You are currently viewing „POLITYKA”

„SZCZURZA SZARŻA” to tytuł ciekawego i ważnego dla branży DDD artykułu red. Joanny Solskiej, który ukazał się w 30-tym numerze pisma „POLITYKA” (24.07-30.07) na stronach 32-34. Bardzo polecam.