ZAKOŃCZYLIŚMY UDANE

SEMINARIUM FREGATA & DEZ-DER & AGRO ZAOPATRZENIE

 

Zabiegi deratyzacyjne wykonane rodentycydami firmy FREGATA S.A.

 

zorganizowane przez

FREGATA” S.A., “DEZ-DER” i „AGRO ZAOPATRZENIE” Sp. z o. o

przy współpracy z Samodzielnym Zakładem Entomologii Stosowanej SGGW

 

 22 stycznia 2018 r. o godz. 10:15 -16:00

Miejsce: Hotel 500 Stryków(http://www.hotel500.com.pl/strykow)

  

PROGRAM  SEMINARIUM

 

  •       Formy użytkowe produktów biobójczych do zwalczania gryzoni
  •       Charakterystyka gryzoniobójczych substancji aktywnych zaliczanych do antykoagulantów II generacji
  •       Prezentacja rodentycydów firmy „FREGATA” S. A.
  •       Zwalczanie szczurów i mysz za pomocą płynnej trutki ‘TOXAN płynny’
  •       Trucie gryzoni w norach z użyciem produktów biobójczych firmy „FREGATA” S. A.
  •       Zmiany na rynku rodentycydów: trutki na gryzonie z przeznaczeniem dla profesjonalnego i powszechnego użytkownika.
  •       Przegląd karmników deratyzacyjnych ze szczególnym omówieniem karmników bezpiecznych i odpornych na manipulowanie typu tamper resistant.

 

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa i materiały Seminarium n. t. „Zabiegi deratyzacyjne wykonane rodentycydami firmy FREGATA S.A.”.