SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI

SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI

TERMIN 24-26 stycznia 2022 R.

Termin szkolenia podstawowego: 24-26 stycznia 2022 r.; początek 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 1230 zł (brutto). 

Termin szkolenia uzupełniającego: 25-26 stycznia 2022 r.; początek 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 15:15. Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 615 zł (brutto).

ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ DNIA 26 STYCZNIA 2022 R. około godz. 14-tej

Tylko ten, kto ukończy „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji”, może (a) zakupić środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych (T+) i toksycznych (T), (b) stosować je do zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania (fumigacji), (c) stosować je do zwalczania kretów, nornic i karczowników.

 

Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, materiały szkoleniowe bogate i pięknie ilustrowane, egzamin i Zaświadczenie. PROGRAM SZKOLENIA nt.: Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodny jest z Programem szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 10 maja 2013 r., poz. 554, załącznik nr 6). Szkolenie zakończy się EGZAMINEM.

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz
PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Liczba miejsc jest ograniczona przez ww. Rozporządzenie, a także przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zajęcia będą się odbywać w małych grupach, stąd wpłata = zapewniona rezerwacja. Duży popyt, dlatego zalecam z tego powodu jak najwcześniejszą rezerwację.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia ukończenia szkolenia ważne 5 lat, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa zamieszczona niżej) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com lub ignatowiczst@yahoo.com

Zgłoszenia proszę przesłać na e-mail: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

Karta zgłoszenia na szkolenie


Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „ZATOKA”

Zgłaszam się na szkolenie
o podstawowe, 24 – 26 STYCZNIA 2022 r.
o uzupełniające, 25 – 26 STYCZNIA 2022 r.

Uwaga: Szkolenie uzupełniające jest przeznaczone dla tych Uczestników, którzy ukończyli już szkolenie podstawowe, a ich Zaświadczenie utraciło ważność po 5 latach.

 

Dane do Zaświadczenia:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………
PESEL: ………………………………
Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Województwo …………………………………………………………………………………

Dane do faktury: FIRMA: ……………………………………………………………………………….
Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………………
Kod i miejscowość: ……………………………………………………………………
NIP firmy ……………………………………………………………………

 

SZKOLENIE „NOWOCZESNE USŁUGI OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI ZGODNE ZE STANDARDAMI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”

„DDD Audit” Konsultacje Entomologiczne Michał Żak zaprasza na szkolenie pt.

NOWOCZESNE USŁUGI OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI ZGODNE ZE STANDARDAMI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – BRC V. 8, IFS V. 7, AIB, YUM, ORAZ NORMĄ PN-EN 16636.”

KOSZTY SZKOLENIA: 1500 zł brutto

 

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 

·       nocleg w pokoju 1 osobowym

·       posiłki oraz przerwy kawowe

·       materiały szkoleniowe

 

ZAPISY NA SZKOLENIE

W celu rezerwacji należy przesłać poniższy formularz na adres dddaudit@gmail.com i dokonać wpłaty.

Konto do wpłat: 91 1140 2004 0000 3802 8009 8249

Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, SZKOLENIE STANDARDY

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię, Nazwisko:

Dane do faktury:

Dane na certyfikacie:

Dodatkowe uwagi (zakwaterowanie, preferencje żywieniowe etc.):

AGENDA SZKOLENIA

DZIEŃ 1 (31 stycznia)

12:00 Rozpoczęcie szkolenia, zameldowanie uczestników w pokojach.

 

13:00 – 14:45 prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz „Znaczenie ochrony przed szkodnikami dla bezpieczeństwa żywności. Wymagania poszczególnych standardów w stosunku do kwalifikacji i  działań firm pest control.”

 

15:00 – 16:45 mgr inż. Michał Żak „Najczęstsze błędy i niezgodności w ochronie zakładów spożywczych przed szkodnikami. Przygotowanie dokumentacji pest control zgodnie z wymaganiami standardów bezpieczeństwa żywności”

 

17:00 – 17:45 Obiadokolacja

 

18:00 – 19:45 Jarosław Ryms – INSEKTPOL „Praktyczne aspekty usług pest control w sektorze spożywczym.” (zajęcia warsztatowe)

 

 

DZIEŃ 2 (1 luty)

6:30 – 8:45 Śniadanie

 

9:00 – 10:45 mgr inż. Michał Żak „Walidacja usług ochrony przed szkodnikami w zakładach spożywczych.”

