O GRYZKACH, O PSOTNIKACH

 

Stanisław Ignatowicz

 

O GRYZKACH, O PSOTNIKACH

 

Gryzki (Psocoptera) zwane też psotnikami mało kto zna. Są to bardzo drobne (0,7-6,0 mm) owady należące do małego rzędu, obejmującego nie więcej niż 6000 gatunków rozmieszczonych szeroko po świecie i żyjących we wszystkich środowiskach lądowych. Występują na drzewach i krzewach, skupiając się często w duże grupy na spodniej stronie liści lub w korze. Żywią się grzybami, glonami, porostami i różnymi resztkami organicznymi. Niektóre są drapieżne. Psotniki są pospolite w Europie i w Ameryce Północnej, ale mimo to, szczegóły ich życia zostały słabo poznane.

Nieliczne gryzki przystosowały się do warunków magazynów i przechowalni środków spożywczych. Zboże i produkty jego przemiału są bardzo często porażane przez te drobne i prymitywne owady. Obecność gryzków w pomieszczeniach magazynowych świadczy o złym ich stanie sanitarnym. Gryzki występują też w wilgotnych i starych książkach w bibliotekach, stąd ich angielska nazwa „book louse” („wesz książkowa”). Częste są w wilgotnych i nieogrzewanych piwnicach, na strychach i w spiżarniach, w nowo wybudowanych domach, gdzie pokarmem ich są różne grzyby pleśniowe. W pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarskich może występować do 50 gatunków gryzków. Ze względu na drobne rozmiary ciała mogą być mylone z rozkruszkami, które występują w podobnych środowiskach. (więcej…)

Czytaj dalejO GRYZKACH, O PSOTNIKACH

UWAGI O PRZETARGACH OFEROWANYCH BRANŻY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz 

UWAGI O PRZETARGACH OFEROWANYCH BRANŻY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

W Polsce zarejestrowanych jest około 2000 firm, które świadczą usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Jedna z tych firm jest duża, zatrudnia setki pracowników i obsługuje przynajmniej 4000 obiektów. Pozostałe firmy są małe, zaliczane najczęściej do mikro-przedsiębiorstw lub rzadziej – do średnich przedsiębiorstw (MŚP). W kilku lub najwyżej w kilkunastu zakładach zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników na podstawie umowy o pracę. Najwięcej jest jednak tych najmniejszych, w których właściciel sam wykonuje ciężką pracę fizyczną lub do pomocy zatrudnia 1-3 pracowników, często sezonowo i na umowę-zlecenie, albo są to firmy rodzinne. (więcej…)

Czytaj dalejUWAGI O PRZETARGACH OFEROWANYCH BRANŻY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

KROCIONOGI, ICH ŻYCIE, SZKODLIWOŚĆ I ZWALCZANIE

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

KROCIONOGI, ICH ŻYCIE, SZKODLIWOŚĆ I ZWALCZANIE

Jesień ubiegłego roku była chyba zbyt wilgotna dla krocionogów. Opuszczały one swoje siedliska i kryjówki, a w poszukiwaniu suchych miejsc przemieszczały się w kierunku siedzib ludzkich, w okolice różnych budynków i ich pomieszczeń, gdzie wokół fundamentów tworzyły kilkucentymetrowej grubości warstwę wijących się „robaków”. Zaatakowały w ten sposób budynki SGGW w Warszawie i bank znajdujący się na terenie uczelni, znany hotel na Mazurach, jedną z cukrowni we wschodniej Polsce, zakład przemysłu spożywczego w okolicy Kutna i różne budynki użyteczności publicznej w Sudetach. Obecnością swoją niepokoiły mieszkańców i pracowników.

Masowe migracje krocionogów są znane od dawna. Często gromadzą się w dużej liczbie na trawnikach, wokół domów, a część wchodzi do wewnątrz budynków i zasiedla piwnice. Były przypadki tak licznej migracji krocionogów na tory kolejowe, że żywa masa tych stawonogów zatrzymywała pociągi!

Krocionogi (Julida) stanowią rząd w typie stawonogów. Są to zwierzęta średniej wielkości, od 2 do 47 mm długości, o ciele silnie wydłużonym i walcowatym. Ciało krocionogów pokrywa twardy zewnętrzny pancerz, zawierający dużo soli wapniowych (dlatego chrzęszczą, gdy są przypadkiem rozdeptywane). (więcej…)

Czytaj dalejKROCIONOGI, ICH ŻYCIE, SZKODLIWOŚĆ I ZWALCZANIE

SKOREK POSPOLITY – SZKODNIK CZY POŻYTECZNY?

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

SKOREK POSPOLITY – SZKODNIK CZY POŻYTECZNY?

Skorek pospolity, Forficula auricularia (L.), jest zaliczany do rzędu skorków (Dermaptera). Przedstawiciele tej grupy owadów charakteryzują się tym, że posiadają aparat gębowy gryzący, a ich przednie skrzydła są skrócone, bez żyłek, natomiast tylne skrzydła są błoniaste, z promienistymi żyłkami, i są składane pod przednimi. Skorki mają dobrze wykształcone skrzydła, jednak latają rzadko, za to szybko biegają. Ciało skorków jest zawsze wydłużone i ciemno-brązowe, a odwłok składa się z 11 segmentów. Na końcu ciała są bardzo charakterystyczne wyrostki, zwane cęgami. Cęgi są proste u samic, a u samców silnie zagięte, mocne i służą do obrony. Opisano dotychczas ponad 1300 gatunków skorków na świecie, a w Europie stwierdzono tylko siedem.

Skorek pospolity występuje u nas od nizin po rejony górskie. Aktywny jest nocą. W ciągu dnia przebywa pod kamieniami, pod stosami drewna, pośród różnych odpadków, w starych szmatach porzuconych w pobliżu siedlisk ludzkich, pośród opadłych owoców (jesienią) i pod punktami świetlnymi, gdzie przybywa w poszukiwaniu pokarmu, jakim są inne owady zwabione światłem. (więcej…)

Czytaj dalejSKOREK POSPOLITY – SZKODNIK CZY POŻYTECZNY?

KOMARY I ICH ZWALCZANIE PREPARATEM ASPERMET 200 EC

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

KOMARY I ICH ZWALCZANIE PREPARATEM ASPERMET 200 EC

 O zmierzchu lub o świcie komary boleśnie kłują ludzi i zwierzęta domowe w pomieszczeniach i w otwartych przestrzeniach, pobierając krew potrzebną im do rozrodu. Głodne samice mogą też „kąsać” w ciągu dnia. Z łatwością przekłuwają cienką letnią odzież, a ich ślina wywołuje u osób wrażliwych odczyny uczuleniowe i swędzący świąd. Lubią krew zwierząt inwentarza i często przebywają gromadnie na suficie nad zwierzętami w oborach i chlewniach. (więcej…)

Czytaj dalejKOMARY I ICH ZWALCZANIE PREPARATEM ASPERMET 200 EC