„STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI”, Sierpów, 05-07 lutego 2018 r.

Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

 

Termin szkolenia podstawowego: 05 – 07 lutego 2018 r.;

początek 05 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 1230 zł (brutto).

 

Termin szkolenia uzupełniającego: 06 – 07 lutego 2018 r.;

początek 06 lutego 2018 r. (środa) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 615 zł (brutto).

 

Zakończenie szkoleń dnia 07 lutego 2018 r. (środa) około godz. 14:00.

 

Wołek zbożowy 

 

Tylko ten, kto ukończy „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji”, może (a) zakupić środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych (T+) i toksycznych (T), (b) stosować je do zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania (fumigacji), (c) stosować je do zwalczania kretów, mysz, nornic i karczowników.

 

Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych,  materiały szkoleniowe nagrane na płytkę CD (bogate, pięknie ilustrowane), egzamin i Zaświadczenie.

 

PROGRAM SZKOLENIA nt.: Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodny jest z Programem szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 10 maja 2013 r., poz. 554, załącznik nr 6). Szkolenie zakończy się EGZAMINEM.

 

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

 

Trojszyk  Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz

PKO Bank Polski S.A., numer konta:    50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Liczba miejsc jest ograniczona przez ww. Rozporządzenie, więc wpłata = rezerwacja. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia ukończenia szkolenia ważne 5 lat, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com lub ignatowiczst@yahoo.com

 

 Karta zgłoszenia na szkolenie

„Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji”

Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „ZATOKA”

 

Zgłaszam się na szkolenie

o   podstawowe, 05-07 lutego 2018 r.

o   uzupełniające, 06-07 lutego 2018 r. (Uwaga: Szkolenie uzupełniające jest dla tych Uczestników, którzy ukończyli już szkolenie podstawowe, a ich Zaświadczenie utraciło ważność po 5-ciu latach).

 

Dane do Zaświadczenia:

Imię  i   Nazwisko     …………………………………………………………………

PESEL:      ………………………………

Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Województwo …………………………………………………………………………………

 

Dane do faktury:

FIRMA:  ……………………………………………………………………………….               

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………………

Kod i miejscowość:       ……………………………………………………………………

NIP firmy  ……………………………………………………………………

 

SZKOLENIE TEORETYCZNE BLUEFUME cyjanowodór

 

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZE SZKOLENIE TEORETYCZNE

 

„BLUEFUME” (cyjanowodór, HCN) – NOWY FUMIGANT

 

które odbyło się dnia 30 maja 2017 r. w Sierpowie k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”

 BlueFume

 

 Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat ukończenia szkolenia, który upoważni kursanta do uczestnictwa w szkoleniu praktycznym.

  

ZAGADNIENIA SZKOLENIA:

 

o   Cyjanowodór (HCN) – nowy stary fumigant

o   Uwarunkowania prawne stosowania BLUEFUME w Polsce

o   Właściwości BLUEFUME i jego substancji aktywnej – cyjanowodoru HCN

o   Pierwsza pomoc, środki ochrony osobistej i bezpieczeństwo w czasie fumigacji z zastosowaniem BLUEFUME (cyjanowodór)

o   Inspekcja obiektu i jego przygotowanie do zabiegu

o   Instalacja linii dystrybucyjnej i rurek do pobierania próbek

o   Stosowanie gazu z butli pod ciśnieniem

o   Stosowanie gazu z puszek

o   Monitorowanie

o   Odwietrzanie obiektu

o   Sprzątanie obiektu  po zabiegu i udostępnienie obiektu klientowi

o   Możliwości zastosowań produktu biobójczego BLUEFUME

 

SZKOLENIE DQS DLA FIRM Z BRANŻY DDD

ZAKOŃCZYLIŚMY SZKOLENIE DQS DLA FIRM Z BRANŻY DDD

Szkolenie DQS POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie przeznaczone dla firm z branży DDD odbyło się dnia 29 maja 2017 r. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie DQS POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45.

Następujące zagadnienia zostały omówione:

(1) Analiza przyczyn źródłowych występowania szkodników w obiektach

(2) Ocena ryzyka w zakładzie produkcyjnym

(3) Plan zarządzania ryzykiem

(4) Certyfikacja wg PN-EN 16636