Wydarzenia

WARSZTATY SZKOLENIOWE – DEZYNSEKCJA ‚INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ’

WARSZTATY SZKOLENIOWE – DEZYNSEKCJA

„INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ”

 

Termin szkolenia: 29-30 listopada 2021 r.;

Miejsce szkolenia: Osieck k/Garwolina Hotel „POD SOSNAMI”.

Koszt szkolenia: 1500 zł 00 gr (brutto).

Początek szkolenia: 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:15.

Zakończenie szkolenia dnia 30 listopada 2021 r. (wtorek) około godz. 14:00.

 

PROGRAM Szkolenia n. t.: „INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ” obejmie m. in. następujące zagadnienia:

 

 • Pluskwa domowa – biologia i szkodliwość. Feromony pluskwy domowej
 • IPM – Integrowane metody zwalczania pluskwy domowej
 • Inspekcja pomieszczenia przed wykonaniem zabiegu odpluskwiania
 • Pluskwa domowa: Inspekcja i monitorowanie
 • Fizyczna metoda zwalczania pluskwy domowej: zastosowanie wysokich temperatur, sucha para
 • Zwalczanie pluskwy domowej w trudno dostępnych kryjówkach: obojętne pyły + wysoka temperatura
 • Cryonite – nowa i ekologiczna metoda zwalczania szkodników
 • Zwalczanie pluskwy w obiektach z chroniczną ich aktywnością
 • Co zrobić, aby nie zabrać pluskiew z sobą? Przygotowanie obiektu do zabiegu
 • Ziemia  okrzemkowa  i  żele krzemowe  na  pluskwę  domową
 • Konieczność ścisłej współpracy z klientem,  gdy są problemy z pluskwą
 • Pluskwa domowa wymaga współpracy firmy DDD z klientem
 • Monitorowanie pluskwy domowej. Urządzenia do monitorowania
 • Uwagi o chemicznych metodach zwalczania pluskwy domowej
 • Czy pluskwy mogą być wektorem czynników chorobotwórczych?
 • Przegląd niechemicznych metod zwalczania pluskwy domowej
 • Chemiczne metody zwalczania pluskwy domowej; odporność pluskwy domowej na insektycydy.
 • Gazowanie pluskiew w pojazdach i kontenerach

 

W cenę Szkolenia (1500 zł brutto; 1219,51 zł netto) wliczono koszty realizacji programu szkolenia, wynajem sali, nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie (kolacja, śniadanie, obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, materiały szkoleniowe i Certyfikat.

 

Koszty uczestnictwa (1500 zł brutto) uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz: PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

W okresie pandemii Covid-19 liczba miejsc w Hotelu jest ograniczona, dlatego wpłata = zapewniona rezerwacja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia (Certyfikat), dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta zgłoszenia na szkolenie) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

 

 

Karta zgłoszenia na warsztaty szkoleniowe

 

Zgłaszam się na szkolenie „INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA PLUSKWY DOMOWEJ”

 

 • Proszę o pokój jednoosobowy (dopłata w recepcji hotelu)
 • Proszę o pokój dwuosobowy

 

Osieck, Hotel „Pod Sosnami”, 29-30 listopada 2021 r.

 

Dane do Certyfikatu:

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………..………

FIRMA: ………………………….…………………………………………………………….….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………..……….….

Kod i miejscowość: …………………………………….……………………………………

 

Dane do faktury:

FIRMA: ………………………………………………………………………………………..…

Ulica, nr domu, nr lokalu: …………………………..………………………..….….……

Kod i miejscowość: …………………………………….……………………………………

NIP firmy …………………………

WARSZTATY DERATYZACYJNE

WARSZTATY SZKOLENIOWE  –  DERATYZACJA

 

„DOBRA PRAKTYKA DERATYZACYJNA. TRUDNE ZABIEGI ZWALCZANIA GRYZONI”

 

Termin szkolenia: 25-26 października 2021 r.;

Miejsce szkolenia: Osieck k/Garwolina Hotel „POD SOSNAMI”

Koszt szkolenia: 1500 zł 00 gr (brutto).

 

 

Początek szkolenia: 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:15.

Zakończenie szkolenia dnia 26 października 2021 r. (wtorek) około godz. 14:00.

