SEMINARIUM „Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej”

7. Karaczan prusak

SEMINARIUM 

„Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej”

 organizowane przez

 „BASF Polska” Sp. z o. o., „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński, „SET” Bartłomiej Pankowski  przy współpracy z Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW

 Start: 22 czerwca 2015 r. o godz. 10:15, koniec: ok. godz. 16:00

Miejsce: Hotel 500 Stryków (http://www.hotel500.com.pl/strykow/kontakt)

 PROGRAM  SEMINARIUM

 • Życie karaczanów i ich szkodliwość - mgr inż. Ewa Sady, Katedra Entomologii Stosowanej SGGW
 • Pułapki lepowe do monitorowania szkodników biegających – przedstawiciel firmy „SET” Bartłomiej Pankowski, Piaseczno.
 • Preparaty żelowe na karaczany firmy BASF:  Mythic Gel (chlorfenapyr) i Goliath Gel (fipronil) – przedstawiciel firmy BASF Sp. z o. o., mgr inż. Łukasz Rosiński, Warszawa
 • Preparaty żelowe na karaczany i ich poprawne stosowanie - prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, Katedra Entomologii Stosowanej SGGW
 • Integrowane metody zwalczania karaczanów – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, Katedra Entomologii Stosowanej SGGW.

 Zgłoszenia na bezpłatne SEMINARIUM należy kierować na adres dezder@dezder.pl

Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa i materiały Seminarium n. t. „Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej”.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, Sierpów, 09-11 czerwca 2015 r.

Tylko ten, kto ukończy „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji”, może (a) zakupić środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych (T+) i toksycznych (T), (b) stosować je do zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania (fumigacji), (c) stosować je do zwalczania kretów, myszy polnych, nornic i karczowników.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Sierpów, Restauracja i Noclegi „ZATOKA”, 09-11 czerwca 2015 r.

 SZKOLENIE  PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

 

Początek szkolenia podstawowego: 09 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 14:15, a zakończenie 11 czerwca 2015 r. (czwartek) około godz. 14:00.

Początek szkolenia uzupełniającego (dla posiadaczy Zaświadczeń, które utraciły ważność): 10 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 14:15, a zakończenie 11 czerwca 2015 r. (czwartek) około godz. 14:00.

Omacnica spichrzanka (2)

PROGRAM SZKOLENIA nt.: Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodny jest z Programem szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 10 maja 2013 r., poz. 554, załącznik nr 6). Szkolenie zakończy się EGZAMINEM.

bbbb

Miejsce szkolenia: Restauracja i Noclegi ZATOKA, Sierpów 33, 95-035 Ozorków, tel. 42 718 07 88, www.zatoka-zatoka.pl

Lokalizacja jest bardzo dogodna dla dojazdu. Obiekt znajduje się zaledwie 15 km od węzła Emilia A2 w kierunku Łęczycy i jest zlokalizowany przy trasie.

 

Cena szkolenia:

 • SZKOLENIE PODSTAWOWE: 1000,00 zł + 23% VAT = 1230 zł 00 gr.
 • SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE: 500,00 zł + 23% VAT = 615 zł 00 gr.

Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, noclegi, materiały szkoleniowe nagrane na płytkę CD (bogate, pięknie ilustrowane), egzamin i Zaświadczenie.

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz

PKO BP S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

Liczba miejsc jest ograniczona tylko do 30 osób tylko (!). Opłata = rezerwacja miejsca.

 

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie upoważniające do zakupu środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych i wykonywania zabiegów metodą fumigacji, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) pocztą lub e-mailem: ignatowiczst@yahoo.com.

Dodatkowe informacje: prof. S. Ignatowicz, tel. kom. 0-604-960-753.