 

10:00 – 11:45 Paweł Dąbrowski – Business Development and Technical Issues Director ISOQAR CEE Sp. z o.o. „Wymagania audytorów w stosunku do obsługi pest control – dokumentacja, monitoring, działania naprawcze”

 

12:00 – 12:45 Leszek Teschner – FRODO „Elektroniczna dokumentacja pest control jako nowoczesne narzędzie do podnoszenia bezpieczeństwa żywności”

 

13:00 – 13:45 Agnieszka Mackiewicz – Business Manager Bayer Environmental Science „Zabiegi zwalczania szkodników w zakładach spożywczych z użyciem produktów Bayer Environmental Science”

 

14:00 – 14:45 Obiad

 

15:00 Zakończenie szkolenia

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE – DEZYNSEKCJA ‚INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ’

WARSZTATY SZKOLENIOWE – DEZYNSEKCJA

„INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ”

 

Termin szkolenia: 29-30 listopada 2021 r.;

Miejsce szkolenia: Osieck k/Garwolina Hotel „POD SOSNAMI”.

Koszt szkolenia: 1500 zł 00 gr (brutto).

Początek szkolenia: 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:15.

Zakończenie szkolenia dnia 30 listopada 2021 r. (wtorek) około godz. 14:00.

 

PROGRAM Szkolenia n. t.: „INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ” obejmie m. in. następujące zagadnienia:

 

 • Pluskwa domowa – biologia i szkodliwość. Feromony pluskwy domowej
 • IPM – Integrowane metody zwalczania pluskwy domowej
 • Inspekcja pomieszczenia przed wykonaniem zabiegu odpluskwiania
 • Pluskwa domowa: Inspekcja i monitorowanie
 • Fizyczna metoda zwalczania pluskwy domowej: zastosowanie wysokich temperatur, sucha para
 • Zwalczanie pluskwy domowej w trudno dostępnych kryjówkach: obojętne pyły + wysoka temperatura
 • Cryonite – nowa i ekologiczna metoda zwalczania szkodników
 • Zwalczanie pluskwy w obiektach z chroniczną ich aktywnością
 • Co zrobić, aby nie zabrać pluskiew z sobą? Przygotowanie obiektu do zabiegu
 • Ziemia  okrzemkowa  i  żele krzemowe  na  pluskwę  domową
 • Konieczność ścisłej współpracy z klientem,  gdy są problemy z pluskwą
 • Pluskwa domowa wymaga współpracy firmy DDD z klientem
 • Monitorowanie pluskwy domowej. Urządzenia do monitorowania
 • Uwagi o chemicznych metodach zwalczania pluskwy domowej
 • Czy pluskwy mogą być wektorem czynników chorobotwórczych?
 • Przegląd niechemicznych metod zwalczania pluskwy domowej
 • Chemiczne metody zwalczania pluskwy domowej; odporność pluskwy domowej na insektycydy.
 • Gazowanie pluskiew w pojazdach i kontenerach

 

W cenę Szkolenia (1500 zł brutto; 1219,51 zł netto) wliczono koszty realizacji programu szkolenia, wynajem sali, nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie (kolacja, śniadanie, obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, materiały szkoleniowe i Certyfikat.

 

Koszty uczestnictwa (1500 zł brutto) uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz: PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

W okresie pandemii Covid-19 liczba miejsc w Hotelu jest ograniczona, dlatego wpłata = zapewniona rezerwacja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia (Certyfikat), dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta zgłoszenia na szkolenie) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

 

 

Karta zgłoszenia na warsztaty szkoleniowe

 

Zgłaszam się na szkolenie „INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ”

 

 • Proszę o pokój jednoosobowy (dopłata w recepcji hotelu)
 • Proszę o pokój dwuosobowy

 

Osieck, Hotel „Pod Sosnami”, 29-30 listopada 2021 r.

 

Dane do Certyfikatu:

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..………

FIRMA: ………………………….…………………………………………………………….….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………..……….….

Kod i miejscowość: …………………………………….……………………………………

 

Dane do faktury:

FIRMA: ………………………………………………………………………………………..…

Ulica, nr domu, nr lokalu: …………………………..………………………..….….……

Kod i miejscowość: …………………………………….……………………………………

NIP firmy …………………………

WARSZTATY DERATYZACYJNE

WARSZTATY SZKOLENIOWE  –  DERATYZACJA

 

„DOBRA PRAKTYKA DERATYZACYJNA. TRUDNE ZABIEGI ZWALCZANIA GRYZONI”

 

Termin szkolenia: 25-26 października 2021 r.;

Miejsce szkolenia: Osieck k/Garwolina Hotel „POD SOSNAMI”

Koszt szkolenia: 1500 zł 00 gr (brutto).

 

 

Początek szkolenia: 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:15.

Zakończenie szkolenia dnia 26 października 2021 r. (wtorek) około godz. 14:00.

