Szkolenie online pt. „Wymagania standardu IFS Food w wersji 7 – zarządzanie szkodnikami w zakładach spożywczych”

W związku z obowiązkowym wdrożeniem standardu IFS Food w wersji 7 od dnia 1 lipca 2021, oraz możliwością dobrowolnego wdrożenia tego standardu od 1 marca 2021 firma DDD Audit we współpracy z IFS  Central & Eastern Europe  oraz  ISOQAR CEE Sp. z o.o.  zaprasza na szkolenie online pt. „Wymagania standardu IFS Food w wersji 7 – zarządzanie szkodnikami w zakładach spożywczych”.
Agenda spotkania:
Blok 1 
Prowadzący: Marek Marzec – Konsultant ds. rozwoju – IFS Polska
1. Rodzina standardów IFS – podstawowe informacje
2. Co to jest IFS – korzyści dla producentów żywności
3. Na czym skupia się najnowsza wersja standardu
Blok 2
Prowadzący: Michał Żak – właściciel – DDD Audit
1. Ochrona przed szkodnikami jako jeden z najważniejszych czynników utrzymania jakości
 skutki złej ochrony – jak wpływa na jakość żywności
 wymagania dla dostawców – na co obecnie zwracają uwagę klienci
 przykłady dobrej współpracy zakładu z usługodawcą
2. Zarządzanie szkodnikami w przemyśle spożywczym
 dokumentacja
 monitoring
 stan zakładu
 analiza ryzyka i analiza trendów
 stosowanie produktów biobójczych w zakładach przemysłu spożywczego
Blok 3 
Prowadzący:  Paweł Dąbrowski – Dyrektor zarządzający – ISOQAR CEE Sp. z o.o.
1. Porównanie 6 i 7 wersji standardu IFS Food – usługi pest control
2. Szczegółowe objaśnienie zmian w  wymaganiach standardu – punkt 4.13
– korzyści i wyzwania dla zakładu i dostawcy usług
Blok dyskusyjny z uczestnikami
1. Wymagania audytorów, interpretacja wymagań punktu 4.13
Data szkolenia
12 luty 2021, dokładna godzina zostanie podana bliżej wydarzenia
Szkolenia będzie trwać około 4-5 godzin zegarowych z 2 przerwami.
Miejsce szkolenia
Platforma ZOOM. Uczestnicy otrzymują link do spotkania w formie webinaru. Nie jest wymagane konto Microsoft, Google itp.
Zapisy
W zgłoszeniu wpisujemy imię i nazwisko, firmę oraz dane do faktury.
Limit miejsc: 80
Wpłaty
Koszt szkolenia: 615 PLN brutto
Nr konta: 91 1140 2004 0000 3802 8009 8249
Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, Szkolenie IFS 7
Wpłata oznacza rezerwację miejsca.
W przypadku rezerwacji do 25 stycznia – 10% zniżki
 
Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty ze szkolenia oraz materiały szkoleniowe w formie prezentacji Power Point.