PODSTAWY DEZYNFEKCJI.  WYKONYWANIE ZABIEGÓW ZAMGŁAWIANIA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIACH Z ZAGROŻENIEM OD KORONAWIRUS SARS-CoV-2

Wprowadzam następującą organizację szkolenia n. t.: „Podstawy dezynfekcji. Wykonywanie zabiegów zamgławiania w zakładach opieki zdrowotnej, budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniach z zagrożeniem od koronawirus SARS-CoV-2”:

Kurs Internetowy kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.

Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, zakończyć też w dowolnym terminie.

Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i – oczywiście – adres e-mailowy.

Uczestnik wnosi opłatę w wysokości 615 zł 00 gr (brutto) na konto bankowe firmy „Trojszyk” nr 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805 i podaje dane firmy niezbędne do przygotowania faktury.

Organizator szkolenia przesyła poprzez WeTransfer materiały szkoleniowe (prezentacje PowerPoint bogate, pięknie ilustrowane) i zestaw pytań egzaminacyjnych.

Uczestnik zapoznaje się z dostarczonym materiałem i odpowiada na przesłane pytania. Odpowiedzi Uczestnik przesyła do organizatora szkolenia do oceny.

Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu zestawu pytań przesłanych przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Zgłoszenia: e-mail: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

Program szkolenia:

1. Wirusy i mikroorganizmy

2. Podstawowe wiadomości o wirusach

3. Dezynfekcja w zakładach opieki zdrowotnej z zagrożeniem od koronawirus SARS-CoV-2

4. Komary nie roznoszą koronawirusów

5. Ozonowanie chroni nas przed koronawirusem SARS-CoV-2

6. Dezynfekcja powierzchni otoczenia zarażonego koronawirusem SARS-CoV-2

7. Flora bakteryjna organizmu i jej rola.

8. Odporność

9. Pryszczyca. Clostridium

10. Choroby przenoszone przez gryzonie

11. Ogólne zasady dezynfekcji

12. GMP/GHP a mycie i dezynfekcja

13. Dezynfekcja pomieszczeń, chłodni i środków transportu. Dezynfekcja w pomieszczeniach dla zwierząt

14. Dezynfekcja jaj

15. Dezynfekcja przy usuwaniu następstw powodzi

16. Dezynfekcja w pomieszczeniach po zmarłych

17. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – ptasia grypa. Wirus ptasiej grypy: ptasia zaraza

18. Analiza zagrożeń terrorystycznych i krytyczne punkty kontrolne (TACCP, nie … HACCP).

19. Dezynfektor B – przykład produktu biobójczego

20. Sprzęt ochrony osobistej w zabiegach DDD

21. Dokumentowanie zabiegów DDD