NORMA PN-EN 16636:2015, BRC wersja 7, TESCO wersja 5 – SZKOLENIE 11-13 kwietnia 2016 r., OSIECK

SZKOLENIE  

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5

 

Termin szkolenia 11-13 kwietnia 2016 r., początek 11 kwietnia godz. 15:15; Osieck „Hotel pod Sosnami”. Koszt szkolenia: 1353 zł (brutto).

 

Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, noclegi, materiały szkoleniowe nagrane na płytkę CD (bogate, pięknie ilustrowane) i Certyfikat.

  Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

 Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz

PKO Bank Polski S.A., numer konta:50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Liczba miejsc w HOTELU jest ograniczona, więc wpłata = rezerwacja.

 

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty ukończenia szkolenia, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) pocztą lub e-mailem: stanislaw.ignatowicz@gmail.com, ignatowiczst@yahoo.com

 

PROGRAM SZKOLENIA

 „Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5”

Osieck, 11-13 kwietnia 2016 r.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, mgr inż. Ewa Sady (SGGW), mgr inż. Krzysztof Krzysztyniak

 

Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r.; początek: godz. 15:15

1. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni

2. Uwagi ogólne o Normie PN-EN 16636:2015-03

3. Wybór firmy upoważnionej przez CEPA do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636: 2015-03. Prezentacja DQS Polska.

4. Standard BRC a zwalczanie szkodników wersja 7 obowiązująca od marca 2015 r.

5. Prezentacja Normy PN-EN 16636:2015-03 „Usługi ochrony przed szkodnikami. Wymagania i kompetencje”: Rozdział 4 i 5 Normy

 

Wtorek, 12 kwietnia 2016 r.

6. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników (Integrated Pest Management, IPM)

7. Integrowane metody zwalczania gryzoni jako przykład IPM

8. TESCO Standard Produkcji Żywności wersja 5: Zwalczanie szkodników

9. Zatrucia pierwotne i wtórne zwierząt niedocelowych

10. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników

11. Kompetencje pracowników firmy świadczącej usługi zwalczania szkodników wg Normy PN-EN 16636:2015-03

12. Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

13. Aneks A (normatywny) normy PN-EN 166636:2015-03

 

Środa, 13 kwietnia 2016 r.

14. Ocena ryzyka następstw zastosowanych produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania szkodników

15. Analiza przyczyn źródłowych (root cause analyses, RCA) występowania szkodników w obiektach

16. Korekta, działania korygujące i zapobiegawcze w usługach ochrony przed szkodnikami

17. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym i Plan Zarządzania Ryzykiem od szkodników

18. Magazyn i przechowywanie produktów biobójczych i środków ochrony roślin.

19. Czy Twoja firma jest gotowa do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636: 2015-03?

Zakończenie szkolenia ok. godz. 14-tej.

 

Karta zgłoszenia na szkolenia

  

 

Imię  i   Nazwisko     …………………………………………………………………

Telefon:      ………………………………

Email:     …………………………….…………………………..……………………

Dane do faktury i Certyfikatu:

FIRMA:       ………………………………………………………………………………………….                ………………………………………………………………………………………….NIP FIRMY ………………………….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………………

Kod i miejscowość:           ………………………………………………………………….

Zgłaszam się na szkolenie „Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5″

Termin szkolenia 11-13 kwietnia 2016 r., początek dnia 11 kwietnia godz. 15:15; Osieck „Hotel pod Sosnami”. Koszt szkolenia: 1353 zł (brutto).

 

SEMINARIUM „INTEGROWANA OCHRONA EKSPONATÓW MUZEALNYCH PRZED SZKODNIKAMI”

SEMINARIUM

„Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami” 

Warszawa, Biblioteka SGGW,

09 marca 2016 r. (środa), godz. 10:00 – 17:00

Firma „PANKO” z Piaseczna razem z Samodzielnym Zakładem Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie organizuje Seminarium n. t. „Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami”, które odbędzie się dnia 09 marca 2016 r. w Sali Wykładowej Biblioteki SGGW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161.

 

Na Seminarium uprzejmie zapraszamy pracowników instytucji muzealnych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kulturowych, a także pracowników firm zwalczających organizmy szkodzące eksponatom muzealnym. Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: panko@panko.pl

 

 PROGRAM SEMINARIUM 

„Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami” 

 • „Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników (IPM)” – mgr inż. Ewa Sady, SGGW;
 • „Szkodniki obiektów muzealnych” – dr Hanna Legutowska i prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW;
 • „Zwalczanie szkodników w muzeach zgodnie z zasadami IPM” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW;
 • „Współpraca przy wdrażaniu systemu IPM w Bibliotece SLUB w Dreźnie” -  Dr Michael Vogel, Saksońska Biblioteka Krajowa i Uniwersytecka (SLUB);
 • „Innowacyjne pułapki świetlne przeznaczone do monitoringu obecności owadów w muzeach” – Mathieu Sachoux, ABIOTEC – Innovative IPM Technologies – operator IPM, Muzeum LUWR;
 • „Ocena zmian w systemie kontroli obecności owadów po wprowadzeniu systemu IPM” -  Biblioteka Uniwersytetu we Wrocławiu.
 • „Wprowadzenie do zasad wdraża nia norm IPM w obrębie placówek ochrony dóbr kultury” –  mgr Jarosław Pawłowicz, firma „PANKO”;
 • „Pułapki monitorujące obecność owadów jako integralny składnik systemów IPM” –  lek. med. Bartłomiej Pankowski – firma „PANKO”.

 

Karta zgłoszenia na SEMINARIUM

 „Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami”

Warszawa, Biblioteka SGGW,

09 marca 2016 r. (środa), godz. 10:00 -17:00

Imię  i   Nazwisko     …………………………………………………………………

Telefon:      ………………………………

Email:     …………………………….…………………………..……………………

 

Dane do Certyfikatu:

Instytucja (firma): ………………………………………………………….………….                …………………………………………….…………………………………………….

Ulica, nr domu, nr lokalu: …………………………………..…………………………

Kod i miejscowość: ……………………………………………………………………

 Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail panko@panko.pl

 

  

24. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wośp

Już po raz trzeci wystawiłem na Allegro Charytatywni do sprzedaży miejsce na  reklamę na mojej stronie www.trojszyk.com; całkowity dochód jest przeznaczony dla 24-tej WOŚP.

Wielka Orkiestra

Miejsce zostało kupione za 999 zł przez firmę INSEKTPOL. Baner firmy „INSEKTPOL”, która wygrała, będzie wisiał na stronie www.trojszyk.com przez cały rok, do 25. Finału WOŚP.

Dziękuję firmie „INSEKTPOL” z Nowego Miasta Lubawskiego za udział w licytacji i gratuluję wygranej.

http://aukcje.wosp.org.pl/baner-reklamowy-na-stronie-www-trojszyk-com-1-rok-i2563221

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH

Zakończyły się dwa Szkolenia w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych. W szkoleniu  n. t. Normy PN-EN 16636:2015 oraz standardów BRC wersja 7 i TESCO wersja 5 udział wzięło ok. 80 uczestników. Szkolenie to zostanie powtórzone w dniach 11-13 kwietnia 2016 r.

 Osieck koło Pilawy/Garwolina, 01-03 LUTEGO 2016 r., „HOTEL POD SOSNAMI”, ul. Warszawska 68, 08-445 Osieck

PROGRAM SZKOLENIA

 „Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) oraz inne chwasty inwazyjne i ruderalne, ich szkodliwość i zwalczanie metodami integrowanymi”

Osieck, 01 lutego 2016 r.

 

 • Chwasty, ich szkodliwość i zwalczanie
 • Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), jego biologia, szkodliwość i zwalczanie
 • Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica) i rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis) i ich zwalczanie
 • Zwalczanie na terenach zurbanizowanych niepożądanej roślinności

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

„Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 5”

Osieck, 01-03 lutego 2016 r.

  

 • Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników (Integrated Pest Management, IPM)
 • Integrowane metody zwalczania gryzoni
 • Zatrucia pierwotne i wtórne zwierząt niedocelowych
 • Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni
 • Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników
 • TESCO Standard Produkcji Żywności wersja 5: Zwalczanie szkodników
 • Standard BRC a zwalczanie szkodników wersja 7 obowiązująca od marca 2015 r.
 • Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
 • Analiza przyczyn źródłowych (root cause analyses, RCA) występowania szkodników w obiektach
 • Korekcja, działania korygujące i zapobiegawcze w usługach ochrony przed szkodnikami
 • Uwagi ogólne o Normie PN-EN 16636:2015-03
 • Wybór firmy upoważnionej przez CEPA do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636:2015-03
 • Prezentacja Normy PN-EN 16636:2015-03 „Usługi ochrony przed szkodnikami. Wymagania i kompetencje”
 • Kompetencje pracowników firmy świadczącej usługi zwalczania szkodników wg Normy PN-EN 16636:2015-03
 • Aneks A (normatywny) normy PN-EN 166636:2015-03
 • Ocena ryzyka następstw zastosowanych produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania szkodników
 • Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym i Plan Zarządzania Ryzykiem od szkodników
 • Magazyn i przechowywanie produktów biobójczych i środków ochrony roślin.

 

Jedno ze szkoleń zamkniętych

Dnia 30 listopada 2015 r. przeprowadziłem szkolenie zamknięte dla kadry kierowniczej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.,  Stoisław 11, 76-031 Mścice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Program szkolenia

 • Przegląd szkodników przechowywanych produktów spożywczych
 • Magazyn i procedury magazynowania
 • Zapobieganie występowaniu i zwalczanie szkodników w magazynach
 • Sposoby wykrywania szkodników magazynowych
 • Metody wykrywania ukrytego porażenia nasion
 • Monitoring szkodników magazynowych, urządzenia do monitorowania, ich obsługa i dokumentacja.
 • Integrowane metody zwalczania szkodników magazynowych

OLYMPUS DIGITAL CAMERA