KURS PODSTAWY DEZYNFEKCJI – KORONA WIRUS

SZKOLENIE NR 1:

 

PODSTAWY DEZYNFEKCJI.  DEZYNFEKCJA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIACH Z ZAGROŻENIEM OD KORONAWIRUS SARS-CoV-2

Wprowadzam następującą organizację szkolenia n. t.: „Podstawy dezynfekcji. Dezynfekcja w zakładach opieki zdrowotnej, budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniach z zagrożeniem od koronawirus SARS-CoV-2”:

Kurs Internetowy kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.

Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, zakończyć też w dowolnym terminie.

Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i – oczywiście – adres e-mailowy.

Uczestnik wnosi opłatę w wysokości 615 zł 00 gr (brutto) na konto bankowe firmy „Trojszyk” nr 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805 i podaje dane firmy niezbędne do przygotowania faktury.

Organizator szkolenia przesyła poprzez WeTransfer materiały szkoleniowe (prezentacje PowerPoint bogate, pięknie ilustrowane) i zestaw pytań egzaminacyjnych.

Uczestnik zapoznaje się z dostarczonym materiałem i odpowiada na przesłane pytania. Odpowiedzi Uczestnik przesyła do organizatora szkolenia do oceny.

Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu zestawu pytań przesłanych przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Program szkolenia:

1. Wirusy i mikroorganizmy

2. Podstawowe wiadomości o wirusach

3. Dezynfekcja w zakładach opieki zdrowotnej z zagrożeniem od koronawirus SARS-CoV-2

4. Komary nie roznoszą koronawirusów

5. Ozonowanie chroni nas przed koronawirusem SARS-CoV-2

6. Dezynfekcja powierzchni otoczenia zarażonego koronawirusem SARS-CoV-2

7. Flora bakteryjna organizmu i jej rola.

8. Odporność

9. Pryszczyca. Clostridium

10. Choroby przenoszone przez gryzonie

11. Ogólne zasady dezynfekcji

12. GMP/GHP a mycie i dezynfekcja

13. Dezynfekcja pomieszczeń, chłodni i środków transportu. Dezynfekcja w pomieszczeniach dla zwierząt

14. Dezynfekcja jaj

15. Dezynfekcja przy usuwaniu następstw powodzi

16. Dezynfekcja w pomieszczeniach po zmarłych

17. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – ptasia grypa. Wirus ptasiej grypy: ptasia zaraza

18. Analiza zagrożeń terrorystycznych i krytyczne punkty kontrolne (TACCP, nie … HACCP).

19. Dezynfektor B – przykład produktu biobójczego

20. Sprzęt ochrony osobistej w zabiegach DDD

21. Dokumentowanie zabiegów DDD

 

SZKOLENIE NR 2:

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) I GRYPA PTAKÓW ORAZ ZWALCZANIE TYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

Wprowadzam następującą organizację szkolenia n. t.: „Afrykański Pomór świń (ASF) i grypa ptaków oraz zwalczanie tych chorób zakaźnych”:

Kurs Internetowy kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.

Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, zakończyć też w dowolnym terminie.

Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i -oczywiście – adres e-mailowy.

Uczestnik wnosi opłatę w wysokości 615 zł 00 gr (brutto) na konto bankowe firmy „Trojszyk” nr 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805 i podaje dane firmy niezbędne do przygotowania faktury.

Organizator szkolenia przesyła materiał szkoleniowy (prezentacje PowerPoint bogate, pięknie ilustrowane) i zestaw pytań egzaminacyjnych.

Uczestnik zapoznaje się z dostarczonym materiałem i odpowiada na przesłane pytania. Odpowiedzi Uczestnik przesyła do organizatora szkolenia.

Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu zestawu pytań przesłanych przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Program szkolenia:

1. Wirusy i mikroorganizmy

2. Ogólne zasady dezynfekcji

3. Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich

4. Dezynfekcja środków transportu

5. Wirus ptasiej grypy – ptasia zaraza

6. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – ptasia grypa (Avian influenza)

7. Ptasia grypa: wirus H5N8

8. Ptasia grypa i zadania operatora DDD

9. Metody oddalania dzikich ptaków od budynków gospodarczych.

10. Warunki zdrowotne i higiena w kurnikach.

11. Afrykański pomór świń (ASF) – Przebieg i objawy choroby zakaźnej

12. Afrykański pomór świń (ASF) -Rozprzestrzenianie się choroby

13. Afrykański pomór świń (ASF) – Dziki (Sus scrofa) i problemy z nimi

14. Afrykański pomór świń (ASF) – Zwalczanie choroby ASF. Bioasekuracja

15. Afrykański pomór świń (ASF) – Zwalczanie choroby ASF. Czyszczenie i odkażanie

16. Zabiegi dezynfekcyjne – Podsumowanie