Pulsacyjna technika stosowania rodentycydów

Prof. dr hab. STANISŁAW IGNATOWICZ

Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej SGGW

 

Pulsacyjna technika stosowania rodentycydów

 

Przy tradycyjnym stosowaniu wielodawkowych antykoagulantów (tj. rodentycydów I generacji) deratyzacja polega na umieszczeniu po 200-400 g trutki w dużych karmnikach deratyzacyjnych. Jeśli obiekt jest silnie opanowany przez szkodniki, wtedy karmniki należy sprawdzać nawet co 2-3 dni, aby wybraną trutkę uzupełniać. Trutkę wykładamy w nadmiarze, aby szczury, wielokrotnie zjadając ją, pobrały w końcu śmiertelną dawkę trucizny. Jeśli np. po trzech miesiącach wykładania gryzonie nie pobierają trutki, oznacza to, że zostały wygubione.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ta konwencjonalna metoda deratyzacji jest skuteczna, ale czasochłonna i kosztowna, gdyż do zwalczania gryzoni potrzeba bardzo dużo trutki. Wyłożony rodentycyd długo „zalega” w środowisku, stwarzając niebezpieczeństwo dla człowieka i zwierząt domowych. Metoda ta wymaga od operatora wielu wizyt, co wyraźnie podnosi koszt każdej deratyzacji. Koszty można zmniejszyć, stosując technikę, którą opracowano biorąc pod uwagę  organizację społeczeństwa gryzoni. Czytaj całość

SZKOLENIE „ROZTOCZE PASOŻYTNICZE I DOKUCZLIWE ORAZ ICH ZWALCZANIE”, Osieck, 24-25 września 2017 r.

Szkolenie

‘Roztocze pasożytnicze i dokuczliwe oraz ich zwalczanie’

Termin szkolenia: 24-25 września 2017 r.

Miejsce: Osieck k/ Garwolina, Hotel „Pod Sosnami”

 

Początek: 24 września 2017 r. (niedziela) o godz. 14:15.

Zakończenie szkolenia dnia 25 września 2017 r. (poniedziałek) około godz. 14:00.

5. larwy kleszcza 2

Koszt szkolenia: 1000 zł (brutto). Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (kolacja, śniadanie, obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych,  materiały szkoleniowe nagrane na płytkę CD (bogate, pięknie ilustrowane), egzamin i Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona, więc wpłata = rezerwacja  

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

 Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz

PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Program szkolenia

‘Roztocze pasożytnicze i dokuczliwe oraz ich zwalczanie’

1. Charakterystyka roztoczy

2. Kleszcze – wiadomości podstawowe

3. Obrzeżek gołębi (Argas reflexus) i jego zwalczanie

4. Metody zwalczania kleszczy

5. Skuteczność produktu biobójczego Aspermet 200 EC w zwalczaniu kleszczy w środowisku człowieka. Zestaw Tickout Set na komary i kleszcze

6. Brzuchaczowate (Pyemotidae)

7. Roztocze kurzu domowego, czyli kurzolubki

8. Rubinowce i ich zwalczanie

9. Świerzbowiec ludzki, świerzb – zadania technika DDD

10. Roztocz szczurzy

11. Ptaszyniec kurzy, jego życie, szkodliwość i zwalczanie

12. ‘Dergall’ – nowoczesny produkt biobójczy przeznaczony do zwalczania ptaszyńca kurzego

13. Roztocze pasożytnicze oraz dokuczliwe i ich zwalczanie

Zobacz: http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141637,17819826,Warszawska_mapa_kleszczy__Sprawdz__w_jakich_dzielnicach.html

Uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkolenia, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

Karta zgłoszenia na szkolenie

‘Roztocze pasożytnicze i dokuczliwe oraz ich zwalczanie’

Zgłaszam się na szkolenie:

  • ‘Roztocze pasożytnicze i dokuczliwe oraz ich zwalczanie’, Osieck koło Garwolina, Hotel „Pod Sosnami”, 24-25 września 2017 r.

Dane do Certyfikatu:

Imię  i   Nazwisko     …………………………………………………………………

FIRMA:  ……………………………………………………………………………….               

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..………….………………

Kod i miejscowość:           ………………………………………………………………….

 

Dane do faktury:

FIRMA:  …………………………………………………………………………………              

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..……………………………

Kod i miejscowość:           ……………………………………………………………………

NIP firmy  ……………………….

 

„STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI”, Sierpów, 14-16 października 2017 r.

Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

 

Termin szkolenia podstawowego: 14-16 października 2017 r.;

początek 14 października 2017 r. (sobota) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 1230 zł (brutto).

 

Termin szkolenia uzupełniającego: 15-16 października 2017 r.;

początek 15 października 2017 r. (niedziela) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 615 zł (brutto).

 

Zakończenie szkoleń dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek) około godz. 14:00.

 

Wołek zbożowy 

 

Tylko ten, kto ukończy „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji”, może (a) zakupić środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych (T+) i toksycznych (T), (b) stosować je do zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania (fumigacji), (c) stosować je do zwalczania kretów, mysz, nornic i karczowników.

 

Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych,  materiały szkoleniowe nagrane na płytkę CD (bogate, pięknie ilustrowane), egzamin i Zaświadczenie.

 

PROGRAM SZKOLENIA nt.: Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodny jest z Programem szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 10 maja 2013 r., poz. 554, załącznik nr 6). Szkolenie zakończy się EGZAMINEM.

 

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

 

Trojszyk  Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz

PKO Bank Polski S.A., numer konta:    50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Liczba miejsc jest ograniczona przez ww. Rozporządzenie, więc wpłata = rezerwacja. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia ukończenia szkolenia ważne 5 lat, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com lub ignatowiczst@yahoo.com

 

 

Karta zgłoszenia na szkolenie

„Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji”

Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „ZATOKA”

 

Zgłaszam się na szkolenie

o   podstawowe, 14-16 października 2017 r.

o   uzupełniające, 15-16 października 2017 r. (Uwaga: Szkolenie uzupełniające jest dla tych Uczestników, którzy ukończyli już szkolenie podstawowe, a ich Zaświadczenie utraciło ważność po 5-ciu latach).

 

Dane do Zaświadczenia:

Imię  i   Nazwisko     …………………………………………………………………

PESEL:      ………………………………

Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Województwo …………………………………………………………………………………

 

Dane do faktury:

FIRMA:  ……………………………………………………………………………….               

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………………

Kod i miejscowość:       ……………………………………………………………………

NIP firmy  ……………………………………………………………………