XXXV Sympozjum Akarologiczne – Osieck 2017

35. SYMPOZJIM AKAROLOGICZNE

  

KOMUNIKAT NR 2

  

Kolejne jubileuszowe, już XXXV Sympozjum Akarologiczne odbędzie się  w dniach od 24 do 27 maja 2017 r. w Warszawie i Osiecku.

 

Rozpoczniemy obrady dnia 24 maja 2016 r. (środa) Uroczystością Jubileuszową z okazji 90-lecia urodzin Profesora dr hab. Jana Boczka, dr  h.c. Uroczystość odbędzie się w Sali Seminaryjnej Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie, a następnie przejedziemy do Hotelu „Pod Sosnami” znajdującego się w Osiecku koło Garwolina.

 

Szanowni Państwo,

 

w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w 35. Sympozjum Akarologicznym w Osiecku należy pobrać i wypełnić KWESTIONARIUSZ DANYCH REJESTRACYJNYCH UCZESTNIKA oraz formularz ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA.

 

Zgłoszenia na Sympozjum prosimy przesyłać do 01 kwietnia 2017 r.

Wpłat przelewowych prosimy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2017 r.

 

Koszty Sympozjum:

Opłata przelewem do dnia 01-04-2017  (700 zł / osoba,  550 zł / student, doktorant)

Opłata gotówką na miejscu 24-05-2017 (800 zł / osoba,  650 zł / student, doktorant)

 

Opłaty obejmują: wpisowe, noclegi, trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), ognisko i druk materiałów konferencyjnych.

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe:

Nazwa i  adres odbiorcy: SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Nr konta: 83 1240 6003 1111 0000 4943 9881       

Tytuł przelewu „507-20-042100-P00017-99  XXXV Sympozjum Akarologiczne”

       

Podpisany kwestionariusz danych rejestracyjnych (dokument wewnętrzny SGGW, niezbędny do wystawienia faktury) i dowód wpłaty wpisowego, prosimy przesłać na adres:

 

dr Ewa Puchalska

Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159

02-787 Warszawa

 lub razem z formularzem zgłoszeniowym, mailem na adres:

ewa_puchalska@sggw.pl

 

Dojazd z Warszawy do Osiecka. Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z dojazdu autokarowego z Warszawy do Osiecka w dniu 24-04-2017 oraz z Osiecka do Warszawy w dniu 27-04-2017r. Osoby zainteresowane takim transportem prosimy o zaznaczenie tej informacji w formularzu zgłoszeniowym.

 

Przygotowanie abstraktów:

 

Streszczenia referatów i posterów prezentowanych na 35. Sympozjum Akarologicznym zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych i należy je przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 01 kwietnia 2017.

 

Poniżej znajdują się wytyczne potrzebne do przygotowania streszczeń:

 

format A4, maksymalnie 250 słów, język polski (wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman CE, wys. 10 pts, odstęp pojedynczy), zamieścić tytuł (12 pts, wytłuszczony), imiona i nazwiska autorów (11 pts) wraz z ich afiliacjami (9 pts) – między tytułem, nazwiskami i afiliacjami zrobić jednowierszowe odstępy, między afiliacjami a zasadniczym tekstem zrobić dwuwierszowy odstęp. W komunikacie uwzględnić: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski (ewentualnie 3-4 pozycje piśmiennictwa).

 

Wzorem poprzedniego Sympozjum istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów doniesień w Biological Letters na zasadach obowiązujących w czasopiśmie.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

/prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz/

 

 

KOMUNIKAT NR 1

Kolejne jubileuszowe, już XXXV Sympozjum Akarologiczne odbędzie się  w dniach od 24 do 27 maja 2017 r.

Rozpoczniemy obrady dnia 24 maja 2016 r. (środa) Uroczystością Jubileuszową z okazji 90-ciolecia urodzin Profesora dr hab. Jana Boczka, dr  h.c. Uroczystość odbędzie się w Sali Seminaryjnej Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie, a następnie przejedziemy do Hotelu „Pod Sosnami”, Osieck koło Garwolina. Będzie możliwość skorzystania z autokaru.

  acari1

Na XXXV Sympozjum Akarologiczne – Osieck 2017 zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Akarologicznego, a także osoby zainteresowane akarologią, a jeszcze nie będące członkami naszego Towarzystwa.

Dalsze szczegóły dotyczące XXXV Sympozjum Akarologicznego zostaną podane wkrótce w Komunikacie nr 2.