Firma „PROF-PEST DDD” z Chrzanowa we współpracy z firmą „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński z Łopacianki zorganizowała Seminarium:

„Najnowsze zabezpieczenia wykorzystywane w branży Pest Control”

Seminarium odbyło się 26 listopada 2014 r. w Skansenie ‚Nagawki’.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wygłoszone zostały następujące referaty:

  • „Najwyższy standard zabezpieczeń przed gryzoniami z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz antyallergicznych atraktantów” – Daniel Schröer oraz Olivier Klute z firmy FUTURA.
  • „Najwyższy standard zabezpieczeń przed gryzoniami z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz antyallergicznych atraktantów” – Daniel Schröer oraz Olivier Klute z firmy FUTURA.
  • „Mole spożywcze i ich szkodliwość na przykładzie omacnicy spichrzanki” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa.
  • „Innowacyjne działanie systemu DISMATE PE w walce z molami spożywczymi” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa.
  • “Najnowsze rodentycydy na polskim rynku” – Piotr Szeląg z firmy DEZ-DER