Szkolenie „OZONOWANIE”

Kurs Internetowy „OZON, GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OZONU W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI” kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.

Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, rozpocząć i zakończyć też w dowolnym terminie. Zgłoszenia proszę przesłać na e-mail: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu ukończenia szkolenia) i – oczywiście – adres e-mailowy.

 

Koszt kursu wynosi 492 zł (brutto). Uczestnik wnosi opłatę na konto bankowe firmy „Trojszyk” Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz, ul. Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa, nr 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805 oraz podaje dane (koniecznie NIP) niezbędne do przygotowania Faktury VAT.

 

 +JAR_7813

Organizator szkolenia przesyła bogate i pięknie ilustrowane materiały szkoleniowe. Uczestnik zapoznaje się z poszczególnymi partiami materiału. Organizator kursu przesyła jednocześnie zestaw pytań, na które uczestnik musi odpowiedzieć.

 

Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu przesłanych odpowiedzi przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o Ukończeniu Szkolenia „OZON, GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OZONU W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI” z wynikiem pozytywnym.

 

Oprócz szkolenia internetowego prowadzimy WARSZTATY SZKOLENIOWE z ZAKRESU OZONOWANIA:

‘GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA OZONOWANIA W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI’

Termin szkolenia: 27-28 marca 2020 r.;

Miejsce szkolenia: Sierpów k/ Łęczycy, Restauracja Hotel „ZATOKA”.

Koszt szkolenia: 1000 zł 00 gr (brutto).

Początek szkolenia: 27 marca 2020 r. (piątek) o godz. 14:15.

Zakończenie szkolenia dnia 28 marca 2020 r. (sobota) około godz. 14:00.

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH n. t.: „GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA OZONOWANIA W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI” obejmie m. in. następujące zagadnienia:

  • Odkażanie ozonem: Wpływ ozonu na mikroorganizmy: dezynfekcja powierzchni i dezynfekcja powietrza. Pleśnie w zakładzie produkującym żywność
  • Procedura przeprowadzenia zabiegu ozonowania; BHP z ozonem.
  • Praktyczne zajęcia: ozonowanie pomieszczenia mieszkalnego i samochodu
  • Usuwanie przykrego zapachu od martwych gryzoni i owadów
  • Generatory ozonu – prezentacja urządzeń
  • Czy możliwe jest zwalczanie patogenów i szkodników o znaczeniu sanitarnym metodą ozonowania pomieszczeń? Dezynfekcja ozonem w produkcji drobiarskiej
  • Jakość owoców a terapia ozonowa. Sanityzacja produktów ogrodniczych
  • Perspektywy zastosowania ozonu w zwalczaniu szkodników przechowywanych zbóż. Ozon jako fumigant
  • Perspektywy wykorzystania ozonu w zabiegach dezodoryzacji … i nie tylko
  • Czy ozonowanie jest skuteczną metodą likwidowania korozji biologicznej?

W cenę Szkolenia (1000 zł 00 gr brutto) wliczono koszty realizacji programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad, kolacja, śniadanie), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych,  materiały szkoleniowe i Certyfikat. Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz: PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805 

 

Liczba miejsc jest ograniczona w Hotelu, więc wpłata = zapewniona rezerwacja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia (Certyfikat), dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com lub ignatowiczst@yahoo.com

Karta zgłoszenia na szkolenie

Zgłaszam się na szkolenie:

 „GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA OZONOWANIA W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI”

Sierpów k/ Łęczycy, Restauracja Hotel „ZATOKA”, 27-28 marca 2020 r.

Dane do Certyfikatu:

FIRMA:  ………………………….……………………………………………………..….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………..……….….

Kod i miejscowość: …………………………………….…………………………..………

 

Dane do faktury:

FIRMA:  …………………………………………………………………………………..…

Ulica, nr domu, nr lokalu: …………………………..…………………..……….….……

Kod i miejscowość: …………………………………….…………………………..………

NIP firmy  ……………………………