówki o mniejszej szerokości dyszy umożliwiające dotarcie pary do trudnodostępnych miejsc, należy trzymać w odległości 5-6 cm od powierzchni i przesuwać z prędkością 10 cm/sek. Suchą parę kierujemy tam, gdzie są ślady aktywności pasożyta, a także w miejsca, w których może być ukryty. W wyniku działania wysokich temperatur giną jaja, formy rozwojowe i osobniki dorosłe pluskwy; jednocześnie sucha para usuwa nieprzyjemny zapach po pluskwach. Aby przedłużyć żywotność parownicy na pluskwy, można stosować ODKAMIENIACZ chroniący urządzenie.

 

Druga grupa produktów przydatnych do zwalczania pluskwy domowej zawiera w składzie związki krzemu o amorficznych cząstkach, które niszczą pokrycie ciała owadów. Skóra owadów, a więc też pluskwy domowej, składa się z 3 warstw: oskórka (kutykula), nabłonka (hypoderma) i błony podstawowej. Najbardziej zewnętrzny jest oskórek i nie ma on jednorodnej struktury. W nim wyróżnia się epikutykulę, egzokutykulę i endokutykulę. Epikutykula zbudowana jest z warstwy cementowej, warstwy woskowej i warstwy polifenolowej. Amorficzne cząstki krzemianów, tlenków krzemu i innych związków krzemowych ścierają składniki epikutykuli, która chroni owady przed utratą wody. Owady z uszkodzoną epikutykulą giną szybko, szczególnie w miejscach suchych, a w takich lubi przebywać pluskwa domowa.

 

Preparat FOR-BUG zawiera amorficzny dwutlenek krzemu, którego cząstki są wielkości kilku mikronów. Ściera on z powierzchni ciała i adsorbuje warstwę cementową, woskową i nawet polifenolową epikutykuli, co powoduje wysychanie i śmierć pluskwy po kilku godzinach.

 

Aerozol FOR-BUG po naniesieniu na powierzchnię stanowi barierę nie do przebycia nie tylko dla pluskiew, ale także dla innych szkodników biegających, gdyż gwałtownie giną one z powodu odwodnienia ciała. Dwutlenek krzemu długo (przez wiele tygodni) zachowuje swoje właściwości, jednak zaleca się zabieg zawsze powtórzyć, np. po zmyciu preparatu z powierzchni. Ważne jest to szczególnie wtedy, kiedy larwy pluskwy pojawią się z jaj, na które środek nie działa. Bariera musi być odnowiona i wzmocniona.

 

Preparat FOR-BUG w dawce 500 ml na 60 mb należy nanosić cienką warstwą tam, gdzie kryją się szkodniki (pluskwy, mrówki, karaczany), np. pod kuchenkami, zlewami, drzwiami, pomieszczeniami dla zwierząt domowych. Za pomocą specjalnej dyszy preparat podaje się w głębokie szpary i pęknięcia. Po zabiegu należy pomieszczenie opuścić na 2 godziny. Ponowny zabieg, należy wykonać po 7 dniach, jeśli jest potrzebny, np. po wytarciu lub umyciu powierzchni, na której został on zastosowany.

 

Prawdopodobnie pojawi się w ofercie preparat VA88 produkcji Applied Science Labs, Carmichael, Kalifornia. Produkt również zawiera związki krzemu (krzemian wapnia, krzemian glinowo-sodowy, krzemian magnezu) i podobnie jak FOR-BUG działa kontaktowo na szkodniki biegające: pluskwy, szubaki, mrówki, pchły, kleszcze, rybiki, stonogi i krocionogi, powodując nagłe odwodnienie ich ciała. Gdy owad skontaktuje się z powierzchnią, na którą został naniesiony produkt metodą opryskiwania, wtedy ginie w ciągu 6-8 godzin. Producent gwarantuje, że VA88 zachowuje bójcze właściwości przynajmniej przez rok po zastosowaniu. VA88 likwiduje więc każdy przypadek ponownego zawleczenia pasożyta do pomieszczenia, w którym został zastosowany. Składniki produktu są tak dobrane, że nie barwią powierzchni i nie mają zapachu. Preparat VA88 jest drogi, ale zawsze tańszy niż koszt noclegu w ****hotelu z pluskwami.

 

Możliwe jest zwalczanie pluskwy domowej metodami integrowanymi. Jeśli metody zostały właściwie dobrane do danej sytuacji, wtedy zawsze są skuteczne, ekonomiczne oraz bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Prosty program integrowanych metod zwalczania pluskwy obejmuje dokładną inspekcję i monitorowanie szkodników za pomocą PUŁAPEK DO MONITOROWANIA OBECNOŚCI PLUSKIEW, zastosowanie wysokich temperatur (ZAPP BUG lub CIMEX – parownica na pluskwy) i związków krzemowych niszczących pokrycie ich ciała (FOR-BUG lub VA88). Wdrażając taki program zniszczymy każdą populację pasożyta odporną na chemiczne produkty biobójcze (!).