 

PROGRAM Szkolenia n. t.: „DOBRA PRAKTYKA DERATYZACYJNA. TRUDNE ZABIEGI ZWALCZANIA GRYZONI” obejmie m. in. następujące zagadnienia:

 

 • Dobra Praktyka deratyzacji. Zwalczanie gryzoni zgodnie z Normą PN-EN 16636:2015-03. Ocena ryzyka od gryzoni w obiektach zakładu produkującego żywność
 • Audyt deratyzacji. Wytyczne wymagającego audytora. Najczęściej popełniane błędy podczas deratyzacji
 • Zachowanie różnorodności biologicznej przez technika ddd.
 • Reklamacje zabiegów deratyzacyjnych i im zapobieganie
 • Deratyzacja wałów przeciwpowodziowych
 • Deratyzacja wysypisk śmieci
 • Zwalczanie gryzoni w ogrodach zoologicznych
 • Deratyzacja budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, szkół i przedszkoli
 • Deratyzacja sklepów spożywczych i obiektów restauracyjnych
 • Zwalczanie gryzoni w zakładzie przemysłu spożywczego
 • Tradycyjny monitoring aktywności gryzoni i jego dokumentacja
 • Elektroniczny monitoring aktywności szkodników i jego dokumentacja.

 

Liczba miejsc jest ograniczona w Hotelu w okresie pandemii Covid-19, dlatego wpłata = zapewniona rezerwacja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia (Certyfikat), dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta zgłoszenia na szkolenie) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

 

W cenę Szkolenia (1500 zł brutto; 1219,51 zł netto) wliczono koszty realizacji programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (kolacja, śniadanie, obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych,  materiały szkoleniowe i Certyfikat.

 

Koszty uczestnictwa (1500 zł brutto) uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

 

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz: PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Karta zgłoszenia na warsztaty szkoleniowe

 

 

Zgłaszam się na warsztaty szkoleniowe:

 

„DOBRA PRAKTYKA DERATYZACYJNA. TRUDNE ZABIEGI ZWALCZANIA GRYZONI”

Osieck, Hotel „Pod Sosnami”, 25-26 października 2021 r.

 

 

Dane do Certyfikatu:

Imię  i   Nazwisko     ………………………………………………………………………

FIRMA:  ………………………….……………………………………………………..….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………..……….….

Kod i miejscowość: …………………………………….…………………………..………

 

Dane do faktury:

FIRMA:  …………………………………………………………………………………..…

Ulica, nr domu, nr lokalu: …………………………..…………………..… …….….……

Kod i miejscowość: …………………………………….…………………………..………

NIP firmy  …………………………

SZKOLENIE „ZABEZPIECZENIE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED PTAKAMI”

„ZABEZPIECZENIE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED PTAKAMI”

 

AGENDA SZKOLENIA

DZIEŃ 1 (4 PAŹDZIERNIKA)

12:00  

Rozpoczęcie szkolenia, zameldowanie uczestników w pokojach.

13:00 – 14:45

prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

„Biologia i behawior ptaków bytujących w przestrzeni przemysłowej i miejskiej.”

15:00 – 16:45

r.pr. Julia Żak, r.pr. Magdalena Świąder (Kancelaria Radcowska Moyers)

„Ptaki, a prawo – jak skutecznie działać, żeby nie narażać się na kary”.

17:00 – 17:45

Obiadokolacja

18:00 – 19:45

mgr inż. Michał Żak

„Deawionizacja w Polsce i na świecie”

 

DZIEŃ 2 (5 PAŹDZIERNIKA)

6:30 – 8:45

Śniadanie

9:00 – 10:45

Milada Płomińska  – Usługi sokolnicze

„Wypłaszanie z użyciem ptaków drapieżnych” (wykład i pokaz sokolniczy)

11:00 – 12:45

Armand Piotrowski – Bird Control Group

„Płoszenie ptaków z użyciem urządzeń laserowych”

13:00 – 14:45

Karol Boruta – Killgerm Polska

„Metody ochrony elewacji budynków przed ptakami z wykorzystaniem produktów BirdFree i Avishock”

15:00 – 15:45

Obiad

16:00

Zakończenie szkolenia

KOSZTY SZKOLENIA

 

1500 zł netto (1845 zł brutto) – cena promocyjna do 15 września

1800 zł netto (2414 zł brutto) – cena standardowa od 15 do 30 września

Cena szkolenia zawiera:

 • nocleg w pokoju 2 osobowym – możliwość zakwaterowania w pokoju 1 os. za dopłatą (65 zł netto)
 • posiłki oraz przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe

ZAPISY NA SZKOLENIE

 

W celu rezerwacji należy przesłać poniższy formularz na adres dddaudit@gmail.com i dokonać wpłaty.

Konto do wpłat: 91 1140 2004 0000 3802 8009 8249

Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, SZKOLENIE PTAKI

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię, Nazwisko:

Dane do faktury:

Dane na certyfikacie:

Dodatkowe uwagi (zakwaterowanie, preferencje żywieniowe etc.):