Aktualności

AUKCJA NA ALLEGRO CHARYTATYWNI DLA 25. FINAŁU WOŚP

Odpluskwianie, Odpluskwianie Warszawa, Dezynsekcja, Dezynsekcja Warszawa, Deratyzacja, Deratyzacja Warszawa, Dezynfekcja, Dezynfekcja Warszawa, Zwalczanie, zwalczanie pluskwy, zwalczanie pluskiew, zwalczanie pluskiew Warszawa, zwalczanie pluskwy Warszawa, zwalczanie myszy, zwalczanie myszy Warszawa, zwalczanie szczurow, zwalczanie szczurow Warszawa, zwalczanie prusakow, zwalczanie prusakow Warszawa, zwalczanie karaluchow, zwalczanie karaluchow Warszawa, zwalczanie szkodnikow, zwalczanie szkodnikow Warszawa, zwalczanie owadow, zwalczanie owadow Warszawa, pestcontrol, pest control, bedbug, bed bug, bed bugs, Warszawa, Warsaw, London, Londyn, Berlin, prusator, PRUSATOR.PL

http://aukcje.wosp.org.pl/baner-reklamowy-na-stronie-www-trojszyk-com-1-rok-i4048747

 

Już po raz czwarty wystawiłem na Allegro Charytatywni do sprzedaży miejsce na  reklamę na mojej stronie www.trojszyk.com; całkowity dochód jest przeznaczony dla 25-tego Finału WOŚP, na bardzo szczytny cel.

Licytację wygrała firma „PRUSATOR

Gratuluję firmie PRUSATOR, która wygrała aukcję kwotą 2900 zł. Jak dotychczas – jest to rekordowa kwota, jaką WOŚP otrzymała za miejsce na mojej stronie. Baner reklamowy firmy PRUSATOR będzie zawieszony na mojej stronie do 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

„SZCZURY W NATARCIU”, NEWSWEEK, 30/2015

Fragmenty artykułu Redaktor Małgorzaty Święchowicz p.t. „Szczury w natarciu”, który ukazał się w „Newsweek”, nr 30/2015 na stronach 28-31:

Szczur w pułapce„(…) W Pabianicach, szczur przeszedł rurami kanalizacyjnymi do mieszkania i próbował wyskoczyć z muszli. Ugryzł mężczyznę, który akurat chciał się załatwić. Człowiek, w nerwach, złapał drania, udusił, wyrzucił na śmietnik. Później trzeba było w tym śmietniku grzebać, odnaleźć truchło, oddać do przebadania specjalistom z Zakładu Higieny Weterynaryjnej. Czytaj ca&#322o&#347&#263

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

NA AUKCJI ALLEGRO WSPIERAJĄCEJ 23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WYSTAWIŁEM NA SPRZEDAŻ MIEJSCE NA STRONIE www.trojszyk.com NA REKLAMĘ, KTÓRA BĘDZIE ZAWIESZONA PRZEZ CAŁY ROK – DO 24. FINAŁU WOŚP. WOSPAukcję wygrała firma  ‚DEZ-DER’, ŁOPACIANKA 62, 08-412 BOROWIE.

Wszystkim biorącym udział w licytacji, której dochód (999 zł) przeznaczony będzie na szczytny cel, BARDZO DZIĘKUJĘ!

http://aukcje.wosp.org.pl/baner-reklamowy-na-stronie-www-trojszyk-com-1-rok-i1253030

NOWY KIERUNEK STUDIÓW NA SGGW: OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN

Dnia 15 grudnia 2014 r. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatwierdził NOWY kierunek studiów OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN, który realizowany będzie na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016:

OLYMPUS DIGITAL CAMERASTUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 60

kwalifikacja – biologia albo chemia albo matematyka

początek zajęć – 01 października 2015 r; semestr zimowy

czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów

uzyskany tytuł – inżynier

 

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej. Dotyczy czynników wywołanych przez agrofagi oraz działaniem innych, sprzyjających rozwojowi chorób fizjologicznych. Student zdobywa rzetelną wiedzę dotyczącą biologii, szkodliwości i metod identyfikacji patogenów, szkodników i chwastów. Absolwent rozumie interakcje między roślinami, fitofagami i ich wrogami naturalnymi oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do ochrony zdrowia roślin, a tym samym do poprawienia jakości i zdrowotności produkowanej żywności. Kierunek kształtuje potrzebę stosowania profilaktyki oraz bezpiecznych metod ochrony roślin, opartych na znajomości biologii, ekologii i fizjologii czynników chorobotwórczych i szkodliwych. Zdobyta wiedza, a także kontakt z producentami w czasie praktyk, pozwoli absolwentowi kierunku Ochrona Zdrowia Roślin wyjść naprzeciw zadaniom postawionym przez Unię Europejską, ujętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.

 

 ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia zwierząt, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami,  chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci potrafią identyfikować patogeny roślin, szkodniki i chwasty wykorzystując tradycyjne metody diagnostyczne, jak również techniki oparte o najnowsze osiągnięcia fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki; posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych działań w celu ich zwalczania w sposób skuteczny i bezpieczny dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadniony, jednocześnie ograniczając działanie czynników szkodliwych; potrafią podejmować działania profilaktyczne z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. W okresie studiów zdobywają świadomość znaczenia dla społeczeństwa i środowiska naturalnego zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanych metod ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami; posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych w firmach związanych z ochroną roślin.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w gospodarstwie indywidualnym, w dużych gospodarstwach rolnych, w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, w jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych, w szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, w kwarantannowych punktach granicznych, w ogrodach botanicznych i arboretach, w firmach nasiennych i hodowlanych, w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów oraz w centrach ogrodniczych.