SZKOLENIE TEORETYCZNE BLUEFUME cyjanowodór

 

SZKOLENIE TEORETYCZNE

 

„BLUEFUME” (cyjanowodór, HCN) – NOWY FUMIGANT

 

Termin szkolenia: 30 maja 2017 r.

Początek szkolenia o godz. 09:15, zakończenie szkolenia o godz. 16:00

Miejsce szkolenia: Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”

 BlueFume

 

Liczba miejsc jest ograniczona do 40, więc wpłata 700 zł za osobę = rezerwacja.

 

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk  Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz

PKO Bank Polski S.A., numer konta:50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia, który upoważni kursanta do uczestnictwa w szkoleniu praktycznym. Uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta zgłoszenia na szkolenie) pocztą lub e-mailem:  stanislaw.ignatowicz@gmail.com,  ignatowiczst@yahoo.com

Cena (700 zł brutto; 569,11 zł netto) obejmuje realizację programu szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe nagrane na płytkę DVD-R, wynajem sali, wyżywienie (obiad) oraz posiłki i napoje serwowane podczas przerw.

 

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

Zgłaszam się na szkolenie „BLUEFUME” (cyjanowodór, HCN) – NOWY FUMIGANT”:

 

Dane do Certyfikatu:

Imię  i   Nazwisko    ……………………………………………………………………………………

PESEL  ………………………………………………………………..

FIRMA:   ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres firmy:  …………………………………………………………………………………………………………………….

Dane do faktury:

FIRMA:  ………………………………………………………………………………………………………..              

Ulica, nr domu, nr lokalu: …………………………………………………………….…………………………

Kod i miejscowość:             …………………………………………………………………………………………

NIP firmy  …………………………………………………………

 

Uwaga:

Uczestnicy, którzy zechcą skorzystać z noclegu w „ZATOKA” Restauracja i Noclegi, sami rezerwują i opłacają noclegi. Rezerwację można uzyskać pod tel. (42) 718 07 88,  693 410 129,  601 383 829 lub www.zatoka-zatoka.pl lub kontakt@zatoka-zatoka.pl

 

ZAGADNIENIA SZKOLENIA:

 

o   Cyjanowodór (HCN) – nowy stary fumigant

o   Uwarunkowania prawne stosowania BLUEFUME w Polsce

o   Właściwości BLUEFUME i jego substancji aktywnej – cyjanowodoru HCN

o   Pierwsza pomoc, środki ochrony osobistej i bezpieczeństwo w czasie fumigacji z zastosowaniem BLUEFUME (cyjanowodór)

o   Inspekcja obiektu i jego przygotowanie do zabiegu

o   Instalacja linii dystrybucyjnej i rurek do pobierania próbek

o   Stosowanie gazu z butli pod ciśnieniem

o   Stosowanie gazu z puszek

o   Monitorowanie

o   Odwietrzanie obiektu

o   Sprzątanie obiektu  po zabiegu i udostępnienie obiektu klientowi

o   Możliwości zastosowań produktu biobójczego BLUEFUME

 

SZKOLENIE DQS DLA FIRM Z BRANŻY DDD

SZKOLENIE DQS DLA FIRM Z BRANŻY DDD

DQS POLSKA Sp. z o. o. zaprasza do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla firm z branży DDD. Szkolenie odbędzie się dnia 29 maja 2017 r. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie DQS POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45.

Następujące zagadnienia zostaną omówione:

(1) Analiza przyczyn źródłowych występowania szkodników w obiektach

(2) Ocena ryzyka w zakładzie produkcyjnym

(3) Plan zarządzania ryzykiem

(4) Certyfikacja wg PN-EN 16636

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 maja 2017 r. na adres: biuro@dqs.pl

 

SZKOLENIE „NORMA I STANDARDY W DDD”

Zakończyliśmy SZKOLENIE

 

Norma PN-EN 16636 „Usługi ochrony przed szkodnikami”. TESCO Standard Produkcji Żywności wersja 6: Zwalczanie szkodników. Standardy IFS i BRC. Zadania ‚biologa terenowego’ wykonującego inspekcję zakładu produkującego żywność i walidację systemu zabezpieczenia zakładu przed organizmami szkodliwymi

 

Termin szkolenia: 24-25 kwietnia 2017 r.; początek 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:15. Miejsce: Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”.

 

Uczestnicy otrzymali Certyfikaty ukończenia szkolenia i materiały szkoleniowe nagrane na płytkę CD (bogate, pięknie ilustrowane) .

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Uwagi ogólne o Normie PN-EN 16636:2015-03
 • Przedstawienie Normy 16636 – Rozdział 4 i 5
 • Kompetencje osób pracujących w firmach zajmujących się zwalczaniem szkodników wg Normy PN-EN 16636
 • Aneks A (normatywny) Normy PN-EN 16636
 • Standard BRC i IFS a zwalczanie szkodników
 • Tesco Standard Produkcji Żywności wersja 6. Sekcja 24 „Zwalczanie szkodników”
 • Ocena ryzyka od owadów i gryzoni
 • ‚Biolog terenowy’ i jego zadania
 • Inspekcja obiektu przeprowadzona przez ‚biologa terenowego’
 • Walidacja systemu zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami: Dezynsekcja i Deratyzacja.
 • Egzamin

 

12th International Working Conference on  Stored Product Protection (IWCSPP)

The  12th International Working Conference on  Stored Product Protection (IWCSPP) will be held October 7-11, 2018 in Berlin, the capital of Germany (conference venue: Hotel Maritim Pro Arte, Friedrichstr. 151, 10117 Berlin). The IWCSPP is the biggest international conference on all aspects of stored product Integrated Pest Management (IPM). The aim of the coming meeting is “Improved stored product protection by cooperation to reduce losses and hunger”.  

 Typical topics are biology, behavior and detection of stored product pests, microbiology, mycotoxins and food safety, stored product engineering, preventive measures, monitoring techniques, fumigation, modified atmospheres, non-chemical control, traditional methods, residual insecticides (natural and synthetic), integrated post-harvest management, quarantine and regulatory aspects. Cooperation and networking experiences will be an additional topic at this meeting.

 Travel grants may be available for participants who will give an oral presentation and hand in a full paper, in case their travel costs are not covered by other sources.

Former proceedings and presented papers are accessible under http://bru.gmprc.ksu.edu/proj/iwcspp/.

Best regards and looking forward to seeing you in Berlin!

Dr. Cornel Adler
Chairman, Local Organizing Committee
Julius Kühn-Institut Berlin (www.julius-kuehn.de )
E-mail: iwcspp2018@julius-kuehn.de