Kurs Internetowy kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.

Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, zakończyć też w dowolnym terminie.

Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i -oczywiście – adres e-mailowy.

Uczestnik wnosi opłatę w wysokości 492 zł 00 gr (brutto) na konto bankowe firmy „Trojszyk” nr 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805 i podaje dane firmy niezbędne do przygotowania faktury.

Organizator szkolenia przesyła poprzez WeTransfer materiał szkoleniowy (prezentacje PowerPoint bogate, pięknie ilustrowane) i zestaw pytań egzaminacyjnych.

Uczestnik zapoznaje się z dostarczonym materiałem i odpowiada na przesłane pytania. Odpowiedzi Uczestnik przesyła do organizatora szkolenia.

Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu zestawu pytań przesłanych przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Z życia mrówek – Mrówki i ich mrowisko
  • Współżycie mrówek z innymi. Z innymi w mrowisku. Specjaliści
  • Przenoszenie gniazd mrówek: Zasady i procedura
  • Zasady „Zielonego DDD” z przykładem ‘Zwalczanie mrówek’
  • Lasius neglectus – nowa mrówka w Polsce
  • Przegląd mrówek z rodzaju Formica
  • Rola mrówek w środowisku leśnym i nie tylko
  • Feromony mrówek i ich znaczenie.