 

KARTA  UCZESTNICTWA

 • Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………
 • PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………….
 • Nr dowodu osobistego ……………………………………………………………………………………………..
 • Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………
 • Województwo: ………………………………………………………………………………………………………….
 • Dane do Faktury z NIP-em: ………………………………………………………………………………………

SEMINARIUM „INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA KOMARÓW”

Towarzystwo Chemiczne „DANMAR”, „ASPLANT- Skotniccy” Sp. j. i „DEZ-DER” przy współpracy z Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie

zorganizowali dnia 22 kwietnia 2015 r. w Żywym Skansenie Nagawki

Seminarium

INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA KOMARÓW

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROGRAM SEMINARIUM

 • Komary, ich rozwój i szkodliwość – mgr inż. Ewa Sady, SGGW, Warszawa
 • Laseczka turyngska, Bacillus thuringiensis. Prezentacja produktu biobójczego VectoBac 12 AS – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW, Warszawa
 • Stoiska firm sponsorujących
 • Zwalczanie form dorosłych komarów – adultycydy. Prezentacja produktu biobójczego Aspermet + Grassfil – Piotr Skotnicki, przedstawiciel firmy „Asplant Skotniccy” Sp. j. , Jaworzno
 • Ekonomiczne aspekty prowadzonych zabiegów odkomarzania – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW, Warszawa
 • Niechemiczne metody zwalczania owadów krwiopijnych- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW, Warszawa
 • Zabiegi odkomarzania a zachowanie różnorodności biologicznej – mgr inż. Ewa Sady, SGGW, Warszawa

W Seminarium uczestniczyło około 140 uczestników. Każdy uczestnik Seminarium otrzyma Certyfikat uczestnictwa.

 

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

NA AUKCJI ALLEGRO WSPIERAJĄCEJ 23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WYSTAWIŁEM NA SPRZEDAŻ MIEJSCE NA STRONIE www.trojszyk.com NA REKLAMĘ, KTÓRA BĘDZIE ZAWIESZONA PRZEZ CAŁY ROK – DO 24. FINAŁU WOŚP. WOSPAukcję wygrała firma  ’DEZ-DER’, ŁOPACIANKA 62, 08-412 BOROWIE.

Wszystkim biorącym udział w licytacji, której dochód (999 zł) przeznaczony będzie na szczytny cel, BARDZO DZIĘKUJĘ!

http://aukcje.wosp.org.pl/baner-reklamowy-na-stronie-www-trojszyk-com-1-rok-i1253030

NOWY KIERUNEK STUDIÓW NA SGGW: OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN

Dnia 15 grudnia 2014 r. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatwierdził NOWY kierunek studiów OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN, który realizowany będzie na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016:

OLYMPUS DIGITAL CAMERASTUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 60

kwalifikacja – biologia albo chemia albo matematyka

początek zajęć – 01 października 2015 r; semestr zimowy

czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów

uzyskany tytuł – inżynier

 

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej. Dotyczy czynników wywołanych przez agrofagi oraz działaniem innych, sprzyjających rozwojowi chorób fizjologicznych. Student zdobywa rzetelną wiedzę dotyczącą biologii, szkodliwości i metod identyfikacji patogenów, szkodników i chwastów. Absolwent rozumie interakcje między roślinami, fitofagami i ich wrogami naturalnymi oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do ochrony zdrowia roślin, a tym samym do poprawienia jakości i zdrowotności produkowanej żywności. Kierunek kształtuje potrzebę stosowania profilaktyki oraz bezpiecznych metod ochrony roślin, opartych na znajomości biologii, ekologii i fizjologii czynników chorobotwórczych i szkodliwych. Zdobyta wiedza, a także kontakt z producentami w czasie praktyk, pozwoli absolwentowi kierunku Ochrona Zdrowia Roślin wyjść naprzeciw zadaniom postawionym przez Unię Europejską, ujętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.

 

 ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia zwierząt, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami,  chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci potrafią identyfikować patogeny roślin, szkodniki i chwasty wykorzystując tradycyjne metody diagnostyczne, jak również techniki oparte o najnowsze osiągnięcia fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki; posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych działań w celu ich zwalczania w sposób skuteczny i bezpieczny dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadniony, jednocześnie ograniczając działanie czynników szkodliwych; potrafią podejmować działania profilaktyczne z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. W okresie studiów zdobywają świadomość znaczenia dla społeczeństwa i środowiska naturalnego zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanych metod ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami; posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych w firmach związanych z ochroną roślin.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w gospodarstwie indywidualnym, w dużych gospodarstwach rolnych, w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, w jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych, w szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, w kwarantannowych punktach granicznych, w ogrodach botanicznych i arboretach, w firmach nasiennych i hodowlanych, w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów oraz w centrach ogrodniczych.