IKAR 95 EC – skuteczny nośnik mgły i jego zastosowanie w zabiegach zamgławiania

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

 

IKAR 95 EC – skuteczny nośnik mgły i jego zastosowanie w zabiegach zamgławiania

 

Opryskiwanie jest pospolitym zabiegiem chemicznym, który polega na pokrywaniu roślin lub powierzchni cienką warstewką cieczy. Jej krople dobrze przyczepiają się i pokrywają chronioną powierzchnię, dlatego na opryskiwanie decydujemy się, jeśli zależy nam na dokładności i dłuższym działaniu środka ochrony roślin lub produktu biobójczego.

Podczas opryskiwania uzyskiwane są w zależności od użytego sprzętu stosunkowo duże krople, o średnicy nawet do 700 mikronów. Jeden mikron (µm) stanowi jedną tysięczną część milimetra. Kropla deszczu ma średnicę 4000 µm, a włos człowieka – 100 µm. Wyróżnia się więc opryskiwanie drobnokropliste, gdy krople mają średnicę 25-125 µm, średniokropliste – 50-250 µm i grubokropliste – od 250 do 700 µm. Z wielkością kropli wiąże się ich przyczepność do roślin, zwłaszcza pokrytych woskowym nalotem, a także i innych powierzchni. Duże krople, ponad 200 µm, uderzając o powierzchnię rozbijają się na drobniejsze i znaczna ich część opada na glebę lub podłogę w pomieszczeniu. Krople mniejsze, o średnicy poniżej 150 µm, nie mają tak dużej energii kinetycznej. Po uderzeniu o powierzchnie rozpłaszczają się, ale nie mogą się ponownie uformować w krople i nie spływają z liścia. Czytaj całość

SEMINARIUM

SEMINARIUM

 „Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi”

„Owady latające i ich zwalczanie w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków”

 

Firmy „ARYSTA LifeScience”, „BEST PEST” (Jaworzno), „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński (Łopacianka) i „SUMIN” razem z Samodzielnym Zakładem Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie zorganizowały Seminarium n. t. „Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi” – „Owady latające i ich zwalczanie w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków”, które odbyło się dnia 06 czerwca 2016 r. w Hotelu 500 w Strykowie w godz. 10:15 – 16:00.

 

 Wołek zbożowy

 

PROGRAM SEMINARIUM 

 

  • „Szkodniki w magazynach produktów spożywczych” – mgr inż. Ewa Sady (SGGW, Warszawa)

  •  „Wykrywanie szkodników magazynowych” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW, Warszawa)

  • „TALISMA EC – skuteczny środek do ochrony ziarna przed szkodnikami magazynowymi” – Hanna Szulc (ARYSTA LifeScience Polska Sp. z o. o., Warszawa)

  • Przerwa: Zwiedzanie stoisk „BEST PEST” (Jaworzno), „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński(Łopacianka) i „SUMIN”; prezentacja aplikatora stosowanego do opryskiwania ziarna zbóż przeznaczonego do przechowywania

  • „Ziemiórki, zadry, ćmianki, wywilżny = „drobne muszki”, ich szkodliwość i zwalczanie” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW, Warszawa)

  • „Złocienie, pyretryna, pyretroidy, cypermetryna, EXIT 100” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW, Warszawa)

  • Zwalczanie komarów adultycydami – mgr inż. Michał Żak (SGGW, Warszawa)

 13403315_987080501341393_790160744978462785_o 13320923_987080161341427_8980111865944004925_o

W tym „Seminarium DEZ-DER” udział wzięło około 300 uczestników i każdy z nich otrzyma pamiątkowy Certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Zakończyły się szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – szkolenie podstawowe i szkolenie uzupełniające, które trwały od 16 do 18 kwietnia 2016 r. Uczestniczyło w nich 31 osób.

Zdjęcia pamiątkowe ze szkolenia podstawowego:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Następne szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji odbędzie się w dniach od 08 do 10 października 2016 r. Szczegółowe informacje w dziale „Szkolenia” na tej stronie.

 

NORMA PN-EN 16636:2015, BRC wersja 7, TESCO wersja 6 – SZKOLENIE 11-13 kwietnia 2016 r., OSIECK

SZKOLENIE  

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 6

 

Zakończyło się szkolenie, które trwało od 11 do 13 kwietnia 2016 r. z następującym programem

 PROGRAM SZKOLENIA

 „Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 6”

Osieck, 11-13 kwietnia 2016 r.

Szkolenie poprowadzili prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, mgr inż. Ewa Sady (SGGW), mgr inż. Krzysztof Krzysztyniak

***

Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r.; początek: godz. 15:15

1. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni

2. Uwagi ogólne o Normie PN-EN 16636:2015-03

3. Wybór firmy upoważnionej przez CEPA do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636: 2015-03. Prezentacja DQS Polska.

4. Standard BRC a zwalczanie szkodników wersja 7 obowiązująca od marca 2015 r.

5. Prezentacja Normy PN-EN 16636:2015-03 „Usługi ochrony przed szkodnikami. Wymagania i kompetencje”: Rozdział 4 i 5 Normy

 

Wtorek, 12 kwietnia 2016 r.

6. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników (Integrated Pest Management, IPM)

7. Integrowane metody zwalczania gryzoni jako przykład IPM

8. TESCO Standard Produkcji Żywności wersja 5 i 6: Zwalczanie szkodników

9. Zatrucia pierwotne i wtórne zwierząt niedocelowych

10. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników

11. Kompetencje pracowników firmy świadczącej usługi zwalczania szkodników wg Normy PN-EN 16636:2015-03

12. Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

13. Aneks A (normatywny) normy PN-EN 166636:2015-03

 

Środa, 13 kwietnia 2016 r.

14. Ocena ryzyka następstw zastosowanych produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania szkodników

15. Analiza przyczyn źródłowych (root cause analyses, RCA) występowania szkodników w obiektach

16. Korekta, działania korygujące i zapobiegawcze w usługach ochrony przed szkodnikami

17. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym i Plan Zarządzania Ryzykiem od szkodników

18. Magazyn i przechowywanie produktów biobójczych i środków ochrony roślin.

19. Czy Twoja firma jest gotowa do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636: 2015-03?

Zakończenie szkolenia ok. godz. 14-tej.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA