SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE: Zarządzanie organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego

UWAGA: SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

 

In order to stay professional, we must stay current.”

 

SZKOLENIE: Zarządzanie organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego

 

‘KARACZANY I SKUTECZNE METODY ICH ZWALCZANIA’

 

Termin szkolenia: 24-25 stycznia 2020 r. (wyznaczony zostanie inny termin szkolenia);

Miejsce szkolenia: Sierpów k/ Łęczycy, Restauracja Hotel „ZATOKA”.

Koszt szkolenia: 1000 zł 00 gr (brutto).

 

 

Początek szkolenia: 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 14:15.

Zakończenie szkolenia dnia 25 stycznia 2020 r. (sobota) około godz. 14:00.

 

PROGRAM  SZKOLENIA:

 • Pospolite szkodniki w środowisku człowieka
 • Z życia karaczanów
 • Uporczywe karaczany – trudności z ich zwalczaniem: potrzeba ścisłej współpracy z klientem
 • Alergeny od prusaków
 • Zadomki
 • Metoda na liczne karaczany w restauracji i budynku mieszkalnym
 • Preparaty żelowe i ich wykładanie
 • Odporność behawioralna prusaków na insektycydy
 • Nowy karaczan (Supella longipalpa) w Europie – już był w Polsce!
 • Zwalczanie prusaków w obiektach żywienia zbiorowego
 • Biologia i szkodliwość owadów – szkodników o znaczeniu sanitarnym
 • Zwalczanie karaczanów w zakładach produkujących żywność.

 

W cenę Szkolenia (1000 zł 00 gr brutto) wliczono koszty realizacji programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad, kolacja, śniadanie), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, materiały szkoleniowe i Certyfikat. Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz: PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

Liczba miejsc jest ograniczona w Hotelu, więc wpłata = zapewniona rezerwacja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia (Certyfikat), dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com lub ignatowiczst@yahoo.com

 

 

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

Zgłaszam się na szkolenie:

Zarządzanie organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego 

KARACZANY I SKUTECZNE METODY ICH ZWALCZANIA

 

24-25 stycznia 2020 r. (wyznaczony zostanie inny termin szkolenia!)

Miejsce szkolenia: Sierpów k/ Łęczycy, Restauracja Hotel „ZATOKA”

 

Dane do Certyfikatu:

 

Imię  i   Nazwisko     …….…………………………………………..……………………

FIRMA:  ………………………….……………………………………………………..….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………..……….….

Kod i miejscowość: ……………………………………..…………………………..………

 

 

Dane do faktury:

 

FIRMA:  ………………………………………………….………………………………..…

Ulica, nr domu, nr lokalu: …………………………….…………………..……….….……

Kod i miejscowość: ……………………………………..…………………………..………

NIP firmy  ……………………………