Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Zakończyły się szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – szkolenie podstawowe i szkolenie uzupełniające, które trwały od 16 do 18 kwietnia 2016 r. Uczestniczyło w nich 31 osób.

Zdjęcia pamiątkowe ze szkolenia podstawowego:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Następne szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji odbędzie się w dniach od 08 do 10 października 2016 r. Szczegółowe informacje w dziale „Szkolenia” na tej stronie.

 

NORMA PN-EN 16636:2015, BRC wersja 7, TESCO wersja 6 – SZKOLENIE 11-13 kwietnia 2016 r., OSIECK

SZKOLENIE  

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 6

 

Zakończyło się szkolenie, które trwało od 11 do 13 kwietnia 2016 r. z następującym programem

 PROGRAM SZKOLENIA

 „Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 6”

Osieck, 11-13 kwietnia 2016 r.

Szkolenie poprowadzili prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, mgr inż. Ewa Sady (SGGW), mgr inż. Krzysztof Krzysztyniak

***

Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r.; początek: godz. 15:15

1. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni

2. Uwagi ogólne o Normie PN-EN 16636:2015-03

3. Wybór firmy upoważnionej przez CEPA do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636: 2015-03. Prezentacja DQS Polska.

4. Standard BRC a zwalczanie szkodników wersja 7 obowiązująca od marca 2015 r.

5. Prezentacja Normy PN-EN 16636:2015-03 „Usługi ochrony przed szkodnikami. Wymagania i kompetencje”: Rozdział 4 i 5 Normy

 

Wtorek, 12 kwietnia 2016 r.

6. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników (Integrated Pest Management, IPM)

7. Integrowane metody zwalczania gryzoni jako przykład IPM

8. TESCO Standard Produkcji Żywności wersja 5 i 6: Zwalczanie szkodników

9. Zatrucia pierwotne i wtórne zwierząt niedocelowych

10. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników

11. Kompetencje pracowników firmy świadczącej usługi zwalczania szkodników wg Normy PN-EN 16636:2015-03

12. Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

13. Aneks A (normatywny) normy PN-EN 166636:2015-03

 

Środa, 13 kwietnia 2016 r.

14. Ocena ryzyka następstw zastosowanych produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania szkodników

15. Analiza przyczyn źródłowych (root cause analyses, RCA) występowania szkodników w obiektach

16. Korekta, działania korygujące i zapobiegawcze w usługach ochrony przed szkodnikami

17. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym i Plan Zarządzania Ryzykiem od szkodników

18. Magazyn i przechowywanie produktów biobójczych i środków ochrony roślin.

19. Czy Twoja firma jest gotowa do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636: 2015-03?

Zakończenie szkolenia ok. godz. 14-tej.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SEMINARIUM „INTEGROWANA OCHRONA EKSPONATÓW MUZEALNYCH PRZED SZKODNIKAMI”

SEMINARIUM

„Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami” 

Dnia 09 marca 2016 r. (środa), w godz. 10:00 – 17:00 odbyło się Pierwsze Seminarium n. t. „Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami”.

Firma „PANKO” z Piaseczna razem z Samodzielnym Zakładem Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie zorganizowała Seminarium n. t. „Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami”, które odbyło się dnia 09 marca 2016 r. w Sali Wykładowej Biblioteki SGGW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161.

 Veloxy

Uczestniczyło w Seminarium 87 osób. Uczestnikami byli pracownicy instytucji muzealnych  odpowiedzialni za ochronę dóbr dziedzictwa kulturowego, a także pracownicy firm zwalczających organizmy szkodzące eksponatom muzealnym. Uczestnictwo w Seminarium było bezpłatne.

 IMG_2334

 PROGRAM SEMINARIUM 

„Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami” 

  • „Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników (IPM)” – mgr inż. Ewa Sady, SGGW;
  • „Szkodniki obiektów muzealnych” – dr Hanna Legutowska i prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW;
  • „Współpraca przy wdrażaniu systemu IPM w Bibliotece SLUB w Dreźnie” -  Dr Michael Vogel, Saksońska Biblioteka Krajowa i Uniwersytecka (SLUB);
  • „Innowacyjne pułapki świetlne przeznaczone do monitoringu obecności owadów w muzeach” – Mathieu Sachoux, ABIOTEC – Innovative IPM Technologies – operator IPM, Muzeum LUWR;
  • „Ocena zmian w systemie kontroli obecności owadów po wprowadzeniu systemu IPM” - Renata Nowak, Biblioteka Uniwersytetu we Wrocławiu.
  • „Wprowadzenie do zasad wdraża nia norm IPM w obrębie placówek ochrony dóbr kultury” –  mgr Jarosław Pawłowicz, firma „PANKO”;
  • „Pułapki monitorujące obecność owadów jako integralny składnik systemów IPM” –  lek. med. Bartłomiej Pankowski – firma „PANKO”;
  • „Zwalczanie szkodników w muzeach zgodnie z zasadami IPM” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW.

 

24. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wośp

Już po raz trzeci wystawiłem na Allegro Charytatywni do sprzedaży miejsce na  reklamę na mojej stronie www.trojszyk.com; całkowity dochód jest przeznaczony dla 24-tej WOŚP.

Wielka Orkiestra

Miejsce zostało kupione za 999 zł przez firmę INSEKTPOL. Baner firmy „INSEKTPOL”, która wygrała, będzie wisiał na stronie www.trojszyk.com przez cały rok, do 25. Finału WOŚP.

Dziękuję firmie „INSEKTPOL” z Nowego Miasta Lubawskiego za udział w licytacji i gratuluję wygranej.

http://aukcje.wosp.org.pl/baner-reklamowy-na-stronie-www-trojszyk-com-1-rok-i2563221