Wydarzenia

WARSZTATY SZKOLENIOWE „GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA OZONOWANIA W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI”, 28-29 września 2018 r., Osieck

WARSZTATY SZKOLENIOWE

‘GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA OZONOWANIA W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI’

 

Termin szkolenia: 28-29 września 2018 r.;

Miejsce szkolenia: Osieck, Hotel „Pod Sosnami”. Koszt szkolenia: 1000 zł 00 gr (brutto).

 

 

Początek szkolenia: 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 14:15.

Zakończenie szkolenia dnia 29 września 2018 r. (sobota) około godz. 14:00.

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH n. t.: „GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA OZONOWANIA W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI” obejmie m. in. następujące zagadnienia:

 

  • Odkażanie ozonem: Wpływ ozonu na mikroorganizmy: dezynfekcja powierzchni i dezynfekcja powietrza. Pleśnie w zakładzie produkującym żywność
  • Procedura przeprowadzenia zabiegu ozonowania; BHP z ozonem.
  • Praktyczne zajęcia: ozonowanie pomieszczenia mieszkalnego i samochodu
  • Usuwanie przykrego zapachu od martwych gryzoni i owadów
  • Generatory ozonu – prezentacja urządzeń
  • Czy możliwe jest zwalczanie patogenów i szkodników o znaczeniu sanitarnym metodą ozonowania pomieszczeń? Dezynfekcja ozonem w produkcji drobiarskiej
  • Jakość owoców a terapia ozonowa. Sanityzacja produktów ogrodniczych
  • Perspektywy zastosowania ozonu w zwalczaniu szkodników przechowywanych zbóż. Ozon jako fumigant
  • Perspektywy wykorzystania ozonu w zabiegach dezodoryzacji … i nie tylko
  • Czy ozonowanie jest skuteczną metodą likwidowania korozji biologicznej?

W cenę Szkolenia (1000 zł 00 gr brutto) wliczono koszty realizacji programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad, kolacja, śniadanie), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych,  materiały szkoleniowe i Certyfikat. Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz

PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

Liczba miejsc jest ograniczona w Hotelu, więc wpłata = zapewniona rezerwacja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia (Certyfikat), dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com lub ignatowiczst@yahoo.com

 

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

Zgłaszam się na szkolenie:

 „GENERATORY OZONU I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA OZONOWANIA W ZABIEGACH DEZODORYZACJI I DEZYNFEKCJI”

Osieck, Hotel „Pod Sosnami”, 28-29 września 2018 r.

 

Dane do Certyfikatu:

Imię  i   Nazwisko     ………………………………………………..…………………………

FIRMA:  ………………………………………………………………………………..….…….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………..……….….……

………………………………………………………………………………………………….

Dane do faktury:

FIRMA:  ………………………………………………………………………………..….…….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………..……….….……

………………………………………………………………………………………………….

Kod i miejscowość: ……………………………………….…………………………..………

NIP firmy  ……………………………

SZKOLENIE „Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji”, 24-26 września 2018 r.

Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

Termin szkolenia podstawowego: 24-26 WRZEŚNIA 2018 r.; początek 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 1230 zł (brutto).

 

Termin szkolenia uzupełniającego: 25-26 WRZEŚNIA 2018 r.; początek 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 615 zł (brutto).

 

Zakończenie szkoleń dnia 26 września 2018 r. (środa) około godz. 14:00.

13. Rozkruszek mączny

Tylko ten, kto ukończy „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji”, może (a) zakupić środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych (T+) i toksycznych (T), (b) stosować je do zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania (fumigacji), (c) stosować je do zwalczania kretów, mysz, nornic i karczowników.

 

Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, materiały szkoleniowe nagrane na płytkę CD (bogate, pięknie ilustrowane), egzamin i Zaświadczenie.

 

PROGRAM SZKOLENIA nt.: Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodny jest z Programem szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 10 maja 2013 r., poz. 554, załącznik nr 6). Szkolenie zakończy się EGZAMINEM.

 

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz
PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Liczba miejsc jest ograniczona przez ww. Rozporządzenie, więc wpłata = rezerwacja. Zalecam jak najwcześniejszą rezerwację. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia ukończenia szkolenia ważne 5 lat, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com lub ignatowiczst@yahoo.com

 

Karta zgłoszenia na szkolenie
Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji
Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „ZATOKA”

Zgłaszam się na szkolenie
o podstawowe, 24-26 września 2018 r.
o uzupełniające, 25-26 września 2018 r.

 

Uwaga: Szkolenie uzupełniające jest przeznaczone dla tych Uczestników, którzy ukończyli już szkolenie podstawowe, a ich Zaświadczenie utraciło ważność po 5 latach.

 

Dane do Zaświadczenia:

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………
PESEL: ………………………………
Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Województwo …………………………………………………………………………………

Dane do faktury:

 

FIRMA: ……………………………………………………………………………….
Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………………
Kod i miejscowość: ……………………………………………………………………
NIP firmy ……………………………………………………………………

 

SEMINARIUM FREGATA & AGRO ZAOPATRZENIE & DEZ-DER, Osieck Hotel „Pod Sosnami”, 13 czerwca 2018 r.

