Barszcz sosnowskiego

„Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) oraz inne chwasty inwazyjne i ruderalne, ich szkodliwość i zwalczanie metodami integrowanymi” Szanowni Państwo,   Wprowadzam następującą organizację szkolenia n. t.: „Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) oraz…

Czytaj dalejBarszcz sosnowskiego

MONITOROWANIE SZKODNIKÓW W MAGAZYNACH

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

MONITOROWANIE SZKODNIKÓW W MAGAZYNACH

 Monitoring jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników. Monitoring jest jednym z najważniejszych komponentów systemu integrowanych metod zwalczania szkodników (IPM). Za pomocą technik monitorowania wykrywamy obecność szkodników, nawet we wczesnych stadiach ich rozwoju, określamy miejsca, gdzie owady są aktywne, oraz otrzymujemy informację o rozmiarze porażenia. Stosowane są następujące techniki monitorowania szkodników w pomieszczeniach magazynowych:

  • wywiad,
  • inspekcja,
  • pobieranie prób produktu,
  • odczyty temperatury produktu,
  • przegląd urządzeń (pułapek) do monitorowania szkodników.

(więcej…)

Czytaj dalejMONITOROWANIE SZKODNIKÓW W MAGAZYNACH

BĄKI, JUSZNICE, ŚLEPAKI I GZY NA PASTWISKU

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

BĄKI, JUSZNICE, ŚLEPAKI I GZY NA PASTWISKU

Latem są postrachem bydła pasącego się na pastwisku. Odgłos brzęczenia wywołuje u bydła nerwową i gwałtowną reakcję. Krowy energicznie oganiają się ogonem, uciekają do miejsc zacienionych lub zanurzają się w stawie po głowę. Pamiętam, że w czasie upałów moja czarna krowa zwana Murzynem w godzinach południowych po zerwaniu elektrycznego ogrodzenia pastwiska przybiegała do obory, aby ukryć się przed bezlitosnymi dręczycielami. Bąki, jusznice i ślepaki z rodziny bąkowatych chcą krwi, a gzy – dokuczliwe pasożyty bydła – atakują w celu złożenia jaj.

Bąkowate (Tabanidae) to rodzina dużych i ociężale wyglądających muchówek, które dokuczają nie tylko zwierzętom inwentarskim i dzikim, ale także ludziom. Przedstawicielami rodziny są u nas pospolite bąki (Tabanus), ślepaki (Chryzops) i jusznice (Chrysozona (Haematopota)) – muchówki, które są aktywne w dzień. Mianem „bąka” bywa potocznie i błędnie określany trzmiel (Bombus), który jest sympatyczną i pożyteczną błonkówką o dużym znaczeniu jako zapylacz wielu roślin uprawnych. (więcej…)

Czytaj dalejBĄKI, JUSZNICE, ŚLEPAKI I GZY NA PASTWISKU