 

PROGRAM Szkolenia n. t.: „DOBRA PRAKTYKA DERATYZACYJNA. TRUDNE ZABIEGI ZWALCZANIA GRYZONI” obejmie m. in. następujące zagadnienia:

 

 • Dobra Praktyka deratyzacji. Zwalczanie gryzoni zgodnie z Normą PN-EN 16636:2015-03. Ocena ryzyka od gryzoni w obiektach zakładu produkującego żywność
 • Audyt deratyzacji. Wytyczne wymagającego audytora. Najczęściej popełniane błędy podczas deratyzacji
 • Zachowanie różnorodności biologicznej przez technika ddd.
 • Reklamacje zabiegów deratyzacyjnych i im zapobieganie
 • Deratyzacja wałów przeciwpowodziowych
 • Deratyzacja wysypisk śmieci
 • Zwalczanie gryzoni w ogrodach zoologicznych
 • Deratyzacja budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, szkół i przedszkoli
 • Deratyzacja sklepów spożywczych i obiektów restauracyjnych
 • Zwalczanie gryzoni w zakładzie przemysłu spożywczego
 • Tradycyjny monitoring aktywności gryzoni i jego dokumentacja
 • Elektroniczny monitoring aktywności szkodników i jego dokumentacja.

 

Liczba miejsc jest ograniczona w Hotelu w okresie pandemii Covid-19, dlatego wpłata = zapewniona rezerwacja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia (Certyfikat), dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta zgłoszenia na szkolenie) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

 

W cenę Szkolenia (1500 zł brutto; 1219,51 zł netto) wliczono koszty realizacji programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (kolacja, śniadanie, obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych,  materiały szkoleniowe i Certyfikat.

 

Koszty uczestnictwa (1500 zł brutto) uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

 

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz: PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Karta zgłoszenia na warsztaty szkoleniowe

 

 

Zgłaszam się na warsztaty szkoleniowe:

 

„DOBRA PRAKTYKA DERATYZACYJNA. TRUDNE ZABIEGI ZWALCZANIA GRYZONI”

Osieck, Hotel „Pod Sosnami”, 25-26 października 2021 r.

 

 

Dane do Certyfikatu:

Imię  i   Nazwisko     ………………………………………………………………………

FIRMA:  ………………………….……………………………………………………..….

Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………..……….….

Kod i miejscowość: …………………………………….…………………………..………

 

Dane do faktury:

FIRMA:  …………………………………………………………………………………..…

Ulica, nr domu, nr lokalu: …………………………..…………………..… …….….……

Kod i miejscowość: …………………………………….…………………………..………

NIP firmy  …………………………

SZKOLENIE „ZABEZPIECZENIE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED PTAKAMI”

„ZABEZPIECZENIE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED PTAKAMI”

 

AGENDA SZKOLENIA

DZIEŃ 1 (4 PAŹDZIERNIKA)

12:00  

Rozpoczęcie szkolenia, zameldowanie uczestników w pokojach.

13:00 – 14:45

prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

„Biologia i behawior ptaków bytujących w przestrzeni przemysłowej i miejskiej.”

15:00 – 16:45

r.pr. Julia Żak, r.pr. Magdalena Świąder (Kancelaria Radcowska Moyers)

„Ptaki, a prawo – jak skutecznie działać, żeby nie narażać się na kary”.

17:00 – 17:45

Obiadokolacja

18:00 – 19:45

mgr inż. Michał Żak

„Deawionizacja w Polsce i na świecie”

 

DZIEŃ 2 (5 PAŹDZIERNIKA)

6:30 – 8:45

Śniadanie

9:00 – 10:45

Milada Płomińska  – Usługi sokolnicze

„Wypłaszanie z użyciem ptaków drapieżnych” (wykład i pokaz sokolniczy)

11:00 – 12:45

Armand Piotrowski – Bird Control Group

„Płoszenie ptaków z użyciem urządzeń laserowych”

13:00 – 14:45

Karol Boruta – Killgerm Polska

„Metody ochrony elewacji budynków przed ptakami z wykorzystaniem produktów BirdFree i Avishock”

15:00 – 15:45

Obiad

16:00

Zakończenie szkolenia

KOSZTY SZKOLENIA

 

1500 zł netto (1845 zł brutto) – cena promocyjna do 15 września

1800 zł netto (2414 zł brutto) – cena standardowa od 15 do 30 września

Cena szkolenia zawiera:

 • nocleg w pokoju 2 osobowym – możliwość zakwaterowania w pokoju 1 os. za dopłatą (65 zł netto)
 • posiłki oraz przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe

ZAPISY NA SZKOLENIE

 

W celu rezerwacji należy przesłać poniższy formularz na adres dddaudit@gmail.com i dokonać wpłaty.

Konto do wpłat: 91 1140 2004 0000 3802 8009 8249

Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, SZKOLENIE PTAKI

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię, Nazwisko:

Dane do faktury:

Dane na certyfikacie:

Dodatkowe uwagi (zakwaterowanie, preferencje żywieniowe etc.):

 

SZKOLENIE ‚STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROSLIN METODĄ FUMIGACJI’

SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI

TERMIN 24-26 stycznia 2022 R.