SEMINARIUM FREGATA & AGRO ZAOPATRZENIE & DEZ-DER

 fregata-sa

Produkty biobójcze firmy FREGATA S.A., ich formy użytkowe i zastosowanie w różnych metodach zwalczania szkodników

 zorganizowane przez

 FREGATA” S.A., „AGRO ZAOPATRZENIE” i “DEZ-DER”

przy współpracy z Samodzielnym Zakładem Entomologii Stosowanej SGGW

 

odbyło się 13 czerwca 2018 r. (środa) w Osiecku, Hotel „Pod Sosnami”  (http://www.hotelosieck.pl/)

  

PROGRAM  SEMINARIUM

1.     Formy użytkowe produktów biobójczych firmy „FREGATA” S. A. do zwalczania szkodników biegających i owadów latających (AFANISEP PYLISTY, AFANISEP 25 WP, SELENIT, SAPONIT, OWANOL EXTRA)

2.     Chemiczne metody zwalczania much (MUCHAKRON PLUS, SEKTONYL HYDRO, SEKTOSEP, TWENTY ONE). Problemy z muchami – odporność na substancje aktywne.

3.     Osy, szerszenie… ich biologia i szkodliwość. Niszczenie szerszeni i os w gniazdach (ŻĄDŁO).

4.     Kuna, jej życie i szkodliwość. Zastosowanie repelentów – środków do odstraszania kun (KUNO-ZAPORA).

5.     Szkodliwość kretów i zastosowanie repelentów – środków do odstraszania kretów (KRETO-ZAPORA).

6.     Repelenty – środki do odstraszania kleszczy (ANTY-KLESZCZ) i komarów (BLUSAP).

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa i materiały Seminarium n. t. „Produkty biobójcze firmy FREGATA S.A., ich formy użytkowe i zastosowanie w różnych metodach zwalczania szkodników”.

DQS SZKOLENIE „NORMA PN-EN 16636:2015-03”

beznazwy

Firma DQS Polska Sp. z o. o. zorganizowała SZKOLENIE n. t. „NORMA PN-EN 16636:2015-03”

TERMIN: 23 maja 2018 r. (środa), godz. 9-15.

MIEJSCE: „ZATOKA” Restauracja & Noclegi, Sierpów 33, 95-035 Ozorków

 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Uwagi ogólne o normie PN-EN 16636:2015-03
2. Przygotowanie trendów aktywności szkodników, ich analiza i przykłady wynikających z nich działań naprawczych
3. Ocena ryzyka od owadów latających i szkodników biegających
4. Ocena ryzyka od gryzoni w obiektach zakładu
5. Zwalczanie karaczanów w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z Normą PN-EN 16636
6. Zwalczanie pluskwy domowej zgodnie z normą PN-EN 16636
7. Czy Twoja firma jest gotowa do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636:2015-03?

 

PROWADZĄCYM BYŁ:
PROF. DR HAB. STANISŁAW IGNATOWICZ

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW SZKOLENIA OTRZYMAŁ ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA.

DQS jest jedną z pierwszych jednostek certyfikujących upoważnionych przez CEPA (Konfederacja Europejskich Stowarzyszeń Pracowników Branży DDD) do przeprowadzania ocen zgodności i wydawania certyfikatów zgodnie z EN 16636.

Certyfikacja przez DQS to potwierdzenie, że Państwa firma posiada niezbędną wiedzę ekspercką do wykonywania profesjonalnych usług z zakresu ochrony przed szkodnikami i spełnia wymagania normy.

Więcej informacji udziela p. Marta Przychodzka, Specjalista ds. Szkoleń:

przychodzka@dqs.pl

tel. 601 313 847

 

WARSZTATY DEZYNSEKCYJNE XILIX GEL

WARSZTATY DEZYNSEKCYJNE XILIX GEL

„Praktyczne zastosowanie produktu biobójczego XILIX GEL w ochronie elementów drewnianych przed szkodnikami”

zorganizowane zostały przez

„ADKALIS” Groupe Berkem, „ASPLANT Skotniccy” Sp. j., “DEZ-DER” Krzysztof Karpiński, „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

Osieck, Hotel „Pod Sosnami”, 23-24 kwietnia 2018 r.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miejsce: Osieck, Hotel Pod Sosnami (http://www.hotelosieck.pl/)

 

 PROGRAM WARSZTATÓW

 

 I dzień – 23 kwietnia 2018 r.

Godz. 14:15 – 15:00  Wykład „Charakterystyka produktu biobójczego XILIX GEL”

Godz. 15:15 – 18:00  Pokazy wykonania zabiegu dezynsekcyjnego z zastosowaniem XILIX GEL na różnych powierzchniach elementów drewnianych

Godz. 18:00 – 19:00  Kolacja

Godz. 19:00 –  19:30  Ocena wykonanego zabiegu z zastosowaniem XILIX GEL

Godz. 19:30 – 21:00  Kulki PETANQUE – I Mistrzostwa Użytkowników XILIX GEL

 

II dzień – 24 kwietnia 2018 r.

Godz. 08:30 – 09:15  Śniadanie

Godz. 09:15 – 10:00  Ocena wykonanego zabiegu z zastosowaniem XILIX GEL i jego omówienie

Godz. 10:15 – 11:00  Uczestnicy Warsztatów dzielą się doświadczeniami w zakresie stosowania XILIX GEL w różnych okolicznościach

Godz. 11:00 – 13:00   Wykłady „Szkodniki drewna wyrobionego” (i w każdej wolnej chwili)

Godz. 13:00 – 14:00   Obiad i zakończenie Warsztatów