You are currently viewing DEZYNSEKCJA PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH METODĄ VELOXY

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

DEZYNSEKCJA PRZEDMIOTÓW ZABYTKOWYCH METODĄ VELOXY

Zwalczanie szkodliwych owadów niszczących przedmioty zabytkowe z zastosowaniem urządzenia Veloxy® jest prostą metodą. Polega na tym, że wartościowe obiekty, np. zabytkowe meble, obrazy w ramach, rzeźby w drewnie i stare księgi, zamykane są pojedynczo, po kilka lub nawet po kilkanaście sztuk, w zależności od ich wielkości, w szczelnym opakowaniu ze specjalnej folii, która nie przepuszcza tlenu. Wszystkie kolejne opakowania można połączyć z sobą za pomocą rurek i zaworków. Następnie azot o zadanej wilgotności względnej jest z urządzenia Veloxy® dodawany do opakowań do momentu, aż stężenie tlenu wewnątrz opakowań spadnie do 0,1%-0,3%. Azot jest pobierany z powietrza atmosferycznego (stanowi około 78% powietrza, a O2 tylko 21%) i w aparacie Veloxy® podlega sterylizacji promieniami UV. Po osiągnięciu wymaganego stężenia tlenu (0,1%-0,3%) obiekty są szczelnie zamykane zaworkami i pozostawiane w zamknięciu przez przynajmniej 21 dni.

W uzyskanej w ten sposób beztlenowej atmosferze giną wszystkie stadia rozwojowe owadów: formy dorosłe szkodników drewna wyrobionego, ich jaja, larwy i poczwarki. Zmodyfikowana atmosfera z 0,1%-0,3% zawartością tlenu jest też śmiertelna dla szkodników produktów przechowywanych.

Za pomocą urządzenia VELOXY® tworzącego środowisko beztlenowe można wytępić szkodniki w najróżniejszych przedmiotach zabytkowych:
◾wykonanych z drewna (ikony, ramy obrazów, podobrazia drewniane, zabytkowe meble, stare instrumenty),
◾starych i zabytkowych księgach,
◾zbiorach archiwalnych,
◾kolekcjach przyrodniczych,
◾wyrobach z wełny,
◾przedmiotach wykonanych ze skóry,
◾trofeach myśliwskich,

a także w:
◾wartościowych półproduktach,
◾wyrobach farmaceutycznych,
◾cennych partiach produktów spożywczych (np. orzechy) i używkach (np. tytoń)

Dezynsekcja z zastosowaniem urządzenia VELOXY® przeprowadzana jest in situ, u klienta, a więc bez konieczności transportu obiektów niszczonych przez owady z miejsca ich składowania do budynku zabiegowego.

Urządzenie VELOXY® jest pomocne podczas przygotowywania wystaw przedmiotów archeologicznych i innych zabytków, narażonych na szkodliwe działanie tlenu. Ze szczelnych kabin, w których zamknięte są eksponaty, można usunąć tlen i zwiększyć stężenie azotu.

Dezynsekcja z zastosowaniem VELOXY® jest metodą ekologiczną, bezpieczną dla ludzi i obiektów.

Dezynsekcja przedmiotów i produktów z zastosowaniem urządzenia VELOXY® produkcji R.G.I. bioSteryl Tech (Genua, Włochy) została opracowana w latach ’90. ubiegłego wieku i dotychczas została sprawdzona w wielu instytucjach, m. in. British Library (Londyn), Muzeum Techniki (Wiedeń), Royal Ontario Museum (Toronto), a także w Muzeum Narodowym w Krakowie.