Termin szkolenia podstawowego: 24-26 stycznia 2022 r.; początek 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:15. Sierpów k/Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 1230 zł (brutto). 

Termin szkolenia uzupełniającego: 25-26 stycznia 2022 r.; początek 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 15:15. Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „Zatoka”. Koszt szkolenia: 615 zł (brutto).

ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ DNIA 26 STYCZNIA 2022 R. około godz. 14-tej

Tylko ten, kto ukończy „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji”, może (a) zakupić środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych (T+) i toksycznych (T), (b) stosować je do zwalczania szkodników magazynowych metodą gazowania (fumigacji), (c) stosować je do zwalczania kretów, nornic i karczowników.

 

Cena obejmuje realizację programu szkolenia, wynajem sali, nocleg, wyżywienie (obiad), posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych, materiały szkoleniowe bogate i pięknie ilustrowane, egzamin i Zaświadczenie. PROGRAM SZKOLENIA nt.: Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji zgodny jest z Programem szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dziennik Ustaw z 10 maja 2013 r., poz. 554, załącznik nr 6). Szkolenie zakończy się EGZAMINEM.

Koszty uczestnictwa uprzejmie proszę opłacić przelewem na konto:

Trojszyk Konsultacje Entomologiczne Stanisław Ignatowicz
PKO Bank Polski S.A., numer konta: 50 1020 1169 0000 8402 0068 3805

 

Liczba miejsc jest ograniczona przez ww. Rozporządzenie, a także przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zajęcia będą się odbywać w małych grupach, stąd wpłata = zapewniona rezerwacja. Duży popyt, dlatego zalecam z tego powodu jak najwcześniejszą rezerwację.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia ukończenia szkolenia ważne 5 lat, dlatego uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie i przysłanie zgłoszenia (Karta Uczestnictwa zamieszczona niżej) e-mailem na: stanislaw.ignatowicz@gmail.com lub ignatowiczst@yahoo.com

Zgłoszenia proszę przesłać na e-mail: stanislaw.ignatowicz@gmail.com

Karta zgłoszenia na szkolenie


Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

Sierpów koło Ozorkowa, Restauracja i Noclegi „ZATOKA”

Zgłaszam się na szkolenie
o podstawowe, 24 – 26 STYCZNIA 2022 r.
o uzupełniające, 25 – 26 STYCZNIA 2022 r.

Uwaga: Szkolenie uzupełniające jest przeznaczone dla tych Uczestników, którzy ukończyli już szkolenie podstawowe, a ich Zaświadczenie utraciło ważność po 5 latach.

 

Dane do Zaświadczenia:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………
PESEL: ………………………………
Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Województwo …………………………………………………………………………………

Dane do faktury: FIRMA: ……………………………………………………………………………….
Ulica, nr domu, nr lokalu: ………………………………..…………………………
Kod i miejscowość: ……………………………………………………………………
NIP firmy ……………………………………………………………………

 

Szkolenie „Harmonix Rodent Paste  –  nowoczesne i skuteczne narzędzie do deratyzacji”

Skuteczna deratyzacja wymaga wiedzy oraz nowoczesnego podejścia do stosowania rodentycydów. Zapraszamy na darmowe szkolenie, które pozwoli Państwu zwalczać gryzonie w sposób ekonomiczny, szybki i bezpieczny: 

„Harmonix Rodent Paste  –  nowoczesne i skuteczne narzędzie do deratyzacji”

AGENDA SPOTKANIA

9:00 – 10:15

mgr inż. Michał Żak

– sposób działania cholekalcyferolu (s.a. Harmonix Rodent Paste) na gryzonie 

– metodyka i możliwości stosowania Harmonix Rodent Paste

– bezpieczeństwo stosowania Harmonix Rodent Paste

10:30 – 11:30

prof. dr hab. Stanislaw Ignatowicz

– formy użytkowe rodentycydów: zalety i wady trutki miękkiej i woskowej

– pre-baiting i pulse-baiting

– antykoagulanty, ich zalety i wady; 

– zapobieganie powstawaniu odporności gryzoni na antykoagulanty;

– zagrożenie dla fauny nie docelowej od antykoagulantów

– cholekalcyferole jako substancje aktywne rodentycydów

11:30 – 12:00

– dyskusja, pytania od słuchaczy

Zapisy na darmowe szkolenie „Harmonix Rodent Paste  –  nowoczesne i skuteczne narzędzie do deratyzacji”

Zgłoszenie należy przesłać na adres dddaudit@gmail.com i powinno zawierać następujące informacje:

Imię, Nazwisko:

Firma:

Adres firmowy: