SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE „DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA I DEZODORYZACJA POMIESZCZEŃ PO ZMARŁYCH”

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE

 „Dezynsekcja, dezynfekcja i dezodoryzacja pomieszczeń po zmarłych”

 Osieck, 23-24 marca 2015 r.

 Początek szkolenia: 23 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14:15, a zakończenie szkolenia 24 marca 2015 r. (wtorek) po obiedzie około godz. 15:00. Miejsce szkolenia:  HOTEL „Pod Sosnami”, Osieck koło Garwolina (http://www.hotelosieck.pl/), ul. Warszawska 68, 08-445 Osieck.

Na zdjęciu: naścierwek rudonogi (Necrobia rufipes) http://www.masarski.com.pl/pl/wydawnictwa/2014/14_02_ignatowicz.pdfNaścierwek rudonogi 2Liczba miejsc w Hotelu jest ograniczona, w związku z tym „wpłata = rezerwacja”. Cena szkolenia: 1000,00 zł (brutto). Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz, PKO BP S.A., konto:

 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

Cena obejmuje realizację programu szkolenia (12 godzin zajęć), wynajem sali, wyżywienie (kolację, śniadanie, obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, nocleg w pokoju dwuosobowym, materiały szkoleniowe nagrane na płytkę CD (bogate, pięknie ilustrowane), egzamin i Certyfikat. Uczestnik szkolenia otrzyma „Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu i nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania  zabiegów dezynsekcji, dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczeń po zmarłych”. W związku z tym uprzejmie proszę wypełnienie i przysłanie poniższych danych e-mailem na adres: stanislaw.ignatowicz@gmail.com.

Potrzebne dane:

Dane do Certyfikatu:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….

Firma ………………………………………………………………………………………

Adres firmy …………………………………………………………………………………….

Dane do Faktury z NIPem …………………………………………………………………

 

Zarys programu szkolenia (szczegółowy Program zostanie podany dwa tygodnie przed szkoleniem):

 1. Podstawy tanatologii
 2. Dezynsekcja, dezynfekcja i dezodoryzacja pomieszczeń po zmarłych
 3. Ręczna dezynfekcja i mycie przedmiotów
 4. Odkażanie ozonem: Wpływ ozonu na mikroorganizmy: dezynfekcja powierzchni i dezynfekcja powietrza
 5. Generatory ozonu i zasady przeprowadzenia zabiegu ozonowania
 6. Entomologia sądowa
 7. Owady przy zmarłych i ich zwalczanie
 8. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
 9.  Dezodoryzacja pomieszczeń po zmarłych
 10. Zasady BHP przy dezynsekcji, dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczeń po zmarłych.
 11. Środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor
 12. Preparaty dezynfekcyjne zawierające aktywny tlen. Kwas nadoctowy i jego zastosowanie

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

NA AUKCJI ALLEGRO WSPIERAJĄCEJ 23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WYSTAWIŁEM NA SPRZEDAŻ MIEJSCE NA STRONIE www.trojszyk.com NA REKLAMĘ, KTÓRA BĘDZIE ZAWIESZONA PRZEZ CAŁY ROK – DO 24. FINAŁU WOŚP. WOSPAukcję wygrała firma  ’DEZ-DER’, ŁOPACIANKA 62, 08-412 BOROWIE.

Wszystkim biorącym udział w licytacji, której dochód (999 zł) przeznaczony będzie na szczytny cel, BARDZO DZIĘKUJĘ!

http://aukcje.wosp.org.pl/baner-reklamowy-na-stronie-www-trojszyk-com-1-rok-i1253030

NOWY KIERUNEK STUDIÓW NA SGGW: OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN

Dnia 15 grudnia 2014 r. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatwierdził NOWY kierunek studiów OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN, który realizowany będzie na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016:

OLYMPUS DIGITAL CAMERASTUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 60

kwalifikacja – biologia albo chemia albo matematyka

początek zajęć – 01 października 2015 r; semestr zimowy

czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów

uzyskany tytuł – inżynier

 

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej. Dotyczy czynników wywołanych przez agrofagi oraz działaniem innych, sprzyjających rozwojowi chorób fizjologicznych. Student zdobywa rzetelną wiedzę dotyczącą biologii, szkodliwości i metod identyfikacji patogenów, szkodników i chwastów. Absolwent rozumie interakcje między roślinami, fitofagami i ich wrogami naturalnymi oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do ochrony zdrowia roślin, a tym samym do poprawienia jakości i zdrowotności produkowanej żywności. Kierunek kształtuje potrzebę stosowania profilaktyki oraz bezpiecznych metod ochrony roślin, opartych na znajomości biologii, ekologii i fizjologii czynników chorobotwórczych i szkodliwych. Zdobyta wiedza, a także kontakt z producentami w czasie praktyk, pozwoli absolwentowi kierunku Ochrona Zdrowia Roślin wyjść naprzeciw zadaniom postawionym przez Unię Europejską, ujętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.

 

 ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia zwierząt, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami,  chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci potrafią identyfikować patogeny roślin, szkodniki i chwasty wykorzystując tradycyjne metody diagnostyczne, jak również techniki oparte o najnowsze osiągnięcia fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki; posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych działań w celu ich zwalczania w sposób skuteczny i bezpieczny dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadniony, jednocześnie ograniczając działanie czynników szkodliwych; potrafią podejmować działania profilaktyczne z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. W okresie studiów zdobywają świadomość znaczenia dla społeczeństwa i środowiska naturalnego zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanych metod ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami; posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych w firmach związanych z ochroną roślin.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w gospodarstwie indywidualnym, w dużych gospodarstwach rolnych, w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, w jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych, w szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, w kwarantannowych punktach granicznych, w ogrodach botanicznych i arboretach, w firmach nasiennych i hodowlanych, w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów oraz w centrach ogrodniczych.

 

SEMINARIUM: „Najnowsze zabezpieczenia wykorzystywane w branży Pest Control”

Firma „PROF-PEST DDD” z Chrzanowa we współpracy z firmą „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński z Łopacianki zorganizowała Seminarium:

„Najnowsze zabezpieczenia wykorzystywane w branży Pest Control”

Seminarium odbyło się 26 listopada 2014 r. w Skansenie ‚Nagawki’.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • „Najwyższy standard zabezpieczeń przed gryzoniami z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz antyallergicznych atraktantów” – Daniel Schröer oraz Olivier Klute z firmy FUTURA.
 • „Najwyższy standard zabezpieczeń przed gryzoniami z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz antyallergicznych atraktantów” – Daniel Schröer oraz Olivier Klute z firmy FUTURA.
 • „Mole spożywcze i ich szkodliwość na przykładzie omacnicy spichrzanki” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa.
 • „Innowacyjne działanie systemu DISMATE PE w walce z molami spożywczymi” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa.
 • “Najnowsze rodentycydy na polskim rynku” – Piotr Szeląg z firmy DEZ-DER