7. Karaczan prusak

22 CZERWCA 2015 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ

SEMINARIUM 

„Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej”

 organizowane przez

 „BASF Polska” Sp. z o. o., „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński, „SET” Bartłomiej Pankowski  przy współpracy z Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW

  WYGŁOSZONE REFERATY

  • Życie karaczanów i ich szkodliwość – mgr inż. Ewa Sady, Katedra Entomologii Stosowanej SGGW
  • Pułapki lepowe do monitorowania szkodników biegających – przedstawiciel firmy „SET” Bartłomiej Pankowski, Piaseczno.
  • Preparaty żelowe na karaczany firmy BASF:  Mythic Gel (chlorfenapyr) i Goliath Gel (fipronil) – przedstawiciel firmy BASF Sp. z o. o., mgr inż. Łukasz Rosiński, Warszawa
  • Preparaty żelowe na karaczany i ich poprawne stosowanie – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, Katedra Entomologii Stosowanej SGGW
  • Integrowane metody zwalczania karaczanów – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, Katedra Entomologii Stosowanej SGGW.