You are currently viewing RZEŹNIK POLSKI, artykuł p.t. „Szkodniki w sklepie mięsnym”

Miesięcznik „RZEŹNIK POLSKI” w numerze 8 (169) na stronach 36-38 zamieścił artykuł dr inż. Katarzyny Godlewskiej p.t.: „Szkodniki w sklepie mięsnym”.

Pani Doktor pisze, że ” …dobrym przyczynkiem współpracy jest przeszkolenie pracowników sklepu przez firmę DDD, co pozwoli zrozumieć przyczyny i skutki wnikania szkodników na teren zakładu. (…) W większych organizacjach – np. sklepy sieciowe zaleca się przeszkolenie jednego z pracowników w zewnętrznej firmie, by wiedzieć i umieć ocenić, czy współpraca z firmą DDD przebiega w sposób poprawny. Bardzo dobre szkolenia można znaleźć na stronie internetowej www.trojszyk.com „.